Consulting firms to undertake the first midterm Evaluation of the ASSET project (GRET)


 

Đánh giá giữa kỳ TÀI SẢN – Lựa chọn công ty tư vấn

Tiêu đề : Đánh giá giữa kỳ dự án ASSET - Kêu gọi bày tỏ quan tâm

Gret là một tổ chức phi chính phủ của Pháp được thành lập năm 1976, hoạt động từ lĩnh vực này đến hoạch định chính sách trong cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng. GRET đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, trong nhiều lĩnh vực/chủ đề khác nhau nhằm cung cấp các giải pháp bền vững và sáng tạo cho quá trình phát triển thống nhất. GRET đã hoạt động tại Việt Nam và Campuchia từ năm 1988 và tại Lào từ năm 2004.

The Gret đã nhận được một khoản tài trợ từ Agence Française de Développement và Liên minh Châu Âu và dự định sử dụng một phần số tiền đó để thanh toán cho dự án sau Chuyển đổi Hệ thống Thực phẩm An toàn và Sinh thái Nông nghiệp (ASSET) ở Đông Nam Á.

Dự án ASSET do GRET thực hiện với tư cách là điều phối viên chung, với sự phối hợp chặt chẽ với CIRAD phụ trách điều phối khoa học, hợp tác với một tập đoàn gồm 23 Tổ chức và Tổ chức Quốc tế/Châu Âu/Quốc gia và 2 Cơ quan của Liên hợp quốc. Dự án Tài sản nhằm mục đích nắm bắt nhiều khía cạnh của khái niệm Nông nghiệp sinh thái bao gồm cả hệ thống lương thực và dự định hỗ trợ cách tiếp cận chuyển đổi chính sách và vận động từ dưới lên đa cấp (từ cấp địa phương đến ASEAN) và thúc đẩy vị thế chung của Sinh thái nông nghiệp và hệ thống lương thực ở cấp độ ASEAN.

Gret đang tìm kiếm các công ty tư vấn để thực hiện Đánh giá giữa kỳ đầu tiên của dự án ASSET cho giai đoạn tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2023 (dự án kết thúc vào tháng 9 năm 2025). Việc đánh giá giữa kỳ sẽ được thực hiện tại 3 quốc gia sau: Campuchia, Việt Nam và Lào với các công việc thực địa tại mỗi quốc gia và bồi thường hiện diện tại Lào, nước chủ nhà của dự án. Việc đánh giá giữa kỳ sẽ được thực hiện từ đầu tháng 4 năm 2023 đến giữa tháng 7 năm 2023 .

Hồ sơ quan tâm phải được gửi tới lebret@gret.org không muộn hơn ngày 30 tháng 1 năm 2023, 17:00 (Giờ Viêng Chăn).

Vui lòng tải tài liệu sau để biết thông tin chi tiết. Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự
Tags:

Recent Job

Accountant (VietED Center)

Viet Rural Enterprise Development Center
Deadline: 30/09/2023

Sponsorship Service Officer (GNI)

17th Floor, Block A, Song Da Building, My Dinh I, Nam Tu Liem, Hanoi
Deadline: 15/10/2023

Programme Officer in Aquaculture (GIZ)

6th Floor Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street, Hanoi, Vietnam
Deadline: 30/09/2023

Managing Director Assistant (KOTO)

Ngo Tat To Street, Van Mieu, Dong Da, Hanoi
Deadline: 10/10/2023

Finance Manager (FHI 360)

Hanoi
Deadline: All year round
Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất