ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH “TRƯỜNG HỌC TIÊN PHONG GIẢM THIỂU VÀ PHÂN LOẠI RÁC THẢI 2020”

ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH “TRƯỜNG HỌC TIÊN PHONG GIẢM THIỂU VÀ PHÂN LOẠI RÁC THẢI 2020”

Chương trình “Trường học tiên phong giảm thiểu và phân loại rác thải năm 2020” được tổ chức thực hiện tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhằm nâng cao nhận thức cho giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm về tình trạng ô nhiễm rác thải, tác hại của rác thải đối với con người và môi trường làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể nhằm giáo dục học sinh giảm thiểu và phân loại rác. Đưa ra sáng kiến về giảm thiểu và phân loại rác thải tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Trung tâm nghiên cứu Môi trường và cộng đồng (CECR) cần tuyển 03 tình nguyện viên chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian làm việc: Kể từ 07/12/2020 – 31/12/2020 (Toàn thời gian)

2. Mô tả công việc

• Thực hiện công tác chuẩn bị cho sự kiện theo sự phân công của cán bộ dự án

• Hỗ trợ hậu cần

• Tham gia hỗ trợ trong ngày diễn ra sự kiện chương trình

3. Yêu cầu công việc

• Nhiệt tình, chủ động trong công việc

• Có kỹ năng làm việc nhóm

• Có khả năng sáng tạo

• Có khả năng thiết kế là một lợi thế

• Có kinh nghiệm tham gia tổ chức sự kiện là một lợi thế

4. Quyền lợi

• Trải nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển năng động, sáng tạo

• Trau dồi kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kiến thức về quản lý dự án và lĩnh vực quản lý rác thải

• Nhận chứng chỉ của CECR

5. Cách thức nộp hồ sơ

Các bạn quan tâm và có mong muốn trở thành TNV của chương trình vui lòng đăng ký qua link.

Thời hạn đăng ký: 05/12/2020

Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Recent Job

Tư vấn Xây dựng Tài liệu

Hà Nội và Cao Bằng
Deadline: 24/01/2021

Internship

Hanoi, Vietnam
Deadline: 25/01/2021

Intern

Frankfurt, Germany
Deadline: 31/01/2021

National Junior Programme Consultant

Home-based with technical meetings in Hanoi, Viet Nam
Deadline: 24/01/2021

National Gender Statistic Consultant

Home-based with technical meetings in Hanoi, Viet Nam
Deadline: 24/01/2021

Finance/Adm Intern

Hanoi
Deadline: 20/01/2021

Study Doctor

Hanoi
Deadline: 07/02/2021

Operations Assistant Intern

Hồ Chí Minh
Deadline: 25/01/2021

Project Officer

Hồ Chí Minh
Deadline: 25/01/2021

Intern

Hanoi
Deadline: 31/01/2021

Communications Specialist and Writer

Hanoi, Vietnam
Deadline: 24/01/2021