Điều phối viên gây quỹ khối doanh nghiệp

Nhiệm vụ chính của vị trí này:

–    Kêu gọi hỗ trợ từ các doanh nghiệp/tổ chức nhằm giúp gia tăng nguồn quỹ cho Làng trẻ em SOS Việt Nam

–          Chăm sóc nhà tài trợ là các doanh nghiệp/tổ chức

Mission of the position:

–          Raise fund from Corporate/Organization to increase fund of SOS CVV

Take care of donors who are Corporates/Organizations

Phạm vi công việc và trách nhiệm chính:

–          Chịu trách nhiệm gây quỹ từ các doanh nghiệp/tổ chức cho Làng trẻ em SOS Việt Nam theo các chỉ tiêu được giao.

–          Phối hợp triển khai thực hiện các kế hoạch hàng năm về phát triển quỹ và báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện chiến lược.

–          Tìm kiếm các nhà tài trợ mới và duy trì mối quan hệ với những nhà tài trợ sẵn có để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

–          Phối kết hợp với các Làng để sắp xếp các chuyến thăm của doanh nghiệp/tổ chức

–          Lưu thông tin nhà tài trợ lên phần mềm quản trị nhà tài trợ.

–          Thực hiện những công việc khác dưới sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

–          Hàng tuần gửi báo cáo cho quản lý trực tiếp.

Key Performance Areas and Main Responsibilities:

–          Be responsible for raising funds from Corporate/Organizations for SOS Children Village according to the assigned target.

–          Coordinate the implementation of the annual plans on fund development and periodical reports on the results of implementation of the strategy.

–          Seeking new donors and maintaining relationships with existing donors to achieve assigned targets.

–          Coordinate with the villages to arrange visits of Corporates/Organizations

–          Save sponsor information to Saleforce.

–          Perform other tasks under the direction of Direct Supervisor.

Weekly report to Direct Supervisor

Yêu cầu hồ sơ:  Tóm tắt quá trình học tập và làm việc của bản thân + Bằng tốt nghiệp gửi về email: mai.tranthithanh@sosvietnam.org

Thời hạn: Trước ngày 31/05/2020

Thông tin liên hệ:
· Liên hệ: Ms Trần Thị Thanh Mai
· Điện thoại: 028 38 227 227 Ext 202

 

Recent Job

Accountant

Quang Binh
Deadline: 15/06/2020

Consultants for Midterm Evaluation

Bac Giang province
Deadline: 19/06/2020

Media Consultant/Firm

Dien Bien, Lai Chau, Ha Noi
Deadline: 08/06/2020

National Consultant – SMEs Legal Expert (team leader)

HCMC, Da Nang, and Home-based
Deadline: 02/06/2020

Research Analyst

Hanoi
Deadline: 29/05/2020

Organisation