Cán bộ Kế toán và Chương trình

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh làm việc với trẻ em trong khủng hoảng trên khắp Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mỗi trẻ em đều xứng đáng nhận được sự chăm sóc đặc biệt và cơ hội để tỏa sáng. Trẻ em của Rồng Xanh là trẻ đường phố, trẻ khuyết tật, và nạn nhân của mua bán người. Sau khi giải cứu trẻ khỏi nguy hiểm và bóc lột, chúng tôi hỗ trợ các em đoàn tụ với gia đình và cung cấp các dịch vụ cần thiết để các em phục hồi và phát triển, đồng thời vận động thay đổi chính sách và pháp luật.

Chương trình An toàn và Lành mạnh tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia đóng góp cho công tác phòng, chống và bảo vệ trẻ em khỏi nạn mua bán người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi làm việc với chính quyền địa phương, các trường học và cộng đồng để nâng cao nhận thức về nạn mua bán người và tình trạng bóc lột trẻ em, cải thiện sinh kế cho người dân và xây dựng năng lực cho chính quyền địa phương trong công tác phòng chống mua bán người và lạm dụng trẻ em. Chương trình An toàn và Lành mạnh hướng tới mục tiêu tạo ảnh hưởng tới chính sách địa phương và quốc gia về mua bán trẻ em và quyền trẻ em.

✨ Mô tả công việc
Công việc của Cán bộ Kế toán và Chương trình sẽ được trao đổi với Quản lý Chương trình và các thành viên khác trong nhóm, nhưng sẽ bao gồm:
 • Hỗ trợ các thành viên SAS Huế thực hiện đầy đủ thủ tục tài chính và hành chính.
 • Đảm bảo hệ thống thông tin dữ liệu của chương trình được lưu giữ, cập nhật một cách chính xác, khoa học và kịp thời.
Quản lý tài chính
 • Quản lý chi phí hoạt động của các văn phòng tại Huế.
 • Kiểm tra và xác minh toàn bộ các chứng từ hỗ trợ bao gồm hóa đơn, báo giá và hợp đồng.
 • Chuẩn bị hợp đồng.
 • Quản lý các giao dịch tài chính.
 • Ghi chép và theo dõi các khoản tạm ứng và thanh toán.
 • Làm việc chặt chẽ với Phòng Tài chính để theo dõi chi tiêu, làm báo cáo và giải đáp các câu hỏi về tài chính.
 • Tập huấn và hướng dẫn thực hiện Chính sách tài chính cho đối tác, cộng đồng và các gia đình hưởng lợi.
 • Làm việc chặt chẽ với Điều phối viên của đối tác nhà nước dự án để lập ngân sách cho hoạt động, thanh toán và quyết toán tạm ứng.
Phát triển cộng đồng
Dưới sự hướng dẫn của Quản lý Chương trình và phối hợp với các nhân viên khác:
 • Hỗ trợ đối tác nhà nước thực hiện các hoạt động của chương trình.
 • Hỗ trợ Rồng Xanh thực hiện các hoạt động của chương trình.
Giám sát
 • Chịu trách nhiệm theo dõi chi tiêu và báo cáo tài chính hàng tháng.
 • Tổ chức các chuyến thực địa thường xuyên tại các khu vực dự án để giám sát việc thực hiện các hoạt động.
 • Làm việc với nhóm để thu thập, nhập và phân tích thông tin dữ liệu của người hưởng lợi.
Hành chính
 • Hỗ trợ các công việc hành chính cho chương trình như chuẩn bị công văn, hợp đồng,...
Xem JD chi tiết tại <​đây>.
 • Hạn ứng tuyển: 30/06/2022
 • Email nhận hồ sơ: jobs@bdcf.org

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Legal Counsel, Legal Affairs (PATH)

Asia Middle East or Europe (AMEE) region
Deadline: 17/07/2022

HIV Program Manager

Hanoi
Deadline: 30/06/2022