Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

1. Thông tin cơ bản về tổ chức - Thông tin chung Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) được thành lập theo Quyết định số 04/CATBD-QĐ ngày 8 tháng 4 năm 2005 của Trung tâm Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương và được đăng ký hoạt động tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận số A-399 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 5 tháng 8 năm 2005 (sau đây được gọi là “Giấy Chứng nhận”). Giấy Chứng nhận đã thực hiện gia hạn tiếp từ ngày 19 tháng 7 năm 2010. Trụ sở: Số 176, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Văn phòng giao dịch: Số 169, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội - Hoạt động chính • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các chiến lược, chính sách, chương trình, dự án phát triển, tác động kinh tế - xã hội của quá trình hội nhập nhằm hỗ trợ cho quá trình xây dựng chính sách và lập kế hoạch hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập; • Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, xây dựng mạng lưới và cung cấp thông tin, tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nêu trên; tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng. Căn cứ Quy chế tài chính của tổ chức, nhằm đảm bảo các yêu cầu về quản lý tài chính dự án của nhà tài trợ và tăng cường tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của chương trình, CDI đang tìm kiếm đơn vị kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2019 (bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 năm 2020). 2. Các yêu cầu về dịch vụ kiểm toán - Công ty kiểm toán Công ty kiểm toán phải đáp ứng những yêu cầu sau: • Đảm bảo cung cấp dịch vụ kiểm toán đáp ứng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế • Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các tổ chức phi chính phủ và các dự án được tài trợ tại Việt Nam; • Hiểu biết về môi trường hoạt động của chúng tôi và các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực phát triển cộng đồng, xây dựng chính sách… trong bối cảnh Việt Nam; • Đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn. - Địa điểm Việc kiểm toán sẽ được tiến hành tại văn phòng CDI. Kiểm toán tại thực địa sẽ do công ty kiểm toán quyết định (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo đưa ra ý kiến kiểm toán chính xác về báo cáo tài chính của CDI. - Phạm vi công việc • Kiểm toán báo cáo tài chính CDI và dự án: xem xét tính chính xác, hợp lý của các chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan đến hoạt động của CDI và các dự án năm 2020 của CDI. • Kiểm toán tuân thủ: Kiểm tra tính tuân thủ theo quy định pháp luật và quy định tài chính của CDI và nhà tài trợ • Đánh giá mức độ hiệu quả quản lý tài chính hiện tại, các rủi ro (nếu có) và đề xuất cải thiện. - Thời gian kiểm toán: • Dự kiến thời gian bắt đầu kiểm toán từ ngày 28/12/2020. • Thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán chính thức không muộn hơn ngày 15/03/2021. - Sản phẩm yêu cầu Công ty kiểm toán sẽ cung cấp: • Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính của toàn trung tâm cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 • Thư quản lý sẽ đề cập đến những vấn đề trong chính sách và thực hành quản lý tài chính của CDI (nếu có) và ý kiến đề xuất của kiểm toán viên nhằm cải thiện hệ thống quản lý tài chính của CDI. • Báo cáo kiểm toán và thư quản lý được lập 2 bộ bằng tiếng Việt và 3 bộ bằng tiếng Anh trong đó Báo cáo bằng tiếng Anh là bản gốc làm căn cứ. 3. Yêu cầu đối với đề xuất của đơn vị cung cấp dịch vụ -  Đề xuất tài chính phải ghi rõ mức phí kiểm toán đã bao gồm VAT (10%) và phụ phí phát sinh (nếu có). -  Đề xuất gửi kèm hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của đơn vị kiểm toán 4. Liên hệ - Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: Đến hết ngày 15/12/2020 - Địa chỉ liên hệ: Mrs. Nguyễn Hoàng Nga Trung tâm Phát triển và Hội nhập Tầng 16, số 169, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy Hà Nội ĐT:  +84-24-35380100 Email: nga.nguyenhoang@cdivietnam.org Website: www.cdivietnam.org

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Country Director

Hanoi
Deadline: 13/02/2022

Senior Biodiversity Consultant

Ho Chi Minh city/ Hanoi
Deadline: 28/02/2022

Data Scientist

Worldwide
Deadline: 30/01/2022