Chuyên gia xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) CHUYÊN GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI

1. Giới thiệu

Trong khuôn khổ dự án “Chung tay Hành động Bảo tồn Nguồn Nước” do Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ trong giai đoạn 03 năm, với mục tiêu nâng cao nhận thức, thúc đẩy thay đổi hành vi về bảo tồn nguồn nước khỏi ô nhiễm và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm chung bảo tồn nguồn nước thông qua sự tham gia và hợp tác tích cực của người dân, tổ chức khoa học công nghệ, NGOs, các doanh nghiệp và nhà nước nhằm đảm bảo tiếp cận nguồn nước an toàn cho tất cả mọi người và bảo tồn nguồn nước, sông, suối, thủy sinh và hệ sinh thái. Mạng lưới Bảo tồn Nước Việt Nam (VIWACON) ra đời với tập hợp các tổ chức xã hội, các tổ chức cộng đồng và các hiệp hội tại Việt Nam chung tay hành động bảo tồn nguồn Nước Việt Nam. Nhằm phục vụ cho hoạt động của Mạng lưới VIWACON về xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược và các kế hoạch hành động, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) cần cần tuyển 01 chuyên gia xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới.

2. Nhiệm vụ chính

- Tham gia họp với nhóm dự án về nội dung chương trình và cách thức tổ chức - Xây dựng nội dung bài giảng cách thức xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, nguyên tắc làm việc, cơ cấu, cơ chế và kế hoạch hoạt động của mạng lưới; - Tham gia điều phối phiên thảo luận cho thành viên VIWACON về các nội dung liên quan đến xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, nguyên tắc làm việc, cơ cấu, cơ chế và kế hoạch hoạt động của mạng lưới;

3 .Yêu cầu đối với chuyên gia:

- Có kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo và điều phối hội thảo luận; - Có kinh nghiệm về định hướng và phát triển tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược mạng lưới; - Có trình độ và kinh nghiệm về xây dựng các kế hoạch thực hiện tổ chức mạng lưới;

4. Thời gian thực hiện:

- Thời gian  trong tháng 03/2021. - 06 ngày làm việc (0.5 họp với nhóm dự án, 02 ngày nghiên cứu tài liệu và soạn tài liệu; 2.5 ngày điều phối/khai vấn cho thành viên VIWACON; 0.5 ngày tư vấn, hỗ trợ sau chương trình)

5. Phương pháp thực hiện:

Sử dụng phương pháp động não, khai vấn, thảo luận nhóm, huy động sự tham gia và tăng cường tính tương tác.

6. Sản phẩm dự kiến

- Bài trình bày (theo miêu tả cụ thể tại mục số 2) và các tài liệu liên quan - Báo cáo chương trình

7. Trách nhiệm của CECR:

- Cung cấp thông tin,tài liệu cho chuyên gia - Chuẩn bị hậu cần cho tổ chức hội thảo

8.   Hỗ trợ và liên hệ

- Cán bộ Trung tâm CECR sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hậu cần, nội dung cho tập huấn); - Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết; - Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia. Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV đến địa chỉ gmail: han.doan@cecr.vn chậm nhất ngày 07/03/2021.  Thông tin liên hệ: Bảo Hân SĐT: 0986434196 Gmail: han.doan@cecr.vn Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Recent Job

Supplier

Buôn Ma Thuộc
Deadline: 19/04/2021

Cao Vit Gibbon Conservation Team

Trung Khanh, Cao Bang
Deadline: 28/04/2021

Finance And Admin Officer

Lam Dong
Deadline: 21/04/2021

Project Technical Officer

Ho Chi Minh
Deadline: 25/04/2021

Cloud Systems Unix Engineer

Washington D.C
Deadline: 22/04/2021

Intern - HIV/TB

Hanoi
Deadline: 16/04/2021

Health Services Team Lead

Hanoi
Deadline: All year round

Digital Ambassador

Ho Chi Minh City
Deadline: 25/04/2021

Logistics Clerk

Turin, Italy
Deadline: 06/05/2021

Conservation Program Director

Phnom Penh, Cambodia
Deadline: 16/05/2021

Project coordinator

Danang, Vietnam
Deadline: 30/04/2021

Teaching Assistant

Hanoi, Vietnam
Deadline: 19/04/2021

IT Helper

Hanoi, Vietnam
Deadline: 21/04/2021

Local Expert

Mekong Delta
Deadline: 16/04/2021

Local Team Leader

Mekong Delta
Deadline: 16/04/2021

Consultancy Service

Hà Nội - Quảng Nam
Deadline: 23/04/2021

Consultancy Service

Thua Thien Hue, Quang Nam and Binh Dinh;
Deadline: 30/04/2021

Consultant

Soc Trang, Bac Lieu and Ca Mau.
Deadline: 20/04/2021

Consultant

Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh and Thanh Hoa & Nghe An
Deadline: 23/04/2021

Land Cover Mapping Specialist

Hanoi, Vietnam or Cali or Bogota in Colombia
Deadline: 30/04/2021

Research Assistant

Hanoi-Vietnam
Deadline: 01/05/2021

Consultants

Hanoi
Deadline: 19/04/2021

Research Assistant

Hanoi
Deadline: 01/05/2021