Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật

THƯ MỜI BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM

Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

CCIHP đang chuẩn bị thực hiện một dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Dự án tập trung vào (i) cải thiện tiếp cận và chất lượng dịch vụ y tế và phục hồi chức năng; (ii) mở rộng dịch vụ xã hội và hỗ trợ hoà nhập xã hội cho người khuyết tật; và (iii) nâng cao nhận thức xã hội và giảm rào cản hoà nhập xã hội của người khuyết tật.
Với mục đích đánh giá các nguồn lực cung cấp dịch vụ hiện nay liên quan các mảng hoạt động của dự án, và định hướng cho lập kế hoạch mời các nhà thầu phụ cùng tham gia triển khai dự án tại 03 tỉnh nói trên, CCIHP mời các tổ chức và doanh nghiệp gửi hồ sơ bày tỏ sự quan tâm về dự án.
Lưu ý: Văn bản này không phải là văn bản Mời thầu chính thức. Các hồ sơ bày tỏ sự quan tâm sẽ không được sử dụng để xét duyệt đấu thầu nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch, định hướng hoạt động cho dự án. CCIHP dự kiến tổ chức mời thầu cạnh tranh vào đầu năm 2021.

II. THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Mục tiêu tổng quát:

Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, và Quảng Nam

2. Các mục tiêu cụ thể:

√ Mục tiêu 1: Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng nhằm cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật
√ Mục tiêu 2: Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật
√ Mục tiêu 3: Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ của cộng đồng hướng tới giảm thiểu các rào cản và đảm bảo hòa nhập xã hội của người khuyết tật

3. Các hoạt động mong đợi:

CCIHP đang trong quá trình thu thập các thông tin, số liệu cơ bản và đánh giá nhu cầu hỗ trợ của người khuyết tật tại 03 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Các hoạt động cụ thể sẽ được thảo luận với các đối tác tiềm năng sau vòng Mời thầu chính thức vào đầu năm 2021. Một số định hướng cơ bản cho các mục tiêu của dự án như sau:

3.1 Mục tiêu 1: Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng

Dự án hướng tới cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng có chất lượng trong 6 lĩnh vực: (1) cung cấp dịch vụ; (2) phát triển các dụng cụ hỗ trợ và các công nghệ hỗ trợ, trong đó bao gồm các dụng cụ chỉnh hình như bộ phận cơ thể giả, nẹp chỉnh hình, gậy, khung tập đi v.v.; (3) phát triển năng lực nhân sự làm việc trong lĩnh vực phục hồi chức năng; (4) tăng cường hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ phục hồi chức năng; (5) xây dựng hệ thống thông tin y tế về khuyết tật; và (6) tăng cường giám sát các dịch vụ phục hồi chức năng.
Ngoài các dịch vụ phục hồi chức năng do hệ thống công lập cung cấp, dự án mong đợi góp phần phát triển hệ thống dịch vụ có chất lượng cao và đa dạng thành phần, bao gồm cả dịch vụ do tư nhân và các tổ chức xã hội cung cấp.

3.2. Mục tiêu 2: Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hòa nhập xã hội và các hỗ trợ trực tiếp dành cho người khuyết tật

Dự án hướng tới củng cố năng lực địa phương trong việc cung cấp các dịch vụ đặc thù dành cho người khuyết tật, bao gồm (1) cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà dành cho người khuyết tật; (2) xây dựng mạng lưới đồng đẳng hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập xã hội; và (3) đảm bảo các mô hình chăm sóc toàn diện và liên tục cho người khuyết tật.
Dự án mong muốn hỗ trợ tăng cường mối quan hệ phối hợp và hợp tác giữa các dịch vụ xã hội và các hệ thống cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng (gồm hệ thống công, dịch vụ tư nhân và các tổ chức xã hội) để đảm bảo hiệu quả và hiệu suất thực hiện, tối ưu hóa các khoản đầu tư vào hệ thống và sự bền vững của hệ thống tại địa phương.

