Accountant cum Administrative Officer

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (Center for Eco-community Development - ECODE) là tổ chức phi lợi nhuận, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Các lĩnh vực chuyên môn chính của ECODE trong Nghiên cứu và Phát triển (R&D) là Biến đổi khí hậu, Bảo tồn đa dạng sinh học và Phát triển cộng đồng. Trung tâm ECODE hiện tại đang cần tuyển dụng vị trí Kế toán kiêm Hành chính (Accountant cum Administrative Officer). Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: Văn phòng Trung tâm tại Hà Nội (công tác ngoại tỉnh khi cần thiết). MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Về tài chính - kế toán: - Thực hiện các công việc của một kế toán viên: lập kế hoạch tài chính cho đơn vị; thực hiện và quản lý thu – chi; - Quản lý và phân bổ chứng từ; kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ kế toán; Kê khai thuế, báo cáo thuế; Lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm và các báo cáo giải trình chi tiết; - Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: quản lý giấy tờ sổ sách của văn phòng và các các dự án, hoạt động của trung tâm; - Hỗ trợ cán bộ dự án, nghiên cứu xây dựng dự toán, đề xuất tài chính và phân bổ chi tiêu, mua sắm, … theo các yêu cầu giải ngân, thanh toán; - Hỗ trợ lập đề cương, kế hoạch và thực hiện đề tài/dự án/chương trình (nội nghiệp, ngoại nghiệp); - Quản lý và cung cấp thông tin, số liệu cho Ban Giám Đốc khi có yêu cầu. 2. Về hành chính văn phòng: - Quản lý và điều phối các hoạt động hành chính văn phòng: tiếp nhận và gửi đi công văn; Lưu trữ, sắp xếp và quản lý thông tin công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu, in ấn tài liệu; - Hỗ trợ quản lý nhân sự thường xuyên tại văn phòng và thực hiện các thủ tục bảo hiểm, phúc lợi,  cho nhân viên; - Phụ trách mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng thông thường trong Trung tâm; hỗ trợ quản lý tài sản, cơ sở vật chất; - Hỗ trợ chuẩn bị hậu cần tổ chức sự kiện, hội thảo, họp, đối ngoại, …; - Quản lý dữ liệu kế toán, hành chính theo qui định. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 giờ hành chính. YÊU CẦU NĂNG LỰC - Kỹ năng rà soát, tổng hợp, phân tích / nghiên cứu tài liệu, tóm tắt và phân tích tốt; - Trình độ: Cử nhân trở lên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; - Có năng lực nghiệp vụ, kinh nghiệm kế toán, có khả năng tổng hợp, quản lý tài chính; - Tự tổ chức, sắp xếp và lập kế hoạch để thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ được phân công; - Tổng hợp và phân tích báo cáo tài chính; - Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán và công cụ liên quan); - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc đúng chuyên môn Hành chính - Kế toán; ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội; - Sử dụng tốt tiếng Anh là một lợi thế. QUYỀN LỢI - Mức lương thỏa thuận; - Thử việc 3 tháng; bắt đầu công việc từ tháng 12/2020; - Thời gian làm việc Full time từ thứ 2 đến thứ 6 giờ hành chính; - Được tham gia BHYT, BHXH, ngày nghỉ theo theo Luật Lao động. HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN Gửi hồ sơ ứng tuyển qua địa chỉ ecode.vietnam@gmail.com, tiêu đề email viết theo cú pháp: [ECODE-12/2020] Hành chính - Kế toán - Họ Tên. Hồ sơ yêu cầu: Cover letter, CV (Tiếng Anh và Tiếng Việt) và các báo cáo, kết quả công tác chuyên môn, nếu có (báo cáo tài chính, phân tích tài chính, đề xuất tài chính,..). Liên hệ: Ms. Phương Hà - 035 919 0022

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Country Director

Hanoi
Deadline: 13/02/2022

Senior Biodiversity Consultant

Ho Chi Minh city/ Hanoi
Deadline: 28/02/2022

Data Scientist

Worldwide
Deadline: 30/01/2022