Communication and Learning specialist

[English]

Communication and Learning Specialist

Hours: Fulltime Location: Hanoi Salary: Negotiable
Contract length: Starting time: Reporting to:
1 year, extendable As soon as possible Director

 

Alinea International Canada provides management and technical expertise to developing and transitional country partners on projects that promote sustainable growth and meaningful opportunities for people to improve their lives. Over the past 30 years, Alinea has managed and implemented more than 350 projects and assignments in dozens of countries worldwide.

 

Alinea is currently recruiting a communication and learning specialist for the Safe Food for Growth project (SAFEGRO). The objective of the project is to improve the performance of national and sub-national governments in enforcing food safety regulations; to increase competitiveness of Vietnamese agri-food products domestically and internationally; and to increase consumer demand for safe agri-food in Vietnam. The project will operate across the agri-food value chain by engaging and building the capacity of three main target groups: the public sector (enabling environment), the private sector (supply side), and the consumer (demand side).

 

In partnership with the University of Guelph (Canada), Alinea International works with national and regional governments to enforce food safety regulations, private sector suppliers to increase the competitiveness of Vietnamese food products domestically and internationally, and consumers to improve demand for safe food in Vietnam. Key partners on this project include The Ministry of Agriculture Rural Development (MARD), the Ministry of Industry and Trade (MOIT), the Ministry of Health (MOH), the Canadian Food Inspection Agency, Global Food Safety Initiative and other Vietnamese Academic Institutes.

 

Job Summary

 

The Communication and learning Specialist, fulltime position will be hired to manage and implement the communication activities of the SAFEGRO project and mainly focus on following specific responsibilities, without being limited to:

 • Manage the overall communication strategy development and implementation;
 • Work and supervise consultants and resources serving the implementation of the AWP and communication plan of the project;
 • Manage the relations with concerned partners of the project to ensure the close, long-term and effective cooperation;
 • Develop key messages as a foundation for communications materials;
 • Facilitate the development of communication and training materials, including messaging and products tailored to target stakeholders;
 • Manage the SAFEGRO social media paltforms by maintaining consistent activity with compelling content on a weekly basis
 • Provide guidance and facilitate SAFEGRO’s Social and Behaviour Change Communication (SBCC) activities
 • Work with the Alinea Communications team to develop communication materials and share content, including on social media platforms;
 • Assist Director in preparing project reports at the request; and
 • Policy advocacy and information management.

Requirements

Role and responsibilities:

 • Assist in the development of SAFEGRO communciations strategy including monitoring and evaluation indicators for SBCC;
 • Assist in the content development for and maintenance of SAFEGRO website and social media channels, including Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram;
 • Assist in the development and release of SAFEGRO regular e-newsletter, news and announcements;
 • Monitor and record press coverage;
 • Support the strengthening of SAFEGRO internal and external communication strategies and tools;
 • Assist in organising SAFEGRO audience outreach and policy dialogues through both traditional and social media campaigns;
 • Assist in admin programme work/ basic documentation/compilation; and
 • Attend meetings/trainings/events outside of the SAFEGRO.
 • Other tasks as assigned

Qualifications and requirements:

 • Bachelor’s degree or advanced degree in journalism, communications, international law, human rights, political/social sciences, or other relevant fields;
 • Some practical knowledge about food safety, food security, rural development and agriculture sector in Vietnam;
 • Familiar with or experience in communication tools for graphic design, photo and video editing, and website management an asset;
 • Some experience in organising or planning meetings/conferences or campaigning;
 • Strong analytical skills;
 • Good level of written and spoken English;
 • Ability to multi-task, solve problems, and work in a multicultural team; and
 • Ability to work under pressure and meet team deadlines.

Compensation

Alinea offers competitive salaries and an excellent benefits package. Salary will be commensurate with qualifications and experience.

 

For those who are interested in applying for the Communication and learning specialist position,

please send your application (letter of interest and CV with details on qualifications and experiences)

with at least 3 referees by email to SAFEGRO-recruitment@alineainternational.com. Please include

the job title in your email subject line.

Application form: Only via email

 

Deadline: 17h00 on 23/10/2020

 

Interview announcement: Via email only to selected candidate, maximum 15 working days after the deadline of application.

 

— ⭑ —

 

We welcome all applications, regardless of ethnicity, age, gender, sexual orientation, gender identity and expression; candidates that are belong to underrepresented groups are strongly encouraged to apply. The recruitment process is based on fair standards.

