Cá nhân/ đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống tài chính kế toán

1. Thông tin cơ bản về tổ chức - Thông tin chung Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) được thành lập theo Quyết định số 04/CATBD-QĐ ngày 8 tháng 4 năm 2005 của Trung tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương và được đăng ký hoạt động tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận số A-399 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 5 tháng 8 năm 2005 (sau đây được gọi là “Giấy Chứng nhận”). Giấy Chứng nhận đã thực hiện gia hạn tiếp từ ngày 19 tháng 7 năm 2010. Trụ sở: Số 176, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Văn phòng: Số 169, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội - Hoạt động chính
  • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các chiến lược, chính sách, chương trình, dự án phát triển, tác động kinh tế - xã hội của quá trình hội nhập nhằm hỗ trợ cho quá trình xây dựng chính sách và lập kế hoạch hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập;
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, xây dựng mạng lưới và cung cấp thông tin, tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nêu trên; tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng.
Căn cứ Quy chế tài chính của tổ chức, nhằm đảm bảo các yêu cầu về quản lý tài chính dự án của nhà tài trợ và tăng cường tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của chương trình, CDI đang tìm kiếm cá nhân hoặc đơn vị tư vấn nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống tài chính kế toán cho CDI. 2. Các yêu cầu về dịch vụ tư vấn hệ thống tài chính kế toán cho CDI - Những yêu cầu đối với tư vấn:
  • Có thời gian đảm nhiệm công việc tài chính, kế toán từ 10 năm trở lên;
  • Có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho hệ thống tài chính kế toán của các tổ chức phi chính phủ và các dự án được tài trợ tại Việt Nam;
  • Hiểu biết về môi trường hoạt động của chúng tôi và các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực phát triển cộng đồng, xây dựng chính sách… trong bối cảnh của Việt Nam;
  • Đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn và đạt chất lượng theo yêu cầu.
 - Phạm vi công việc được nêu cụ thể dưới đây: 1) Tìm hiểu hệ thống quản lý tài chính hiện tại của CDI, trong đó bao gồm rà soát và xây dựng lại cơ chế quản lý timesheet, phân bổ lương, CP hành chính  và xây dựng cơ chế phân bổ mới. Rà soát quy chế tài chính hiện hành của CDI và so sánh với các hướng dẫn tài chính của các nhà tài trợ hiện có của CDI, kiểm tra tính tuân thủ theo quy định pháp luật và quy định tài chính của CDI và nhà tài trợ. 2) Xây dựng phần mềm kế toán mới - Thời gian dự kiến thực hiện công việc: Từ ngày 28/12/2020 đến 30/6/2021 - Sản phẩm yêu cầu
  • Báo cáo đánh giá về hệ thống tài chính hiện tại của CDI và đưa ra các khuyến nghị cải thiện.
  • Một phần mềm kế toán hoàn chỉnh đạt yêu cầu của CDI.
  • Các sản phẩm kèm theo mỗi đầu công việc
4. Liên hệ -        Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: Đến hết ngày 27/12/2020. -        Địa chỉ liên hệ: Mrs. Nguyễn Hoàng Nga Trung tâm Phát triển và Hội nhập Tầng 16, số 169, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy Hà Nội ĐT:             84-24-35380100 Email:         nga.nguyenhoang@cdivietnam.org   Website:     www.cdivietnam.org

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Country Director

Hanoi
Deadline: 13/02/2022

Senior Biodiversity Consultant

Ho Chi Minh city/ Hanoi
Deadline: 28/02/2022

Data Scientist

Worldwide
Deadline: 30/01/2022