Chuyên gia thực hiện nghiên cứu và bản đồ hóa

1. Bối cảnh

Trong thời gian 2017-2020, Liên minh Nước sạch đã thực hiện nghiên cứu về thực thi pháp luật môi trường, Luật Tiếp cận thông tin nhằm tìm ra những khoảng trống trong quá trình thực thi luật từ đó đưa ra giải pháp thực thi luật hiệu quả hơn tại Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu cho thấy việc thúc đẩy tiếp cận thông tin bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước là điều cần thiết và cấp thiết hiện nay. Năm 2020, các khuyến nghị về tiếp cận thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được phản ánh trong Luật Bảo vệ môi trường (2020).

Trong khuôn khổ Dự án “CSO tham gia ứng phó với COVID 19” do Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ, Liên minh Nước sạch thực hiện mô hình bảo vệ nguồn nước dựa vào cộng đồng tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La trong thời gian từ tháng 6-9/2021.

Điều khoản tham chiếu công việc này được xây dựng cho nhóm chuyên gia (bao gồm 2 người) thực hiện nghiên cứu khảo sát và xây dựng bản đồ thông tin nền về hiện trạng nguồn nước tại 01 xã thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh về mức độ ô nhiễm nguồn nước và các nguồn xả thải tại huyện Mai Sơn, là đầu vào cho xây dựng và thực hành mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước.

2. Các nhiệm vụ chính:

 • Khảo sát hiện trạng nguồn nước tại địa bàn thực hiện mô hình thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bao gồm phỏng vấn cộng đồng dân cư về hiện trạng nguồn nước tại địa phương
 • Tài liệu hóa bản đồ thông tin nền hiện trạng nguồn nước tại địa bàn thực hiện mô hình thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

3. Thời gian thực hiện

Nhiệm vụ/ Người thực hiệnThời gian thực hiện (ngày làm việc)

Trưởng nhómTrợ lý nghiên cứu

1. Trao đổi với Nhóm Dự án để thống nhất về phương pháp thực hiện và kế hoạch thực hiện chi tiết:

Trưởng nhóm: 0.5 ngày; Trợ lý nghiên cứu: 0 ngày

2. Tổng quan tài liệu về hiện trạng nguồn nước tại Sơn La, xây dựng bảng hỏi nghiên cứu, chuẩn bị khảo sát

Trưởng nhóm: 01 ngày; Trợ lý nghiên cứu: 01 ngày

3. Thực hiện khảo sát, nghiên cứu thực địa

Trưởng nhóm: 02 ngày; Trợ lý nghiên cứu: 02 ngày

4. Xây dựng báo cáo và bản đồ thông tin nền hiện trạng nguồn nước tại địa bàn thực hiện mô hình thuộc huyện Mai Sơn

Trưởng nhóm: 2.5 ngày: Trợ lý nghiên cứu: 01 ngày

5. Hoàn thiện các sản phẩm theo góp ý của Nhóm Dự án

Trưởng nhóm: 1.0 ngày; Trợ lý nghiên cứu: 0 ngày

Tổng thời gian: Trưởng nhóm: 7 ngày; Trợ lý nghiên cứu: 4 ngày

4. Yêu cầu kinh nghiệm

 • Trưởng nhóm nghiên cứu
  • Bằng thạc sỹ về ngành môi trường và tài nguyên thiên nhiên hoặc các ngành phát triển
  • Ít nhất năm (5) năm kinh nghiệm trong thực hiện các nghiên cứu phục vụ chiến dịch vận động chính sách trong lĩnh vực phát triển bền vững và bảo vệ môi trường (ưu tiên môi trường nước)
  • Có kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu về nguồn nước tại tỉnh Sơn La
 • Trợ lý nghiên cứu
  • Năm cuối đại học hoặc bằng đại học về ngành môi trường và tài nguyên thiên nhiên hoặc các ngành phát triển
  • Có kinh nghiệm hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu, làm việc tại thực địa (ưu tiên môi trường nước)
  • Có kiến thức và kinh nghiệm về nguồn nước tại tỉnh Sơn La

5. Kinh phí dự kiến

Theo định mức dự án và thỏa thuận giữa chuyên gia.

6. Sản phẩm

 • Một (01) bản đồ thông tin nền hiện trạng nguồn nước tại địa bàn thực hiện chương trình thuộc huyện Mai Sơn, tích hợp trong bản đồ Google (vị trí, hiện trạng xung quanh, hiện trạng môi trường nước, nguồn thải của các nguồn nước) tại địa bàn thực hiện mô hình huyện Mai Sơn
 • Một (01) báo cáo thông tin nền hiện trạng nguồn nước tại địa bàn thực hiện mô hình thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Chuyên gia quan tâm xin gửi đề xuất đến địa chi email: cecr.vn@gmail.com trước ngày 22/06/2021

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web tại đây.

Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Recent Job

Individual Consultant

Hanoi
Deadline: 01/08/2021

Trợ Lý Hành Chính

Hanoi
Deadline: 06/08/2021

Trợ Lý Dự Án

Hanoi
Deadline: 10/08/2021

Plastic Communications Officer

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 04/08/2021

Project Accountant

Hanoi
Deadline: 09/08/2021

Part-time Project Technical Consultant

Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue and Quang Nam.            
Deadline: 26/07/2021

Project MEAL Officer

Hanoi/Da Nang/Quang Binh
Deadline: 02/08/2021

Amcross

Deadline: 01/01/1970

Friedrich Naumann Foundation

Post date: 30/07/2021

Friedrich Naumann Foundation

Individual Consultant

GGGI

01/08/2021

Mine Risk Education Program Manager

Catholic Relief Services

08/08/2021

Trainers

NGO Climate Change Working Group (CCWG))

06/08/2021

Consultancy

NGO Climate Change Working Group (CCWG)

01/08/2021

Consultant

Management and Sustainable Development Institute

10/08/2021

Human Resources Clerk

U.S. Embassy in Hanoi

11/08/2021

Tình Nguyện Viên Lớp Học Tiếng Anh

REACH

08/08/2021

Trợ Lý Hành Chính

GIZ

06/08/2021

Programme Assistant

Newborns Vietnam

16/08/2021

Asia for Animals Coalition Assistant - Farm Animals / Animals Asia Animal Welfare Assistant – Farm Animals

Animals Asia

15/08/2021

Cán bộ Dự án GHS-IHR

Cục Y tế dự phòng

30/07/2021

Head of Planning and Performance Management

Save the Children

17/08/2021

Tư Vấn Viên Rà Soát Luật Người Khuyết Tật

IC-VVAF

06/08/2021

Trợ Lý Dự Án

IC-VVAF

10/08/2021

Trợ Lý Truyền Thông

IOM

08/08/2021

Thực Tập Sinh Digital Design & Communication

Action On Poverty

15/08/2021

National Experts to develop the regulations on environmental industry in the Guiding Decree to the Law on Environmental Protection 2020 in Viet Nam

Hanns Seidel Foundation

09/08/2021

International Expert to develop the regulations on environmental industry in the Guiding Decree to the Law on Environmental Protection 2020 in Viet Nam

Hanns Seidel Foundation

09/08/2021

Health Legislation Consultant

WHO

10/08/2021