———————

[Vietnamese]

Chuyên gia truyền thông và đào tạo

 

Hình thức: Toàn thời gian Địa điểm: Hà Nội Lương: Thỏa thuận
Hợp đồng: Thời gian bắt đầu: Chịu trách nhiệm và báo cáo:
1 năm, có thể gia hạn Càng sớm càng tốt Giám đốc dự án

 

 

Công ty tư vấn quốc tế Alinea International Canada cung cấp chuyên môn trong quản lý và kỹ thuật cho các đối tác quốc gia đang phát triển và chuyển đổi về các dự án thúc đẩy tăng trưởng bền vững cũng như tạo các cơ hội có ý nghĩa để mọi người cải thiện cuộc sống của họ. Trong hơn 30 năm qua, Alinea đã quản lý và thực hiện hơn 350 dự án và nhiệm vụ tại hàng chục quốc gia trên toàn thế giới.

 

Alinea International tuyển dụng chuyên gia truyền thông và đào tạo cho dự án An Toàn Thực Phẩm Vì Sự Phát Triển (SAFEGRO). Mục tiêu của dự án là nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền trung ương và địa phương trong việc thực thi các quy định về an toàn thực phẩm; tăng sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam ở trong nước và quốc tế; và tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với thực phẩm nông sản an toàn tại Việt Nam. Dự án sẽ hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị nông sản thực phẩm bằng cách thu hút và nâng cao năng lực của ba nhóm đối tượng chính: khu vực công (tạo môi trường thuận lợi), khu vực tư nhân (bên cung) và người tiêu dùng (bên cầu).

 

Cùng hợp tác với Trường Đại học Guelph (Canada), Alinea International làm việc với các cơ quan chính quyền ở trung ương và địa phương tăng cường thực thi luật pháp về ATTP, làm việc với các nhà cung cấp, kinh doanh để nâng cao tính cạnh tranh của các nông sản thực phẩm ở trong nước và quốc tế, và làm việc với người tiêu dùng để đẩy mạnh nhu cầu về thực phẩm an toàn ở Việt Nam. Các đối tác chính của dự án này là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), Bộ Công Thương (Bộ CT), Bộ Y tế, Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada (CFIA), và các học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam.

 

Tóm tắt công việc:

Chuyên gia truyền thông và đào tạo là vị trí toàn thời gian, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các hoạt động truyển thông và đào tạo của dự án SAFEGRO và tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Quản lý tổng thể việc xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông;
 • Làm việc và giám sát các tư vấn và nguồn lực để thực hiện hoạt động trong kế hoạch truyền thông dự án và Kế hoạch hoạt động năm (AWP) của dự án;
 • Quản lý quan hệ với các đối tác có liên quan của dự án để bảo đảm sự hợp tác hiệu quả, mật thiết và lâu dài;
 • Xây dựng các gói thông điệp chính làm nền tảng cho các tài liệu truyền thông;
 • Tiến hành thực hiện việc phát triển các tài liệu truyền thông và đào tạo, bao gồm thông điệp và các sản phẩm thiết kế phù hợp với các đối tượng nhắm đến và các bên liên quan;
 • Quản lý các nền tảng truyền thông xã hội của dự án SAFEGRO bằng cách duy trì hoạt động hàng tuần nhất quán với nội dung hấp dẫn
 • Cung cấp hướng dẫn và tạo điều kiện cho thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và xã hội (SBCC) của dự án SAFEGRO;
 • Làm việc với nhóm Truyền thông của công ty Alinea để phát triển các tài liệu truyền thông đào tạo và chia sẻ nội dung, bao gồm cả trên các nền tảng truyền thông xã hội;
 • Hỗ trợ Giám đốc dự án chuẩn bị các báo cáo dự án theo yêu cầu; và
 • Vận động chính sách và quản lý thông tin dự án.

Trách nhiệm cụ thể

 • Hỗ trợ xây dựng nội dung và duy trì trang Web, các kênh truyền thông xã hội của dự án SAFEGRO bao gồm cả Facebook, Twitter và Instagram;
 • Hỗ trợ trong việc xây dựng và phát hành các thông cáo, bản tin và bản tin điện tử của dự án SAFEGRO;
 • Theo dõi và điểm tin liên quan trên các phương tiện truyền thông phục vụ hoạt động dự án;
 • Hỗ trợ và tăng cường các chiến lược và công cụ truyền thông trong nội bộ và ra bên ngoài của dự án SAFEGRO;
 • Hỗ trợ tổ chức các buổi tiếp xúc với các đối tượng truyền thong hướng tới của dự án, đối thoại chính sách theo cả cách truyền thống và truyền thông xã hội và chiến dịch truyền thong qua mạng xã hội;
 • Trợ giúp trong các việc hành chính của dự án, tài liệu hóa và tổng hợp tài liệu;
 • Tham gia các cuộc họp/ sự kiện/ đào tạo bên ngoài dự án SAFEGRO;
 • Các nhiệm vụ được giao khác

