Điều Phối Viên Dự Án

Hội KHHGĐ Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình quốc tế Khu vực Đông, Đông Nam châu Á và châu Đại Dương (IPPF ESEAOR). Kể từ khi thành lập, VINAFPA đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ SKSS/SKTD tới người dân Việt Nam. Tổ chức Hội trải dài với 1,350 điểm cung cấp dịch vụ, bao gồm: 17 phòng khám, 17đội dịch vụ lưu động và 1,200 tuyên truyền viên cơ sở (CBDs) ở 35 tỉnh/thành phố. VINAFPA là một trong những tổ chức phi chính phủ (NGOs) lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc SKSS/SKTD và KHHGĐ. VINAFPA có mạng lưới thành viên ở hầu hết các tỉnh/thành phố trên cả nước. 

Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (VINAFPA) cần tuyển dụng điều phối viên cho dự án “Quan hệ đối tác nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ SKSS/SKTD cho công nhân nhà máy –Đam mê cho công việc”. Dự án trong 2 năm do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua chương trình Quỹ ủy thác IPPF Nhật Bản ( gọi tắt là Dự án JTF). Dự án nhằm tìm cách cải thiện các đầu ra trong chăm sóc SKSS/SJTD cho người nghèo và công nhân nhà máy di cư dễ bị tổn thương và cộng đồng quê nhà của họ tại một số địa bàn được lựa chọn ở Việt Nam.

 

Thời hạn: 2 năm hoặc có thể hơn. 

 

Mô tả công việc:

Nhiệm vụ và phạm vi công việc:

1.      Điều phối và triển khai dự án

 • Phối hợp và tổ chức thực hiện các hoạt động khác nhau trong khuôn khổ dự án Quỹ Ủy thác Nhật Bản phù hợp với ngân sách và tài liệu dự án đã được phê duyệt;
 • Đảm bảo phối hợp hiệu quả với đối tác và các bên liên quan theo yêu cầu của dự án;
 • Giám sát hiệu quả của dự án để đảm bảo các hoạt động của dự án được triển khai theo kế hoạch;
 • Đảm bảo thu thập dữ liệu, công cụ báo cáo phù hợp thân thiện với người dùng luôn sẵn sàng ở tất cả các cấp của dự án và người dùng được hướng dẫn để sử dụng những công cụ này.
 • Giám sát hiệu quả của dự án để đảm bảo kinh phí được hoạch định theo kế hoạch.
 • Đảm bảo dữ liệu được thu thập trong dự án là đáng tin cậy và chính xác.
 • Xác định các vấn đềlĩnh vực cần cải thiện trong việc thực hiện dự án và kịp thời thông báo cho quản lý dự án với khuyến nghị/giải pháp;
 • Công tác thực địa để giám sát, hội nghị, hội thảo và thuyết trình;
 • Dự thảo báo cáo dự án cho nhà tài trợ phối hợp với quản lý dự án và đảm bảo trình IPPF đúng hạn.
 • Tổ chức và thực hiện các cuộc họp đánh giá dự án hàng quý và hàng năm với IPPF.
 • Trao đổi thường xuyên và kịp thời với IPPF về các vấn đề dự án, đặc biệt là các vấn đề khẩn cấp cần đến sự quan tâm của IPPF.

2.      Kết nối và quan hệ đối tác

 • Chủ động tham gia các cuộc thảo luận và đàm phán với các bên liên quan, nhà tài trợ và các cơ quan liên quan;

3.      Đào tạo

 • Cung cấp những khóa đào tạo có liên quan đến lĩnh vực SKSS/SKTD và các chủ đề liên quan;
 • Tiếp cận với các chương trình đào tạo hiệu quả, thành công và các báo cáo định kỳ. Thực hiện khảo sát trước và sau đào tạo và các bài học rút ra để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

4.      Tổng quát

 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dừng việc khi được yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được giao.

5.      Dòng báo cáo

 • Thông báo tuyển dụng này sẽ được báo cáo với VINAFPA và Ban quản lý dự án JTF của IPPF ESEAOR.

6.      Mức lương: Thỏa thuận

 

Yêu cần về bằng cấp và kinh nghiệm:-

Học vấn:

 • Tốt nghiệpĐại học về khoa học xã hội hoặc ngành khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội với tối thiểu 5 năm kinh nghiệm;
 • Bằng cấp cao hơn với tối thiểu 3 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan.

Kinh nghiệm:

 Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án liên quan đến SKSS/SKTD, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các can thiệp tại nơi làm việc và sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam;
 • Có kinh nghiệm trong việc phối hợp với các đối tác bao gồm: cơ quan nhà nước; nước ngoài; các tổ chức quốc tế hoặc các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam.

Ưu tiên:

 • Có kinh nghiệm trong quản lý hoặc thực hiện đánh giá, khảo sát định tính và định lượng, hoặc quản lý dự án;
 • Có kiến thức về các phương pháp nghiên cứu xã hội;
 • Có kinh nghiệm về tăng cường năng lực cho các tổ chức phi chính phủ;
 • Kinh nghiệm trong việc tiếp cận và đào tạo các nhóm lớn, đa dạng và điều hành các nhóm cấp cao cũng như kinh nghiệm đào tạo sáng tạo, điều kiện tiếp cận và thiết kế đào tạo.

 

Kỹ năng:

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.
 • Kỹ năng phối hợp, đàm phán, huy động và điều hành tốt.
 • Có Khả năng thực hiện nghiên cứu
 • Có thể thích nghi công việc trong môi trường đa văn hóa
 • Nhiệt huyết, có mục tiêu, tổ chức và có kỹ năng giao tiếp tốt.

Ngôn ngữ:

 • Nói và viết thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt. 

 

Thông tin bổ sung:

Các ứng viên quan tâm có thể gửi CV về địa chỉ email: vinafpa@hn.vnn.vn(cc: leehoangvnfpa@gmail.com)

với tiêu đề [Vinafpa 1020] Điều phối dự án – Họ tên trước 15/10/2020.

Recent Job

Social Development Specialist

Washington, DC, United States
Deadline: 02/12/2020

Trợ lý Chương trình

27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Deadline: 15/12/2020

Executive Assistant

Bangkok, Thailand
Deadline: 11/12/2020

Investment Analyst

Ho Chi Minh City, Vietnam
Deadline: 11/12/2020

Programme Associate

New York
Deadline: 09/12/2020

Intern

Remote (Only for selected nations)
Deadline: 17/12/2020

Planning Specialist

United States
Deadline: 23/12/2020

Medical Officer

Switzerland, Geneva
Deadline: 18/12/2020

Shelter Technical Officer

Quang Ngai
Deadline: 07/12/2020