Chuyên gia tư vấn (Plan International)


Chuyên gia tư vấn “Phát triển 02 cuốn sách bài tập về giáo dục sức khỏe sinh sản, tình dục toàn diện cho trẻ”

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Thời gian: Tháng 06/ 2023 -Tháng 10/2023

Giới thiệu về tổ chức Plan International

Plan International là tổ chức quốc tế hoạt động tại hơn 75 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái với mục đích xóa bỏ đói nghèo và vì sự phát triển toàn diện của các em. Bắt đầu hoạt động từ năm 1993 tại Việt Nam, Tổ chức Plan đã hợp tác chặt chẽ với cộng đồng và cơ quan chính quyền địa phương các cấp để xây dựng tương lai tốt hơn cho trẻ em. Từ năm 2019, Plan International Việt Nam đã và đang cải thiện đời sống cho trên 650.000 trẻ em qua các các dự án và trên 15 triệu thanh thiếu niên thông qua các chiến dịch gây ảnh hưởng về quyền trẻ em gái. Với tầm nhìn đến “Trẻ em gái là nhân tố của sự thay đổi”, Plan International Việt Nam hướng mục tiêu tới 2025 sẽ tạo điều kiện để “2 triệu trẻ em gái có thể học tập, lãnh đạo, quyết định và phát triển.”

Giới thiệu về dự án

Nhằm đồng hành với các cơ quan chính phủ triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻm em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt tại Quyết định 830/ QĐ-TTg ngày 01/06/2021, tổ chức Plan International Việt Nam đã làm việc cùng văn phòng Plan International tại Đức huy động ngân sách cho dự án “Bảo vệ Trẻ em và thanh thiếu niên An toàn trên môi trường mạng”. Dự án triển khai từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2024.
Mục tiêu chung
Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên độ tuổi từ 10-18 tuổi, đặc biệt là trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn thương, sử dụng Internet và mạng xã hội một cách an toàn và được bảo vệ khỏi mọi hình thức lạm dụng (dựa trên giới tính) trên môi trường mạng (Dự án định nghĩa nhóm “dễ bị tổn thương” dựa trên yếu tố: người dân tộc thiểu số, người nghèo, người khuyết tật, LGBTIQ).
Các mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:
Mục tiêu 1: Tăng cường quyền tự quyết của trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn thương để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi bắt nạt trên môi trường mạng và bạo lực trên cơ sở giới.
 • K.Q 1.1: Nâng cao kiến thức và kỹ năng cá nhân cho trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn thương về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn diện (SKSS/TDTD), các hành vi có hại và các hình thức bạo lực mạng trên cơ sở giới để tự bảo vệ bản thân khỏi bị xâm hại trên môi trường mạng.
 • K.Q 1.2: Trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn thương, tích cực tham gia bảo vệ bản thân và những người khác khỏi bị xâm hại trên môi trường mạng tại trường học và cộng đồng.
Mục tiêu 2: Gia đình, trường học và cộng đồng thiết lập các cơ chế để bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái và các nhóm dễ bị tổn thương, khỏi bị xâm hại trên môi trường mạng
 • K.Q 2.1: Cha mẹ, giáo viên và các nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hiểu về các hình thức và nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng
 • K.Q 2.2: Gia đình, nhà trường và cộng đồng được nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với xâm hại trên môi trường mạng
Mục tiêu 3: Các cơ quan chính phủ, cơ quan truyền thông và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin có các biện pháp ngăn ngừa và ứng phó hiệu quả để đảm bảo an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng.
 • K.Q 3.1: Các sáng kiến về bảo vệ trẻ em/ thanh thiếu niên trên môi trường mạng do trẻ em và thanh thiếu niên đề xuất thu hút được sự tham gia của các cơ quan cấp tỉnh và cấp quốc gia.
 • K.Q 3.2: Nâng cao năng lực của cán bộ Chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ CNTT và các cơ quan truyền thông xã hội; phát triển các hệ thống, quy trình và công cụ hiệu quả để ngăn chặn và ứng phó với xâm hại trên môi trường mạng.
Kết quả đầu ra của gói tư vấn này đóng góp cho Mục tiêu 1, Kết quả 1.1 của dự án.

