Chuyên Gia Tư Vấn Nhãn Sinh Thái

Vị trí: Chuyên gia tư vấn nhãn sinh thái

Báo cáo cho: Điều phối dự án, quản lý dự án

Thời gian: 4 tháng

Ngày bắt đầu: 1/03/2022-1/7/2022

I. THÔNG TIN CHUNG

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA); Số ĐK: A-1555 cấp bởi Bộ Khoa học & Công nghệ. GreenHub được chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 2016; bởi nhóm sáng lập viên cùng chí hướng và nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực và vận động chính sách.

Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường”, sẽ được thực hiện bởi GreenHub và 03 đối tác (ISPONRE, HUPH-VOHUN, GIMASYS) từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7 năm 2023. Mục tiêu chung của dự án là nhằm giảm ô nhiễm nhựa thông qua các hành động địa phương, huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng và cá nhân, tập trung vào: 1) nhận thức về vấn đề sức khỏe môi trường, 2) các vấn đề địa phương và thông tin, dữ liệu tại địa phương để vận động chính sách, 3) chính sách, 4) các sáng kiến kinh doanh liên quan, 5) truyền thông (kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại).

Nhằm hỗ trợ Sở Công thương Đà Nẵng rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng chính sách về “nhãn sinh thái” và công tác quản lý rác thải nhựa nhằm thực hiện Kế hoạch Triển khai mô hình Chợ Hàn giảm thiểu rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025, chúng tôi đang tìm kiếm chuyên gia về xây dựng nhãn sinh thái để hỗ trợ thực hiện các công việc sau:

II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

2.1. Nhiệm vụ

 • Rà soát các chính sách/ luật/ quy định về trình tự, thủ tục, chứng nhận “nhãn sinh thái” cho các quầy hàng tại chợ và/hoặc các sản phẩm thân thiện với môi trường được bán tại chợ.
 • Tư vấn xây dựng bộ tiêu chí "nhãn sinh thái" cho các quầy hàng tại chợ.
 • Xây dựng cơ chế, quyền lợi cho hộ kinh doanh nhằm khuyến khích các quầy hàng đăng ký "nhãn sinh thái".
 • Xây dựng khung chế tài đối với các quầy hàng không thực hiện theo nội dung đã đăng ký.
 • Hỗ trợ cơ quan nhà nước về hồ sơ, trình tự thủ tục xây dựng và ban hành “nhãn sinh thái”.

2.2. Yêu cầu

 • Tối thiểu có bằng Cử nhân về Luật, khoa học môi trường, phát triển, xã hội, giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan. Ưu tiên bằng Thạc sĩ trở lên.
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Luật, môi trường, phát triển hoặc các công việc có liên quan.
 • Có kinh nghiệm tư vấn xây dựng nhãn sinh thái cho các sản phẩm hoặc ngành hàng.
 • Có kinh nghiệm làm việc và kỹ năng kết nối tốt với các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ.
 • Niềm đam mê sâu sắc đối với phát triển bền vững và môi trường.

Các phẩm chất cá nhân khác:

 • Nhiệt tình, trung thực và đáng tin cậy
 • Khả năng chủ động và tự quản lý thời gian
 • Khả năng làm việc một cách thích ứng và linh hoạt
 • Kỹ năng làm việc nhóm tốt
 • Kỹ năng đọc / viết tiếng Anh tốt
 • Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo

III. ĐĂNG KÝ

Hồ sơ (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt) bao gồm:

 • CV và các giấy tờ bằng cấp liên quan
 • Lịch trình thực hiện gói tư vấn 1/3/2022-1/7/2022 (xem phụ lục)
 • Chi phí ước tính cho hoạt động tư vấn
 • Hạn nhận hồ sơ là 10h00 sáng thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022
 • Vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email ly.tran@greenhub.org.vn

IV. LIÊN HỆ

Cán bộ chương trình: Trần Thị Kim Ly

Email: ly.tran@greenhub.org.vn

Điện thoại: 0973 283 750

Thông tin chi tiết: tại đây.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Graphic Designer Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Program Assistant Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Finance Intern

Hochiminh City
Deadline: 25/05/2022

Thực Tập Sinh

Ho Chi Minh
Deadline: 30/05/2022

Cán Bộ Dự án Phối hợp Y tế công tư (PPM)

Thanh Hoa, Binh Duong, Long An, Ba Ria - Vung Tau
Deadline: 15/06/2022

Program Officer

Hà Nội
Deadline: 20/05/2022

Kế Toán

#298 Kim Ma, Hanoi
Deadline: 23/05/2022

Program Officer

HCM
Deadline: 30/06/2022

International Expert

Hà Nội
Deadline: 21/05/2022