3.3. Mục tiêu 3: Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ của cộng đồng hướng tới giảm thiểu các rào cản và đảm bảo hòa nhập xã hội cho người khuyết tật

Dự án mong muốn hỗ trợ (1) các sáng kiến liên quan điều phối và thu thập các thông tin dữ liệu về người khuyết tật; (2) các phân tích, thảo luận và tham vấn chính sách nhằm thúc đẩy dịch vụ cho người khuyết tật dựa trên các thực hành tốt nhất; (3) các hoạt động truyền thông vận động và thay đổi hành vi; (4) các hoạt động chống phân biệt đối xử, đặc biệt tại các cơ sở dịch vụ và cơ quan truyền thông đại chúng; (5) các sáng kiến nhằm khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật, các nền tảng thí điểm mới nhằm cung cấp dịch vụ cho tất cả các dạng khuyết tật và tháo gỡ các rào cản xã hội và môi trường đối với người khuyết tật
Ghi chú: Theo qui định, ít nhất 50% ngân sách của toàn bộ chương trình chung sẽ được đến với người khuyết tật thông qua các dịch vụ trực tiếp.

III. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

1. Các tổ chức và doanh nghiệp đủ điều kiện:

√ Các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, bao gồm các đơn
vị cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và dịch vụ xã hội công lập và ngoài công lập, các
tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực có liên quan và đặc biệt khuyến khích sự tham gia
của các doanh nghiệp tư nhân
√ Ưu tiên các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp đã có kinh nghiệm làm việc tại 03 tỉnh Quảng
Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam; cũng như kinh nghiệm liên quan lĩnh vực phục hồi
chức năng, chăm sóc y tế, hỗ trợ xã hội và cải thiện chính sách cho người khuyết tật

2. Hồ sơ bao gồm:

√ Thư bày tỏ sự quan tâm, trong đó có thông tin chung về đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp:
  • Tên đăng ký, tên và chức danh của người liên hệ, địa chỉ liên hệ
  • Kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan
  • Tóm tắt định hướng và/hoặc nội dung đề xuất cho các hoạt động nhằm đạt các mục tiêu của dự án
√ Bản sao giấy phép hoạt động tại Việt Nam (kèm giấy phép hành nghề khám chữa bệnh nếu
có đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế);
√ Bản tóm tắt năng lực:
  • Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực liên quan
  • Các dự án/ hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đã triển khai (cụ thể thời gian, lĩnh vực can thiệp/cung cấp dịch vụ, nhà tài trợ, ngân sách, địa bàn v.v.)
  • Thông tin về năng lực tài chính: ngân sách hoạt động trong 5 năm gần nhất, 03 dự án/hoạt động có ngân sách giải ngân cao nhất trong 5 năm gần đây, và tên công ty thực hiện kiểm toán cho tổ chức trong 5 năm gần nhất

3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Các tổ chức và doanh nghiệp quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đầy đủ đến CCIHP qua địa chỉ email: ntkdung@ccihp.org trước 17:00 ngày 15/12/2020.
Tiêu đề email: Hồ sơ bày tỏ quan tâm _ Tên đơn vị
Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Recent Job

Community Engagement Officer

Ho Chi Minh
Deadline: 09/02/2021

Construction Consultancy Services

Thừa Thiên Huế
Deadline: 22/01/2021

Lead Writer

Hà Nội
Deadline: 23/01/2021

Psychologist

Hanoi
Deadline: 03/02/2021

Tư vấn Xây dựng Tài liệu

Hà Nội và Cao Bằng
Deadline: 24/01/2021

Consultant

Deadline: 25/01/2021

Consultancy Services

Home-based
Deadline: 09/02/2021

Internship

Hanoi, Vietnam
Deadline: 25/01/2021

Intern

Frankfurt, Germany
Deadline: 31/01/2021

National Junior Programme Consultant

Home-based with technical meetings in Hanoi, Viet Nam
Deadline: 24/01/2021

National Gender Statistic Consultant

Home-based with technical meetings in Hanoi, Viet Nam
Deadline: 24/01/2021