Nhiệm vụ của nhóm tư vấn

Lý do:
Trong khuôn khổ của dự án, chúng tôi đã phát triển 02 cuốn tài liệu giảng dạy nhằm hỗ trợ cho giáo viên THCS, THPT triển khai giảng dạy các kiến thức và kỹ năng cần thiết về Sức khỏe sinh sản, tình dục toàn diện (SKSS/TDTD) cho học sinh THCS, THPT tại hai vùng dự án tỉnh Quảng Bình và Kon Tum. Dựa trên các cuốn tài liệu và thông tin do Plan cung cấp, nhóm tư vấn sẽ xây dựng 02 cuốn sách bài tập nhằm củng cố kiến thức kỹ năng về SKSS/TDTD dựa vào các bài giảng trên lớp thông qua bài tập, tình huống, câu chuyện, trắc nghiệm…… về cho học sinh THCS, THPT tại hai vùng dự án tỉnh Quảng Bình và Kon Tum. Phạm vi công việc:
 • Xây dựng 02 cuốn sách bài tập cho học sinh THCS, THPT về an toàn trên môi trường mạng, dựa trên hai cuốn tài liệu giảng dạy SKSS/TDTD dành cho giáo viên THPT và THCS và các nguồn tài liệu tham khảo sẵn có của tổ chức Plan International Việt Nam và các tài liệu khác hiện hành.
 • Có 7 chủ đề chính và 16 tiết học của tài liệu giảng dạy SKSS/TDTD dành cho giáo viên THCS và THPT (chi tiết tại Phụ Lục 1 của Bản tham chiếu)
 • Yêu cầu cụ thể về các cuốn sách bài tập: + Về hình thức: Mỗi cuốn sách bài tập cho học sinh bao gồm 3 phần: bài tập, gợi ý đáp án và tài liệu tham khảo. + Về số lượng bài học mỗi cuốn sách bài tập: Tối thiểu 16 bài thuộc 7 chủ đề chính. + Về nội dung: Mỗi bài bao gồm: bài tập về kiến thức chung, bài tập thực hành và thông tin cần ghi nhớ của bài học. Các bài tập cần đa dạng về hình thức (câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống, giải ô chữ, chọn đáp án đúng…) và có tính liên kết và trực tiếp bổ trợ cho cuốn tài liệu giảng dạy SKSS/TDTD dành cho giáo viên THPT và THCS. + Về ngôn ngữ và cách thức trình bày: Các cuốn sách bài tập cần có nội dung dễ hiểu và có tính liên hệ thực tiễn. Ngôn ngữ và cách diễn đạt thân thiện, hấp dẫn và phù hợp với lứa tuổi cho trẻ. Đảm bảo nhạy cảm giới và lồng ghép yếu tố giới.
Địa điểm: Quá trình tư vấn sẽ được thực hiện tại Hà Nội.
Đối tượng sử dụng
Các cuốn sách bài tập sẽ được in và phát cho học sinh, đối tác dự án và ban giám hiệu nhà trường. Các tài liệu này cũng sẽ được chia sẻ giữa các dự án của tổ chức Plan và các đối tác liên quan để tham khảo trong tương lai.

Thời gian biểu và Số ngày thực hiện dự kiến

Công việc ước tính sẽ được thực hiện trong vòng 50 ngày làm việc, từ tháng 06 năm 2023 và kết thúc vào tháng 10 năm 2023. Sau khi ký kết hợp đồng, nhóm tư vấn và Dự án sẽ cùng nhau thảo luận để xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết.

Yêu cầu năng lực của một (nhóm) tư vấn:

 • Có kiến thức chung về phát triển cộng đồng, quyền của phụ nữ và trẻ em.
 • Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm (5-10 năm) xây dựng các tài liệu nhằm phát triển và củng cố năng lực, kỹ năng cho trẻ em/ thanh thiếu niên; đặc biệt là về giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho trẻ em;
 • Có kinh nghiệm làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên;
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng trong việc điều phối với các bên liên quan/ nhóm tham vấn, tổ chức tập huấn, linh hoạt và thích ứng;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức INGO và thực hiện các nhiệm vụ tương tự hoặc có hiểu biết về công nghệ trong giáo dục (e-learning, an toàn trên mạng cho trẻ em/ thanh thiếu niên..) là một lợi thế.

Hồ sơ ứng tuyển

(Nhóm) ứng viên quan tâm xin vui lòng cung cấp hồ sơ đề xuất bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt bao gồm các thông tin sau:
 • Đề xuất kỹ thuật
 • Tuân thủ về “Đạo đức và Bảo vệ trẻ em”, bao gồm xác định các rủi ro có thể xảy ra và các chiến lược giảm thiểu rủi ro đó
 • Đề xuất về thời gian biểu thực hiện
 • CV các thành viên nhóm tư vấn
 • Thông tin về các nhiệm vụ tương tự đã thực hiện trước đây
 • Đề xuất tài chính chi tiết của tư vấn viên bao gồm số ngày làm việc và định mức phí tư vấn theo ngày (bao gồm cả tiền thuế theo Luật Việt Nam). Không bao gồm chi phí đi lại, công tác phí… sẽ do Plan trực tiếp chi trả khi thực hiện tại tỉnh.
Thời hạn nộp bộ đề xuất là trước 23:59 ngày 04 tháng 06 năm 2023. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng xem TẠI ĐÂY

Liên hệ

(Nhóm) Tư vấn viên quan tâm đến vị trí này, vui lòng gửi hồ sơ đề xuất qua email: huyen.doanthi@plan-international.org Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

UXO Intern (CRS)

Deadline: 29/02/2024
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/