Cán Bộ Phân Tích Truyền Thông

Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác nhằm tăng cường lựa chọn cho người dân và đảm bảo cho mọi người đều có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình. Hoạt động của UNDP  hướng tới ba kết quả chính:

 • Xóa nghèo và tăng cường sự công bằng về kinh tế - xã hội.
 • Phát triển phát thải ít các-bon, có khả năng chống chịu và bền vững về môi trường.
 • Tăng cường trách nhiệm giải trình thể chế, tiếng nói của người dân và khả năng tiếp cận công lý.

UNDP - Đối tác Việt Nam chính thức bắt đầu vào năm 1978. Từ đó, UNDP đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác khác để mở rộng sự lựa chọn cho mọi người và đảm bảo mọi người đều có cơ hội tiếp cận với các cơ hội để nhận ra những tiềm năng của họ.

Job ID: 38385

The Communications Analyst (CA) is responsible to design and manage all aspects of internal and external communications for the GCF project and the EU project. The CA will contribute to the development of high-quality knowledge and learning content including data visualizations, success stories, case studies and other reporting that informs learning activities and adaptative management decisions. The CA will support the promotion of project activities through key communication channels and will engage critical partners and communities through strategic outreach and innovative communication practices. The CA will also support the effective media and communications products, outreach and advocacy activities to support the development and implementation of the UNDP Viet Nam’s Climate Change and Environment sub-programme, contribute to the priority UNDP policy agenda/knowledge products. The CA is under direct supervision of Programme Officers of the GCF project and EU project and is under overall guidance of the Assistant Resident Representative (ARR)/ Head of the Climate Change and Environment Unit.

Duties and Responsibilities

The Communications Analyst has two functions:

 • Develop and execute effective communications/advocacy activities for the upcoming GCF2 project and the EU project Integrated sustainable landscape management through deforestation-free jurisdiction project in Lam Dong and Dak Nong, Vietnam and publicize the projects have received funding from the GCF and the EU; including technical communication support towards development of projects’ thematic IEC materials.
 • Contribute to effective communications and advocacy for key UNDP policy advice and knowledge products related to climate change, natural resources and environment; and Enhancement of outreach on social media platforms

Required Skills and Experience

 • Master’s degree in media, journalism, communications, social science, climate change, environment or related fields.
 • At least three (3) years of progressively relevant professional experience in communications and media in connection with development issues, at the national or international level;
 • Familiarity with technical subjects of climate change, forestry, agriculture and environment or related topics;
 • Proficient in using new technologies and web-based platforms;
 • Proven networking skills and ability to interact with senior officials, senior management;
 • Excellent communication and organizational skills;
 • Graphic design capabilities are a strong asset;
 • Good knowledge of gender equality and civil society participation are advantageous; and
 • Familiarity with UNDP and UN system is an asset;
 • Excellent knowledge of web and graphic design software and applications;
 • Excellent knowledge of social media tools and applications with a special focus on community building;
 • Full fluency in English and Vietnamese

=>> For more information and application, please CLICK HERE

DEADLINE 19 JULY 2021

Location Hanoi
Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Recent Job

Trợ Lý Hành Chính

Hanoi
Deadline: 06/08/2021

Trợ Lý Dự Án

Hanoi
Deadline: 10/08/2021

Plastic Communications Officer

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 04/08/2021

Project Accountant

Hanoi
Deadline: 09/08/2021

Part-time Project Technical Consultant

Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue and Quang Nam.            
Deadline: 26/07/2021

Project MEAL Officer

Hanoi/Da Nang/Quang Binh
Deadline: 02/08/2021

Human Resources Clerk

U.S. Embassy in Hanoi

11/08/2021

Tình Nguyện Viên Lớp Học Tiếng Anh

REACH

08/08/2021

Trợ Lý Hành Chính

GIZ

06/08/2021

Asia for Animals Coalition Assistant - Farm Animals / Animals Asia Animal Welfare Assistant – Farm Animals

Animals Asia

15/08/2021

Cán bộ Dự án GHS-IHR

Cục Y tế dự phòng

30/07/2021

Head of Planning and Performance Management

Save the Children

17/08/2021

Tư Vấn Viên Rà Soát Luật Người Khuyết Tật

IC-VVAF

06/08/2021

Trợ Lý Dự Án

IC-VVAF

10/08/2021

Trợ Lý Truyền Thông

IOM

08/08/2021

Thực Tập Sinh Digital Design & Communication

Action On Poverty

15/08/2021

National Experts to develop the regulations on environmental industry in the Guiding Decree to the Law on Environmental Protection 2020 in Viet Nam

Hanns Seidel Foundation

09/08/2021

International Expert to develop the regulations on environmental industry in the Guiding Decree to the Law on Environmental Protection 2020 in Viet Nam

Hanns Seidel Foundation

09/08/2021

Health Legislation Consultant

WHO

10/08/2021

Tình nguyện viên - Hoạt động về phòng chống Bạo lực giới

Batik International Việt Nam

31/07/2021

Truyền thông/ Thiết kế - Kỹ thuật

BATIK Int

31/07/2021

Finance Manager for the "USAID Counter Wildlife Trafficking Activity” (CWT)

WWF

07/08/2021

Consultant on Capacity-Building Needs Assessment for Plantation Owners and Nurseries

DAI

30/07/2021

Consultancy for Review of the Law on Disabilities

IC-VVAF

06/08/2021

Project Management Specialist (Climate Change)

USAID

21/08/2021

Plastic Communications Officer

WWF

04/08/2021