Car rental service from Lao Cai to other provinces in Nothern area (Save the Children)


Tổ chức Cứu trợ Trẻ em là một trong những tổ chức lớn nhất hoạt động vì trẻ em trên thế giới. Chúng tôi cứu trợ trẻ em; chúng tôi đấu tranh cho quyền trẻ em; chúng tôi giúp trẻ em được phát triển hết tiềm năng của mình. Chúng tôi, cùng với các đối tác của mình, tạo ra những bước đột phá trong cách thế giới đối xử với trẻ em, từ đó tạo nên những sự thay đổi ngay lập tức và lâu dài trong cuộc sống của trẻ.

Tầm nhìn – Một thế giới mà mọi trẻ em có quyền được sống còn, được bảo vệ, phát triển và tham gia.

Sứ mệnh – Thúc đẩy những đột phá trong việc quan tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm đạt được sự thay đổi nhanh chóng và lâu dài cho các em.

Chúng tôi thực hiện điều này thông qua một loạt các sáng kiến và chương trình, nhằm:

  • Cung cấp hàng cứu sinh và hỗ trợ về mặt tinh thần cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi các thảm họa như lũ lụt, đói kém và chiến tranh.
  • Thực hiện chiến dịch hướng đến sự thay đổi lâu dài nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em.
  • Cải thiện khả năng tiếp cận với thức ăn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà trẻ em cần có để tồn tại.
  • Đảm bảo một nền giáo dục có chất lượng tốt cho những trẻ em thiệt thòi nhất.
  • Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, bao gồm cả những trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình vì chiến tranh, thiên tai, nghèo đói cùng cực hoặc bóc lột.
  • Làm việc với các gia đình để giúp họ thoát khỏi vòng đói nghèo để họ có thể nuôi dạy và hỗ trợ con cái.

Để biết thêm thông tin về công việc của chúng tôi và những thành tựu gần đây, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại www.savethechildren.net

  • TỔNG QUAN DỰ ÁN 

Tên   Mô tả  
Mô tả hàng hóa/dịch vụ   CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ XE CHO VĂN PHÒNG LÀO CAI TRONG KHU VỰC PHÍA BẮC TRONG 2 NĂM (3/2023-3/2025)  
Loại hình Thỏa thuận   SCI mong muốn ký một thỏa thuận với nhà thầu cho các hàng hóa/dịch vụ mà chúng tôi dự kiến sẽ đặt trong tương lai. Thỏa thuận này được gọi là "Hợp đồng khung hoặc HĐK". Hợp đồng khung này không phải là cam kết về số lượng hàng hóa/dịch vụ của SCI, mà sau đó SCI sẽ có các đơn đặt hàng nêu rõ các loại hàng hóa/dịch vụ cụ thể hoặc khối lượng cụ thể.   
Thời hạn   2 năm (3/2023-3/2025)  
         

Thông tin chi tiết về các yêu cầu cụ thể có thể được tìm thấy tại Phần 2 (Các yêu cầu và thông số quan trọng) của Hồ sơ mời thầu này.

Detailed technical specifications are included within the tender documents.

If you are interested in submitting a bid, please contact Ms. Do Thi Trang at the following address dothi.trang@savethechildren.org to express your interest and request the tender documents. Tender documents will be sent to you by return.

It is recommended to request / collect the tender documents as soon as possible.

Completed Tender documents are due to be submitted by 01 Feb 2023

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

Project Coordinator (Save the Children)

Hà Nội, Quảng Bình
Deadline: 10/10/2023

Event & Admin Intern (Britcham Vietnam)

28A Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi
Deadline: 04/10/2023

Sponsorship Service Officer (GNI)

17th Floor, Block A, Song Da Building, My Dinh I, Nam Tu Liem, Hanoi
Deadline: 15/10/2023

Managing Director Assistant (KOTO)

Ngo Tat To Street, Van Mieu, Dong Da, Hanoi
Deadline: 10/10/2023

Finance Manager (FHI 360)

Hanoi
Deadline: All year round
Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất