CTV Truyền Thông

Trung tâm GreenViet cần tuyển một (01) Cộng tác viên bộ phận Truyền thông tại Đà Nẵng theo nội dung như sau:

1. Yêu cầu:

  • Hỗ trợ viết bài website, fanpage theo hướng dẫn của cán bộ truyền thông
  • Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm đơn giản từ các nền tảng có sẵn theo gợi ý, hướng dẫn của cán bộ truyền thông
  • Hỗ trợ các công việc khác được cán bộ truyền thông đề nghị

2. ​Yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng

  • Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học
  • Chuyên ngành: báo chí-truyền thông, sư phạm, giáo dục,…
  • Kinh nghiệm: 6 tháng – 1 năm làm việc trong các lĩnh vực sáng tạo nội dung, quản lý thông tin hệ thống. Có thẩm mỹ tốt là một ưu tiên lớn
  • Kiến thức liên quan: Kiến thức cơ bản về truyền thông. Có kiến thức cơ bản về các nội dung bài triển khai trên các nền tảng truyền thông. Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức sự kiện
  • Kỹ năng: Kỹ năng viết, Kỹ năng quản trị fanpage, website, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập,…

3. Cách thức đăng ký: Gửi email đến dangthihuyentrang@greenviet.org trước 30/06/2021

Xem thêm JD công việc tại đây.

Recent Job

Individual National Consultant

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 08/08/2021

Provincial Experts

Lam Dong
Deadline: 05/08/2021

Individual Consultant

Hanoi
Deadline: 01/08/2021

Trợ Lý Hành Chính

Hanoi
Deadline: 06/08/2021

Trợ Lý Dự Án

Hanoi
Deadline: 10/08/2021

Plastic Communications Officer

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 04/08/2021

Project Accountant

Hanoi
Deadline: 09/08/2021