Consultant for developing


Oxfam là một phong trào toàn cầu của những người đang đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng để chấm dứt nghèo đói và bất công. Hiện có 21 tổ chức thành viên làm việc tại 87 quốc gia. Chúng tôi có tầm nhìn về một thế giới công bằng và bền vững. Một thế giới nơi con người và hành tinh là trung tâm của nền kinh tế của chúng ta. Nơi phụ nữ và trẻ em gái sống không bị bạo lực và phân biệt đối xử. Nơi khủng hoảng khí hậu được chứa. Và nơi các hệ thống quản trị mang tính bao trùm và cho phép những người nắm quyền phải chịu trách nhiệm giải trình.

Oxfam tại Việt Nam tin rằng việc giảm nghèo đói, bất công và bất bình đẳng sẽ xảy ra thông qua sự tương tác giữa các công dân tích cực, các nhà nước có trách nhiệm và khu vực tư nhân có trách nhiệm và đó là nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam. Oxfam tại Việt Nam mong muốn tác động đến mô hình phát triển dựa trên tăng trưởng hiện nay để chuyển sang Mô hình Phát triển Kinh tế Con người, đặt con người và hành tinh lên trên lợi nhuận.

Oxfam cam kết ngăn chặn mọi loại hành vi không mong muốn tại nơi làm việc bao gồm quấy rối, bóc lột và lạm dụng tình dục, thiếu liêm chính và sai phạm tài chính; và cam kết thúc đẩy phúc lợi của trẻ em, thanh niên và người lớn. Oxfam mong muốn tất cả nhân viên và tình nguyện viên chia sẻ cam kết này thông qua quy tắc ứng xử của chúng tôi. Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo rằng chỉ những người chia sẻ và thể hiện các giá trị của chúng tôi mới được tuyển dụng để làm việc cho chúng tôi.

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhà tư vấn có năng lựcxây dựng văn bản định hướng kinh phí giai đoạn 2023-2028 cho Chương trình “Bình đẳng giới và Cơ quan phụ nữ” . Vui lòng tham khảo TOR đính kèm để biết thêm chi tiết.

Đơn đăng ký phải được gửi qua e-mail (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) đến các địa chỉ sau: hr.vietnam@oxfam.org , với tiêu đề “[Tên của bạn] Tài trợ giới” , chậm nhất là ngày 20 tháng 1 năm 2023 .

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự
Tags:

Recent Job

Project Coordinator (Save the Children)

Hà Nội, Quảng Bình
Deadline: 10/10/2023

Event & Admin Intern (Britcham Vietnam)

28A Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi
Deadline: 04/10/2023

Sponsorship Service Officer (GNI)

17th Floor, Block A, Song Da Building, My Dinh I, Nam Tu Liem, Hanoi
Deadline: 15/10/2023

Managing Director Assistant (KOTO)

Ngo Tat To Street, Van Mieu, Dong Da, Hanoi
Deadline: 10/10/2023

Finance Manager (FHI 360)

Hanoi
Deadline: All year round
Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất