Dịch vụ Tư vấn nâng cấp và cập nhật trang thông tin điện tử của vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (FFI)


Bối cảnh

Dự án Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học (gọi tắt là Dự án VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1689/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT. Dự án có 2 hợp phần, trong đó, Hợp phần “Bảo tồn đa dạng sinh học” nhằm duy trì và nâng cao chất lượng rừng, bảo vệ và ổn định quần thể động vật hoang dã (ĐVHD) ở các tỉnh có giá trị bảo tồn cao (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (TT Huế), Quảng Nam, và Lâm Đồng). Trong khuôn khổ của Dự án VFBC tại Quảng Bình, Tổ chức Fauna & Flora thực hiện và giám sát đối với các hoạt động của các hoạt động thuộc hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học trên địa bàn của của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PNKB) và Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu Khe Nước Trong (KDTTN ĐCKNT) bao gồm các tiểu hợp phần: 6) Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh than thiện với bảo tồn cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng; 7) Tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ; 8) Tăng cường hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm hủy hoại rừng và động vật hoang dã và 9) Giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ thông qua các phương pháp thay đổi hành vi và quan niệm xã hội về sản phẩm từ ĐVHD.

Trong đó, Tiểu hợp phần 7 (SA2) nhằm tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ở các tỉnh vùng dự án. Các hoạt động trong chiến lược tiếp cận này bao gồm hỗ trợ phương án quản lý rừng bền vững (PAQLRBV) của RĐD/RPH. Phạm vi công việc dịch vụ tư vấn này liên quan đến nâng cấp trang thông tin điện tử (website) của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để phục vụ tốt hơn trong việc giới thiệu và quảng bá các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái.

Mục đích và mục tiêu

Mục đích của phạm vi công việc này là nâng cấp trang thông tin điện tự cho Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng hoạt động như công cụ giao tiếp giữa Ban quản lý và khách truy cập và các bên liên quan để hỗ trợ sứ mệnh bảo tồn. Mục đích như đã nêu bên trên sẽ đạt được thông qua các mục tiêu cụ thể như sau:
 • Mục tiêu 1: Nâng cấp website của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bao gồm tất cả chức năng truyền thông, quản lý dữ liệu, quản lý khách hàng truy cập cần thiết và tất cả công cụ quản trị, phân tích, đánh giá cho việc quản lý website.
 • Mục tiêu 2: Thiết lập bảo mật kỹ thuật số hiện đại, chứng chỉ an toàn cho trang Website
 • Mục tiêu 3: Soạn thảo tài liệu hướng dẫn quản trị, nội dung, quản lý bảo mật, sao lưu và khôi phục cho cán bộ quản lý website.

Phạm vi công việc (Nhiệm vụ)

Dưới sự quản lý của Quản lý Dự án tỉnh Quảng Bình, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp với Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong quá trình thực hiện, Tư vấn viên sẽ thực hiện các nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động cần triển khai như sau:
 1. Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết.
 2. Tiến hành một phiên họp tham vấn kéo dài 1 ngày với lãnh đạo, trưởng các phòng ban Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để tìm hiểu chiến lược vận hành, nhu cầu sử dụng, quản lý website của đơn vị, kiểm kê các chức năng cũng như giao diện mong muốn.
 3. Thiết kế Website như sau:
 • A. Đánh giá hosting và bảo mật của website, và cố vấn về cải thiện hosting. Hosting cần đảm bảo (i) lưu trữ đủ dữ liệu để cho phép bổ sung cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học bao gồm hình ảnh và bản đồ, và (ii) đảm bảo bảo băng thông để cho phép tìm kiếm cơ sở dữ liệu.
 • B. Mô tả những thay đổi cần thiết về cấu trúc bảo mật, bố cục chức năng, hỗ trợ đa ngôn ngữ (mặc định là tiếng Việt, và ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh, cho phép mở rộng ra các ngôn ngữ khác khi cần) và khả năng tương thích với các loại trình duyệt phổ biến trên thiết bị khác nhau (Máy tính, máy tính bảng, điện thoại) và đề xuất một thiết kế giao diện Website. Website cần phải xây dựng theo hướng module hóa, sử dụng các công cụ Web builder đảm bảo người dùng không cần có chuyên môn về công nghệ thông tin vẫn có thể sử dụng, vận hành tốt; khả năng truy cập bằng các trình duyệt, thiết bị, nền tảng khác nhau, và đề xuất một thiết kế giao diện website. Giải thích trong tài liệu thiết kế về các chức năng, vận hành website, cũng như các khía cạnh như dễ sử dụng.
 • C. Duy trì hoạt động của trang thông tin hiện tại, chỉ trỏ tên miền vào hosting của Website mới sau khi sản phẩm được phê duyệt.
 • D. Nhập liệu lần đầu toàn bộ các nội dung hiện có trên Website hiện có bao gồm bài viết, hình ảnh; dịch các trang thông tin chính để xây dựng Website ngôn ngữ tiếng Anh có những nội dung cần thiết theo yêu cầu của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

