Capacity Building Consultants

Hanoi City Disabilities People Association (DP Hanoi) is seeking to recruit Consultants for Capacity building for training of trainers of DP Hanoi to provide DES and job counselling services.

Please refer to the term of reference below.

Điều khoản tham chiếu

Hoạt động 1.3: Nâng cao năng lực cho nhóm tư vấn viên nòng cốt (TOT) của Hội NKT TP. Hà Nội để cung cấp dịch vụ tư vấn hướng nghiệp và dịch vụ việc làm cho người khuyết tật

I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT & THÔNG TIN DỰ ÁN

Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (gọi tắt là Hội) được thành lập năm 2006. Hội hoạt động với mục đích tập hợp, đoàn kết, nâng cao năng lực của người khuyết tật (gọi tắt là NKT), bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để người khuyết tật khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trở thành những người có ích, hoà nhập đầy đủ và bình đẳng vào xã hội, hướng tới “Xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền của người khuyết tật”. Năm 2020 với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển người khuyết tật toàn cầu thuộc Hội Phục hồi chức năng quốc tế (RI) và sự cố vấn kỹ thuật của Quỹ Abilis (Phần Lan), Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội triển khai dự án “Hợp tác công tư trong việc đào tạo và giáo dục nghề nghiệp cho thanh thiếu niên khuyết tật tại Hà Nội, Việt Nam”. Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tiếp nhận theo quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 23/3/2020. Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 11/2020 đến hết tháng 11/2021 trên địa bàn Hà Nội. Mục đích dự án: Thí điểm sáng kiến hợp tác công tư trong việc cung cấp chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề và việc làm cho thanh niên khuyết tật (TNKT) tại Hà Nội. Dự án có 02 mục tiêu chính là: 1 - Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động chung về hướng nghiệp, đào tạo nghề và việc làm cho thanh niên khuyết tật thông qua hợp tác công tư giữa Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp và tổ chức của người khuyết tật. 2 - NKT có quyền tiếp cận, được trang bị các kỹ năng và định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng cá nhân của họ. Để thực hiện được mục tiêu thứ hai, dự án sẽ thành lập một nhóm tư vấn viên nòng cốt (TOT) là những người sẽ tham gia vào việc phát triển, thực hiện kế hoạch hành động chung về hướng nghiệp, đào tạo nghề và việc làm cho thanh niên  khuyết tật. Đồng thời TOT là lực lượng trực tiếp cung cấp dịch vụ tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ cho thanh niên khuyết tật trong các chương trình đào tạo nghề. Chính vì vậy, Hội mong muốn tìm kiếm đơn vị, tổ chức có đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện hoạt động nâng cao năng lực và kỹ năng cho nhóm tư vấn viên nòng cốt (TOT) của Hội NKT TP. Hà Nội để cung cấp dịch vụ tư vấn hướng nghiệp và dịch vụ việc làm cho người khuyết tật.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, NỘI DUNG TẬP HUẤN

- Đối tượng: nhóm tư vấn viên nòng cốt (TOT) của Hội NKT TP. Hà Nội gồm 25 người, trong đó có nhiều TOT đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy tích cực và tham gia triển khai các hoạt động tập huấn của Hội trong các năm qua. - Phương pháp tập huấn: thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực và kết hợp giữa lý thuyết, thực hành, chia sẻ kinh nghiệm giữa các học viên. - Nội dung đào tạo: kỹ năng tư vấn, kỹ năng tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho người khuyết tật. Nội dung chi tiết sẽ được trao đổi và thống nhất giữa DP Hanoi và giảng viên.

III. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Sau đào tạo, dự án mong đợi các kết quả sau: - 25 tư vấn viên nòng cốt (TOT) của Hội NKT TP. Hà Nội sẽ hiểu về kỹ năng tư vấn nói chung và kỹ năng tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho người khuyết tật           nói riêng. - 25 TOT nắm vững và áp dụng tốt các kiến thức, kỹ năng để cung cấp dịch vụ tư vấn định hướng việc làm cho các thanh niên khuyết tật, Tổ chức tập huấn xây dựng kế hoạch về hướng nghiệp và học nghề cho các thanh niên khuyết tật với sự tham gia của các thanh niên khuyết tật, cha mẹ, đại diện Hội NKT địa phương và nhân viên xã hội. - 25 TOT của DP Hanoi được nhận chứng nhận khi tham gia đầy đủ các nội dung đào tạo và thực hành. Trong đó có 20 TOT (75% người học) áp dụng được các kỹ năng đào tạo trong vòng 06 tháng tiếp theo, và ít nhất 05 TOT trở thành tư vấn viên cung cấp dịch vụ tư vấn hướng nghiệp một cách độc lập khi dự án kết thúc. - Ít nhất 90% TOT hài lòng với khoá học.

