Consultants for Communications (GreenHub)


Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (2020 - 2023) trong chương trình “Các hoạt động địa phương Việt Nam vì sức khỏe môi trường” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là đơn vị nhận tài trợ chính thông qua Thỏa thuận tài trợ của USAID số 72044020FA00003, ký ngày 23 tháng 6 năm 2020. GreenHub chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện dự án, phối hợp với ba (03) đơn vị đồng triển khai là Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE), Trường Đại học Y tế Công cộng - Mạng lưới Một Sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN) và Công Ty TNHH Tích hợp Hệ Thống Quản lý Quốc tế (Gimasys).

Mục tiêu chung của dự án là giảm ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các hành động địa phương, huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng và cá nhân, tập trung vào:

 1. Nhận thức về vấn đề sức khỏe môi trường,
 2. Các vấn đề địa phương và thông tin, dữ liệu tại địa phương để vận động chính sách,
 3. Chính sách
 4. Các sáng kiến kinh doanh liên quan
 5. Truyền thông (kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại).
B. MỤC TIÊU VÀ CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI

1. Mục tiêu truyền thông

 • PHA hoạt động hiệu quả và mở rộng theo thời gian: Hoạt động hiệu quả, chặt chẽ, có hệ thống; Tiếp tục mở rộng dự án.
 • Tăng độ nhận diện của PHA và quảng bá rộng rãi các hoạt động của PHA đối với cộng đồng: Tăng độ nhận diện của PHA; Quảng bá Platform của PHA; Quảng bá các hoạt động chung của PHA; Quảng bá các giải pháp tại địa phương.
 • Tổ chức hoạt động truyền thông giới thiệu về các mô hình tiêu biểu của dự án
 • Tư liệu hoá các hoạt động của dự án: video, tài liệu, sổ tay, cẩm nang

2. Kết quả mong đợi: M29, M30

2.1 Thúc đẩy hợp tác và truyền thông cho nền tảng số, kêu gọi đóng góp nội dung cho nền tảng số (đóng góp cho chỉ số 6&7 – MEL)

 • Ưu tiên đối tượng là các đơn vị sự nghiệp, nhà nước, NGO
 • Lồng ghép vào sự kiện của ISPONRE

2.2 Truyền thông qua mạng xã hội thu hút 30.000 người xem, người dùng và 1,200 người đóng góp cho nền tảng số. (đóng góp cho chỉ số 6 & 7 – MEL)

2.3 01 video kết thúc dự án

 • Chia làm 3 giai đoạn: giới thiệu dự án, phuơng pháp thực hiện, kết quả triển khai của các mô hình, câu chuyện thành công
 • 2 version: video dài-đầy đủ giới thiệu, phương pháp, kết quả (15-20 phút) và video ngắn – tập trung vào kết quả (4-5 phút)
 • Cần có phỏng vấn từ các key person ở các site dự án
 • Đặt hàng/ Kết hợp với đài truyền hình để đi quay các mô hình
C. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung

Sáng tạo ý tưởng và thực thi các hoạt động truyền thông cho 4 địa bàn trong dự án

2. Phương pháp thực hiện

 • Phân tích tình trạng truyền thông cho 4 địa bàn hiện tại, xác định hướng đi
 • Thảo luận, xây dựng mục tiêu và đề xuất các ý tưởng sáng tạo để truyền thông cho hoạt động của 4 địa bàn của dự án
 • Kế hoạch truyền thông cho hoạt động của các địa bàn thuộc dự án trên các kênh offline và online
 • Thực thi theo kế hoạch
D. Khung thời gian
 • Thời hạn nhận hồ sơ từ 01/11 - 15/11/2022
 • Thời hạn duyệt hồ sơ, trao đổi thảo luận (nếu có): 16 - 23/11/2022
 • Thời hạn thông báo kết quả: 23 - 30/11/2022
E. Hồ sơ ứng tuyển
 • Đối với cá nhân/nhóm tư vấn: CVs, đề xuất hoạt động kèm ngân sách chi tiết có chữ ký của người thực hiện/đại diện nhóm tư vấn.
 • Đối với tổ chức: Hồ sơ năng lực, giấy phép đăng ký kinh doanh, đề xuất hoạt động kèm ngân sách chi tiết có dấu đỏ.
 • Các cá nhân, nhóm, tổ chức có nhu cầu ứng tuyển, vui lòng gửi hồ sơ về email nhi.phamphuong@greenhub.org.vn (Chị Phạm Phương Nhi – Trợ lý Chương trình)
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

Programme Manager, Arts (British Council)

Hanoi, East Asia, VN Ho Chi Minh, East Asia, VN
Deadline: 15/12/2022
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network