Tư vấn Đánh giá đầu kỳ và giới (CDC)


Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) là doanh nghiệp xã hội được thành lập từ năm 2010. Hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cải thiện chất lượng cuộc sống vì sự thịnh vượng của cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển bền vững và tăng cường phúc lợi xã hội thông qua các chương trình nâng cao năng lực, vận động chính sách, phát triển các sáng kiến và cơ hội cho các nhóm dễ bị tổn thương để họ chủ động phát triển sinh kế bền vững.

Thông tin về dự án:

Tây Nguyên là trung tâm nông nghiệp lớn, sản xuất các mặt hàng chủ lực của quốc gia như cà phê, cao su, tiêu, rau, hoa quả. Với nhu cầu thị trường và giá trị xuất khẩu cao, những sản phẩm này đóng góp hàng tỷ USD mỗi năm vào GDP cả nước. Tuy nhiên, nông nghiệp trong khu vực này vẫn chưa phát triển hết tiềm năng và người được hưởng lợi từ các cơ hội này chủ yếu là những người có đất sản xuất và có cơ hội tiếp cận tới các nguồn lực sản xuất ở quy mô lớn.

Người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nguồn lực sản xuất như đất, vật tư, dịch vụ khuyến nông. Việc sản xuất ở quy mô nhỏ khiến cho việc tiếp cận thị trường gặp nhiều trở ngại và người dân bị phụ thuộc vào thương lái. Thêm vào đó, mặc dù các cộng đồng dân tộc thiểu số ở đây là xã hội mẫu hệ nhưng người phụ nữ vẫn gặp nhiều thách thức trong việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất, và có tiếng nói còn hạn chế trong các hoạt động tạo thu nhập của gia đình.

Để góp phần giải quyết các vấn đề nêu trên, dự án Sinh kế bền vững cho người sản xuất nhỏ tại Buôn Hồ, Đak Lak là dự án do Quỹ CARGILL tài trợ và được đồng triển khai bởi Trung tâm phát triển cộng đồng và tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam từ tháng 09 năm 2022 đến tháng 8 năm 2024. Dự án hướng đến thúc đẩy sinh kế bền vững cho nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là phụ nữ và dân tộc thiểu số trong vùng dự án

 • Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực sản xuất của các nông hộ nhỏ ở nông thôn, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số để theo đuổi sinh kế bền vững
 • Mục tiêu 2: Cải thiện khả năng tiếp cận tài chính và năng lực quản lý tài chính cho phụ nữ nông thôn và người dân tộc thiểu số.
 • Mục tiêu 3: Tăng cường tiếp cận thị trường đầu vào và đầu ra cho phụ nữ nông thôn và người dân tộc thiểu số

Dự án tìm kiếm Tư vấn đánh giá cơ sở và giới tại 02 xã của thị xã Buôn Hồ để xác định các thông tin cơ sở cho khung giám sát đánh giá của dự án, cũng như tìm hiểu các vấn đề giới tồn tại trong cộng đồng để phục vụ việc thiết kế và điều chỉnh các hoạt động chi tiết của dự án.

Phạm vi công việc và kết quả chính:

1. Phạm vi công việc/trách nhiệm của tư vấn:

 • Xây dựng khung đánh giá, phương pháp và công cụ thu nhập thông tin
 • Xây dựng kế hoách đánh giá ở thực địa
 • Phối hợp với dự án thực hiện đánh giá
 • Trình bày kết quả đánh giá với dự án và đại diện địa phương
 • Hoàn thiện báo cáo

2. Sản phẩm đầu ra:

 • Bộ tài liệu về khung đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá
 • Ghi chép nội dung thảo luận/phỏng vấn trong quá trình đánh giá
 • Bài trình bày Powerpoint về kết quả nghiên cứu
 • Báo cáo ngắn gọn (ý chính, gạch đầu dòng, tối đa 10 trang tập trung vào kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt, không tính các phụ lục và phần giới thiệu chung.
Tiêu chí tuyển dụng:
 • Có bằng cấp và ít nhất 08 năm kinh nghiệm liên quan các dự án phát triển, giám sát đánh giá và giới
 • Có hiểu biết về lĩnh vực nghiên cứu như nông nghiệp (chăn nuôi), sinh kế, quyền kinh tế của phụ nữ và phát triển cộng đồng
 • Có khả năng thực hiện các mô hình phân tích dữ liệu, và sử dụng các công cụ như SPSS hoặc STATA, và kinh nghiệm về phân tích dữ liệu định lượng.
 • Có kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo tốt bằng cả ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.
Quy trình tuyển dụng:
 • Ứng viên quan tâm cần nộp các tài liệu sau theo địa chỉ: procurement@cdc.org.vn trong đó nêu rõ tiêu đề của Điều khoản Tham chiếu Tư vấn Đánh giá đầu kỳ và giới.
 • Thời hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: trước 9h sáng ngày 10/11/2022
Hồ sơ ứng tuyển gồm:
 1. CV của (các) tư vấn
 2. Dự thảo khung đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá
 3. Đề xuất tài chính
 4. Báo cáo tương tự của các đánh giá được thực hiện trước đó.

CDC là một nhà tuyển dụng với các cơ hội tuyển dụng bình đẳng, CDC cam kết hướng tới một lực lượng lao động đa dạng. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật được khuyến khích ứng tuyển.

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự
Tags:

Recent Job

Programme Manager, Arts (British Council)

Hanoi, East Asia, VN Ho Chi Minh, East Asia, VN
Deadline: 15/12/2022
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network