Cán bộ Truyền thông

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA); Số ĐK: A-155 cấp bởi Bộ Khoa học & Công nghệ.

Location: Hanoi

Mô tả công việc Cán bộ Truyền thông:

- Xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp với GreenHub và các dự án; phát triển các kế hoạch truyền thông hiệu quả bằng các chiến lược và chiến thuật phù hợp.

- Lên kế hoạch và phối hợp với phòng ban tổ chức các sự kiện, truyền thông theo chiến lược liên quan đến các chủ đề chuyên môn về quản lý rác thải nhựa, không-rác-thải, nông nghiệp bền vững, bảo tồn thiên nhiên; đảm bảo hình ảnh của GreenHub được giới thiệu nhất quán tới các bên liên quan và cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông dự án (trong lĩnh vực quản lý rác thải nhựa)

- Quản lý và thúc đẩy hợp tác quan hệ báo chí; Sử dụng nhiều kênh khác nhau (TV, báo chí, internet,…) để tối đa hóa độ hiển thị của GreenHub và dự án; Sắp xếp các cuộc phỏng vấn, các sự kiện công chúng và xây dựng các thông cáo báo chí, xử lý các vấn đề công cộng nhạy cảm để duy trì danh tiếng.

- Xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới với các đối tác thuộc lĩnh vực/chương trình/dự án mà tổ chức thực hiện.

- Lên ý tưởng, nội dung cho các tài liệu và ấn phẩm truyền thông (backdrop, standee, video clip, podcast,…).

- Phối hợp với các cán bộ chương trình xây dựng báo cáo truyền thông của các chương trình/dự án mà tổ chức thực hiện.

- Chịu trách nhiệm duy trì và tăng cường thương hiệu của tổ chức, quản trị bộ nhận diện thương hiệu, phát triển và duy trì các kênh truyền thông như website, fanpage,… hiện tại của tổ chức.

- Phân tích kết quả của các chiến dịch truyền thông và chuẩn bị báo cáo.

- Hỗ trợ các công việc khác trong tổ chức khi được yêu cầu.

Để biết thêm chi tiết về công việc cũng như quyền lợi, các bạn có thể tham khảo tại đây: https://bit.ly/GreenHub_CO2021

Hạn cuối để đăng ký ứng tuyển cho vị trí Cán bộ Truyền thông vào ngày 18/10/2021. Các bạn hãy nhanh chân nhé! Đăng ký tại đây: https://forms.gle/uZ4sk6x4JDaUkvaXA

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Associate Program Manager (FIT)

Ho Chi Minh
Deadline: 31/08/2022

Executive Director (CHANGE)

Ho Chi Minh
Deadline: 31/10/2022

Operations Officer (CHANGE)

Ho Chi Minh
Deadline: 30/09/2022

HR Officer

Ha Noi
Deadline: 31/08/2022

Program Support Officer

Ha Noi
Deadline: 12/08/2022

HR Coordinator

Hanoi
Deadline: 15/08/2022