Kết quả đào tạo sẽ được sử dụng làm cơ sở cho việc tiến hành thực hiện các hoạt động liên quan trong dự án “Hợp tác công tư trong việc đào tạo và giáo dục nghề nghiệp cho thanh thiếu niên khuyết tật tại Hà Nội, Việt Nam”.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian tập huấn: Ba khóa học, mỗi khóa 2 ngày Tháng 12/2020: 01 khoá Tháng 01/2021: 02 khoá ✓ Địa điểm đào tạo: tại Hà Nội.

V. YÊU CẦU NĂNG LỰC VÀ TIÊU CHUẨN ĐƯỢC CHỌN

Đơn vị cung cấp dịch vụ phải có năng lực và các tiêu chuẩn sau: - Có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với việc đào tạo, tập huấn về lĩnh vực dịch vụ tư vấn hướng nghiệp và dịch vụ việc làm. Ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề khuyết tật - Cấp chứng nhận cho học viên khi hoàn thành đào tạo. - Có Giảng viên là người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy, ưu tiên những đơn vị có giảng viên có kinh nghiệm làm việc, giảng dạy người khuyết tật; - Đề xuất nội dung đào tạo, chi phí thực hiện phù hợp với kết quả mong đợi. - Gửi 01 CV tổ chức/đơn vị cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI

- Cùng trao đổi, thảo luận với bên cung cấp dịch vụ để hoàn thiện nội dung đào tạo phù hợp với dự án. - Tổ chức các khoá tập huấn theo đề nghị của bên cung cấp dịch vụ; - Là cầu nối giữ giảng viên và người học trong và sau quá trình đào tạo. - Góp ý báo cáo dự thảo. - Chuyển khoản kinh phí theo thoả thuận thống nhất của hai bên.

VII. BÁO CÁO, PHỐI HỢP

- Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ báo cáo trực tiếp quá trình đào tạo và kết quả đào tạo với Điều phối viên dự án. - Trong quá trình triển khai, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào làm ảnh hưởng đến kết quả mong đợi của hoạt động, hai bên sẽ cùng trao đổi, thảo luận và tìm phương án phù hợp nhất để thực hiện.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN, HÌNH THỨC THANH TOÁN

- Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc của đơn vị cung cấp dịch vụ. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với Hội (nộp 10% tổng phí tư vấn để nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước). - Thanh toán theo 3 đợt như sau: 40% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng, 40% giá trị hợp đồng khi nhận được báo cáo kết quả đào tạo, 20% giá trị hợp đồng khi các học viên TOT thực hành đạt các chỉ số mong muốn của dự án. Số tiền chuyển kinh phí chia làm 3 đợt là số tiền bên B nhận được của bên A sau khi giữ lại 10% thuế TNCN mà Bên A có trách nhiệm phải nộp cho bên B. - Hình thức thanh toán: chuyển khoản

IX. HỒ SƠ

Hồ sơ bao gồm: - Sơ yếu lý lịch (CV) của đơn vị - Các tài liệu, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực khuyết tật đã từng tham gia đào tạo trước đây (nếu có).

X. NỘP HỒ SƠ

Địa chỉ gửi hồ sơ tư vấn và liên hệ: - Điều phối viên dự án: Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến - Điện thoại: 024 35379257; Di động: 0904.383630 - Email: admin@dphanoi.vn - Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 22/12/2020 Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được liên hệ (trong thời gian 01 tuần kể từ khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc).
Job Details
Organisation Name:
DP Hanoi
Application Deadline:
Tue, 2020-12-22

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Country Director

Hanoi
Deadline: 13/02/2022

Senior Biodiversity Consultant

Ho Chi Minh city/ Hanoi
Deadline: 28/02/2022

Data Scientist

Worldwide
Deadline: 30/01/2022