Cán Bộ Truyền Thông

PanNature là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Vị trí tuyển dụng: Cán bộ Truyền thông

Mô tả công việc: Bao gồm nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể về kinh nghiệm và năng lực của ứng viên vui lòng xem tại đây.

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin ứng tuyển, trong đó nêu rõ mức lương đề nghị (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
  • Sơ yếu lý lịch tự thuật – CV (tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
  • Các văn bằng liên quan (file scan hoặc bản chụp chất lượng tốt, rõ ràng)
  • Sản phẩm truyền thông, bài báo đã thực hiện (nếu có)

Hạn nộp hồ sơ: ngày 25/03/2020

Các ứng viên quan tâm đề nghị nộp hồ sơ qua:

Chị Trần Hồng Phượng
Email: phuongth@nature.org.vn
Điện thoại: (024) 3556 4001, máy lẻ: 109

Lưu ý: PanNature chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển qua email. Các chứng chỉ, văn bằng xin vui lòng gửi bản scan. Chúng tôi chỉ nhận bản in hồ sơ gốc hoặc bản công chứng sau khi tuyển dụng.

Phòng Truyền thông của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện các hoạt động thúc đẩy thông tin và phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Recent Job

Marketing Intern

Ho Chi Minh city, Vietnam
Deadline: 31/12/2020

Technical Director

Hanoi
Deadline: 18/12/2020

Program Director

Hanoi
Deadline: 29/01/2021

AP Manager

Hoa Binh
Deadline: 25/01/2021

Asia Division Intern

Tokyo, Japan
Deadline: 03/01/2021

Finance Intern

Hà Nội
Deadline: 15/12/2020

Finance Manager

Hanoi
Deadline: 13/12/2020

Project Finance Assistant

Hà Nội
Deadline: 16/12/2020

Comunications Officer

Hanoi
Deadline: 31/12/2020

Consultancy

Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City
Deadline: 10/12/2020

Public Conversations Intern

HQ/New York, UNITED STATES OF AMERICA
Deadline: 06/12/2020

Programme Manager

Hanoi
Deadline: 25/12/2020

Accountant

Lao Cai
Deadline: 25/12/2020