Cán bộ Lãnh sự

Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tuyển dụng vị trí Cán bộ Lãnh sự. Hãy ứng tuyển ngay hôm nay!

Vị trí này sẽ phụ trách việc cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như hỗ trợ cho bộ phận Lãnh sự ở Việt Nam.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương: 26.171.074 VNĐ/tháng

>> Nộp hồ sơ và thông tin chi tiết: http://ow.ly/V9j650Hg7zN

>> Hạn nộp: 03/01/2022

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Senior Biodiversity Consultant

Ho Chi Minh city/ Hanoi
Deadline: 28/02/2022

Admin Assistant

Ho Chi Minh
Deadline: 28/01/2022

Data Scientist

Worldwide
Deadline: 30/01/2022

STI Surveillance

Hanoi
Deadline: 28/01/2022

Thư ký đỡ đầu

Deadline: 28/01/2022