4. Làm theo các góp ý để:

 • A. Nâng cấp lại website cho phù hợp bao gồm tất cả các chức năng (nhưng không giới hạn) truyền thông, quản lý dữ liệu tài nguyên rừng nói chung và đa dạng sinh học nói riêng, quản lý khách hàng truy cập cần thiết và tất cả công cụ quản trị, phân tích, đánh giá cho việc quản lý website. Đặc biệt, Website phải có khả năng hỗ trợ phát triển và tích hợp cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học: danh sách loài động thực vật, động thực vật quý hiếm; thông tin về loài bao gồm hình ảnh, vị trí, thông tin mô tả.
 • B. Đảm bảo bảo mật cho máy chủ lưu trữ website, xem xét khả năng dự phòng nguồn điện, băng thông internet và tường lửa.
 • C. Chuẩn bị một phương án bảo trì và lưu trữ (backup).
 • D. Website mới nâng cấp phải đảm bảo kế thừa số người truy cập từ Website cũ sang mới (chuyển số truy cập từ trang hiện tại sang trang sau khi nâng cấp).

5. Tiến hành đánh giá bảo mật Website, xây dựng các giải pháp bảo mật phù hợp

 • A. Cung cấp báo cáo đánh giá bảo mật và các giải pháp bảo mật phù hợp
 • B. Cung cấp chứng chỉ SSL (Secure Socket Layer - SSL) trên Website. Chứng chỉ bảo mật được cung cấp theo tiêu chuẩn bảo mật SSL quốc tế, độ dài mã hóa 2048 bit/SHA256 áp dụng cho tên miền chính và các tên miền phụ.

6. Tiến hành các khảo sát trải nghiệm người dùng trên các website thử nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp. Người dùng thử nghiệm sẽ bao gồm cả những nhóm du khách mục tiêu và các nhà quản trị website.

7. Soạn thảo một bảng hướng dẫn người dùng cho Ban quản lý, trong đó giải thích các chức năng khác nhau, và cách thức quản lý nội dung. Đính kèm mô tả về công nghệ web cơ bản để cho phép ban quản lý nâng cấp website trong tương lai. Tiến hành một khóa đào tạo về quản lý và bảo trì website kéo dài nửa ngày cho cán bộ kỹ thuật Vườn quốc gia có liên quan.

8. Tiến hành một cuộc họp báo cáo kết quả

 • A. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 • B. Trỏ tên miền về hosting chính thức (sản phẩm của dự án)
 • C. Bàn giao sản phẩm

9. Hoàn thành một báo cáo nhiệm vụ.

Lịch trình và sản phẩm bàn giao (Xem Tại đây)

Địa điểm và thời gian thực hiện

Hầu hết công việc thực hiện từ xa. Dự kiến sẽ có 02 chuyến làm việc để tham vấn Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
 • 01 cuộc họp tham vấn trực tiếp để lấy ý kiến của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và các đơn vị có liên quan để làm cơ sở thực hiện nâng cấp Website (01 ngày);
 • 01 cuộc họp trực tuyến để trình bày bản demo và xin ý kiến góp ý của VQG và các bên liên quan;
 • 01 cuộc họp trình bày kết quả, bàn giao và tập huấn sử dụng.
Nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong vòng 2,5 tháng.

Yêu cầu đối với đơn vị tư vấn

 • Đơn vị có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh có mã ngành phát triển phần mềm, website.
 • Ít nhất 05 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, website.
 • Tối thiểu 03 website được thiết kế cho khách hàng có hồ sơ tương tự.
 • Nhân sự tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn về công nghệ thông tin hoặc phát triển website; nói, viết thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
 • Kinh nghiệm được chứng minh trong làm việc với bảo tồn là một lợi thế

Tiêu chí đánh giá (Xem Tại đây)

Nộp hồ sơ

Các ứng viên tiềm năng vui lòng nộp hồ sơ năng lực, đề xuất kỹ thuật và tài chính bằng tiếng Việt cho bà: Lê Hồng Việt qua địa chỉ email viet.hong.le@fauna-flora.org chậm nhất trước 17h00 ngày 30/ 8/ 2023.
Các ứng viên nộp: Đề xuất kỹ thuật và tài chính (Phụ lục 1 đính kèm)
Các ứng viên trong danh sách rút gọn sẽ được mời phỏng vấn và đánh giá theo các tiêu chí nêu trên.
Chỉ có những ứng viên vượt qua 70 điểm kỹ thuật qua phỏng vấn mới được đánh giá tỷ trọng chất lượng và chi phí. Tỷ trọng của Đề xuất Kỹ thuật và Đề xuất Tài chính lần lượt là 70% và 30%.
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/