Yêu cầu

 • Bằng cử nhân/ hoặc bằng chuyên ngành Báo chí, truyền thông , luật quốc tế, quyền con người, khoa học chính trị/ xã hội, hoặc các ngành có liên quan;
 • Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam;
 • Quen thuộc với hoặc có kinh nghiệm trong việc sử dụng công cụ truyền thông như thiết kế đồ họa, ảnh và video, trong đó quản lý trang web là ưu thế;
 • Có kinh nghiệm trong việc tổ chức hay lên kế hoạch hội nghị/hội thảo hoặc làm chiến dịch truyền thông;
 • Có kỹ năng phân tích tốt;
 • Có trình độ tiếng Anh viết và nói tốt;
 • Có khả năng làm nhiều việc, giải quyết vấn đề, và làm việc trong môi trường đa văn hóa;
 • Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực và hoàn thành thời hạn của nhóm;

 

Mức lương

Alinea cung cấp mức lương cạnh tranh và một gói phúc lợi tuyệt vời. Mức lương sẽ tương xứng với trình độ và kinh nghiệm của ứng viên.

Ứng viên quan tâm đến việc ứng tuyển vào vị trí chuyên gia truyền thông và đào tạo, vui lòng gửi hồ sơ (thư quan tâm và CV kèm theo thông tin chi tiết về trình độ và kinh nghiệm) với ít nhất 3 người giới thiệu qua email đến SAFEGRO-recruitment@alineainternational.com. Vui lòng bao gồm chức danh công việc trong dòng tiêu đề email của bạn.

 

Hình thức ứng tuyển: Chỉ qua email

Hạn cuối: 17h00 ngày 23/10/2020

Thông báo phỏng vấn: qua email cho ứng viên được chọn, tối đa 15 ngày làm việc sau khi hết hạn nộp hồ sơ.

— ⭑ —

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; Các ứng cử viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được khuyến khích nộp hồ sơ. Tuyển dụng được dựa vào những tiêu chuẩn công bằng

Recent Job

Cán Bộ Nghiên Cứu Thực Địa

VQG Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình
Deadline: 20/11/2020

Project Assistant

Ho Chi Minh
Deadline: 25/10/2020

Communications Manager

Ha Noi or Hue
Deadline: 01/11/2020

Local IT Support

Home-based and Ha Noi
Deadline: 23/10/2020

Designer Consultant

Ha Noi
Deadline: 21/10/2020

MEL Specialist

Hanoi
Deadline: 23/10/2020

Business Development Manager

ChildFund

31/10/2020

Spotlight Programming support Intern within the Technical Unit

UN Women

28/10/2020

Data Entry/Research Assistant (JDHAN_1020_011)

OUCRU

01/11/2020

Cán Bộ Nghiên Cứu Thực Địa

Save Vietnam's Wildlife

20/11/2020

Community Volunteer for Research (for Moc Hoa)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Cao Bang province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Mong Cai city, Quang Ninh province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Lao Cai province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Dien Bien Phu province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Minh Hoa District, Quang Binh province)

UN Volunteers

01/11/2020

Data Compiling and Translation Officer

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Nghe An province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Huong Hoa District, Quang Tri province)

UN Volunteers

01/11/2020

Community Volunteer for Research (for Ngoc Hoi District, Kon Tum province)

UN Volunteers

01/11/2020

Technical assistance to the ministry of labour, invalids, and social affairs for the development of social work as a profession in Viet Nam

UNICEF

02/11/2020

International consultant to assess drivers and constraints for occupational safety and health in the coffee global supply chain in Viet Nam

ILO

31/10/2020

International Individual Consultancy for a Comprehensive Study on School Related Factors Impacting Mental Health and Well-being of Adolescent Boys and Girls in Viet Nam

UNICEF

25/10/2020

National Project Coordinator - NOB (Ship to Shore SEA Project)

ILO

18/10/2020

Research Assistant Consultant

IOM

28/10/2020

National Social Media Communication Consultant

UNICEF

25/10/2020

Organisation