Điều phối viên dự án JEWSI

Dự án JEWSI (Jointed Efforts for Well-being and Social Instruction) được tài trợ bởi Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (Bread for the World), hướng đến mục đích bảo vệ và thúc đẩy quyền, cải thiện đời sống xã hội cho cộng đồng LGBTIQ+.

Vị trí: Điều phối viên dự án JEWSI.

Thời gian làm việc: Toàn thời gian.

Địa điểm: Hà Nội

Mô tả công việc và cách thức ứng tuyển xem tại đây.

Cá nhân quan tâm xin vui lòng liên hệ và gửi hồ sơ đến địa chỉ email dungnguyen@scdi.org.vn trước 23h00 ngày 30/9/2021.

"SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích các thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương có năng lực phù hợp nộp hồ sơ cho các vị trí tại SCDI".

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Recent Job

Study Doctor

Hanoi
Deadline: 14/10/2021

Consultation for Coordination of IT Development Projects

Online and/or offline if applicable
Deadline: 29/09/2021

Cộng tác viên trực Hotline và Fanpage tư vấn Bạo lực giới

Làm việc tại nhà hoặc văn phòng
Deadline: 30/09/2021

Accountant

Hanoi
Deadline: 15/10/2021