Điều phối viên Chương trình Không rác thải

I. Bối cảnh Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một tổ chức Khoa học – Công nghệ của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) và được cấp chứng nhận của Bộ Khoa học & Công nghệ và có Số đăng ký A-1555. Tầm nhìn của GreenHub là sự phát triển xanh của Việt Nam, với sứ mệnh là kết nối các cộng đồng và các nguồn lực để thực hiện lối sống xanh, sản xuất bền vững và bảo tồn thiên nhiên.

II. Mô tả công việc:

 • Xây dựng và điều phối thực hiện kế hoạch Chương trình Không rác thải bao gồm các dự án phù hợp với đề xuất đã được phê duyệt với sự hợp tác của các thành viên trong chương trình
 •  Lên kế hoạch, giám sát và báo cáo việc sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn lực của các dự án trong Chương trình Không rác thải để đảm bảo các hoạt động được thực hiện theo kế hoạch, tương ứng với các chỉ số hoạt động như đã nêu trong các mốc thiết kế dự án và kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt;
 • Điều phối các dự án phù hợp với tiến độ và ngân sách đã đề ra theo thỏa thuận với nhà tài trợ và với các bên liên quan.
 •  Trong quá trình điều phối, xác định các thông tin cập nhật, những thay đổi trong quá trình thực hiện các dự án so với kế hoạch các vấn đề không mong muốn và cung cấp thông tin kịp thời cho Quản lý chương trình;
 • Nhóm dự án liên quan để được tư vấn và tham vấn đầy đủ tìm giải pháp và điều chỉnh kế hoạch nếu cần.
 •  Theo dõi các mốc quan trọng, các chỉ số của dự án và đảm bảo việc nộp báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ, của Quản lý chương trình đúng thời hạn.
 •  Cập nhật kịp thời tiến độ của các dự án và/hoặc các vấn đề đột xuất phát sinh trong quá trình thực hiện và giám sát các dự án cho Quản lý chương trình.
 •  Điều phối thu thập và phân tích thông tin, kiểm toán rác thải, xây dựng cơ sở dữ liệu về rác thải tại các địa bàn dự án hoặc tiềm năng trở thành địa bàn dự án khi có yêu cầu của Quản lý chương trình
 •  Chuẩn bị các báo cáo tiến độ hàng tháng, hàng quý, hàng năm để đáp ứng các yêu cầu và hướng dẫn của GreenHub cùng các nhà tài trợ
III. Yêu cầu 1. Kỹ năng /chuyên môn cần thiết  
 •  Có ít nhất bằng Cử nhân về khoa học, môi trường, xã hội, giáo dục, quản trị hoặc các lĩnh vực liên quan, ưu tiên bằng Cử nhân Thạc sĩ về khoa học, môi trường, xã hội, giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan
 •  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực quản lý rác thải, môi trường, giáo dục hoặc công việc liên quan.
2. Các kỹ năng /phẩm chất cần thiết
 • Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giao tiếp và làm việc nhóm tốt
 • Kỹ năng truyền thông xã hội tốt
 •  Kỹ năng kết nối tốt với các bên liên quan khác nhau (NGO, chính phủ, v.v.)
 •  Nhiệt tình, trung thực và đáng tin cậy
 • Khả năng lên kế hoạch tốt. Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm
 •  Có khả năng làm việc một cách thích ứng và linh hoạt
 •  Có niềm đam mê sâu sắc đối với với các hoạt động đóng góp cho sự bền vững của môi trường và lối sống không rác
 •  Kỹ năng đọc / viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt
 •  Kỹ năng máy tính tốt - Microsoft Word, Excel và Power Point
  APPLY HERE

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Graphic Designer Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Program Assistant Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Finance Intern

Hochiminh City
Deadline: 25/05/2022

Thực Tập Sinh

Ho Chi Minh
Deadline: 30/05/2022

Cán Bộ Dự án Phối hợp Y tế công tư (PPM)

Thanh Hoa, Binh Duong, Long An, Ba Ria - Vung Tau
Deadline: 15/06/2022

Program Officer

Hà Nội
Deadline: 20/05/2022

Kế Toán

#298 Kim Ma, Hanoi
Deadline: 23/05/2022

Program Officer

HCM
Deadline: 30/06/2022

International Expert

Hà Nội
Deadline: 21/05/2022