Cán bộ Tài chính – Kế Toán (SVW)


 • Vị trí: Cán bộ tài chính
 • Nơi làm việc: Văn phòng Save Vietnam’s Wildlife tại VQG Cúc Phương, Ninh Bình
 • Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định
 • Ngày bắt đầu làm việc: Sớm nhất có thể
 • Mức lương: Thỏa thuận

Trách nhiệm của cán bộ tài chính

 • Tổ chức, quản lý và vận hành bộ phận kế toán tại Cúc Phương.
 • Thu thập các báo giá, hóa đơn / biên lai và kiểm soát chi tiêu theo ngân sách.
 • Chuẩn bị ngân sách dự án/ công trình, chuẩn bị hợp đồng, hỗ trợ lập các báo cáo tài chính, yêu cầu tạm ứng và thanh toán tạm ứng để đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy định về tài chính của SVW.
 • Chịu trách nhiệm về các khoản phải thu/ phải trả, tạm ứng, tiền mặt, tiền gửi ngân hang
 • Theo dõi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân viên
 • Hỗ trợ các công việc hành chính- nhân sự
 • Các công việc khác dưới sự phân công của Giám đốc và quản lý trực tiếp

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng và các chuyên ngành liên quan;
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công việc tài chính, kế toán;
 • Có kỹ năng tổ chức, báo cáo;
 • Cẩn thận, tỷ mỉ.

Nộp hồ sơ

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) vào địa chỉ thư điện tử: jobs@svw.vn, tiêu đề thư ghi rõ “Ứng tuyển vị trí Cán bộ tài chính tại Cúc Phương”. Trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu. Điện thoại liên hệ: 02293848053

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 10 tháng 10 năm 2023

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

Trainee Profile Coordinator (KOTO)

KOTO Training Centre in Phat Tich, Tien Du, Bac Ninh
Deadline: 30/05/2024
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/