Friedrich Naumann Foundation


Friedrich Naumann Foundation vì Tự do (FNF) là một tổ chức phi chính phủ của Đức, thành lập năm 1958. Các hoạt động của FNF dựa trên giá trị căn bản về tự do. FNF hoạt động tại Đức và trên hơn 60 quốc gia với sứ mệnh góp phần xây dựng các thiết chế ủng hộ tự do, nhân quyền, nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường.

Tại Việt Nam, văn phòng đại diện của FNF được thành lập từ năm 2012. Dựa trên các dự án hợp tác, FNF tổ chức các chương trình đối thoại, hội thảo và thúc đẩy trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Đức về nhiều chủ đệ̀ như giáo dục đào tạo, xã hội mở và số hóa, tương lai nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Viện Friedrich Naumann vì Tự do ở Việt Nam dựa trên một bản Thỏa thuận Khung được ký kết giữa FNF và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO). Những lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi gồm:

  • Phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam
  • Báo chí và Giáo dục cộng đồng
  • Thúc đẩy tư tưởng Tự do

Liên Hệ

Số 16 ngõ 11 Đường Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ

Hanoi

100000 Việt Nam

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Other Organisation


Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/