Hội Y tế Công Cộng Việt Nam (VPHA)

VỀ CHÚNG TÔI VPHA

Tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các thành viên hoạt động trong lĩnh vực Y tế Công cộng (YTCC) tự nguyện tham gia Hội

Với mục đích hợp tác phát triển chuyên ngành YTCC tại Việt Nam

 

Tầm nhìn nhiệm vụ 

 

Hội YTCC Việt Nam là:

 • Tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các thành viên hoạt động trong lĩnh vực Y tế Công cộng (YTCC) tự nguyện tham gia Hội nhằm hợp tác phát triển chuyên ngành YTCC tại Việt Nam
 • Thành viên chính thức của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • Thành viên chính thức của Liên hiệp các Hội YTCC thế giới (WFPHAs)

Sứ mệnh:

 • Tập hợp, đoàn kết những người làm công tác trong lĩnh vực Y tế công cộng
 • Hợp tác, giúp đỡ, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân
 • Phát triển chuyên ngành Y tế công cộng trong nước, hội nhập với khu vực và thế giới

Nhiệm vụ:

 1. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động y tế công cộng, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động y tế công cộng và hành nghề của các hội viên.
 2. Tham gia chương trình, dự án, tư vấn, thẩm định, phản biện, giám định xã hội, cung cấp dịch vụ công về các lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật.
 3. Tham gia đóng góp ý kiến vào những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chiến lược chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân và hệ thống y tế công cộng cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng.
 4. Tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân.
 5. Nghiên cứu khoa học, phổ biến kinh nghiệm, phối hợp đào tạo, nâng cao năng lực hoạt động của hội viên trong lĩnh vực y tế công cộng.
 6. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Contact us
 • Địa chỉ: Phòng 503 – 504, Tòa E1, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
 •   Điện thoại: (+84) 24 3736 8065
 •   Email: vpha@vpha.org.vn
 •   Web: http://www.vpha.org.vn/

Other Organisation

DEPOCEN

Deadline: 01/01/1970

Freeland

Deadline: 01/01/1970

NEPCon

Deadline: 01/01/1970

WasteAid

Deadline: 01/01/1970

UNESCO

Deadline: 01/01/1970

DEPOCEN

Post date: 17/10/2020

DEPOCEN

01/01/1970

Taiwan Fund for Children and Families

Post date: 17/10/2020

Taiwan Fund for Children and Families

01/01/1970

Alinea International

Post date: 17/10/2020

Alinea

01/01/1970

Center for Creativity and Sustainability Study and Consultancy (CCS)

Post date: 16/10/2020

Center for Creativity and Sustainability Study and Consultancy (CCS)

01/01/1970

Save Vietnam’s Wildlife

Post date: 16/10/2020

Save Vietnam’s Wildlife (SVW)

01/01/1970

The Northwest Cooperation and Development Center (NWD)

Post date: 16/10/2020

The Northwest Cooperation and Development Center (NWD)

01/01/1970

Sống Foundation

Post date: 10/10/2020

Sống Foundation

01/01/1970

Keep It Beautiful Vietnam (KIBV)

Post date: 08/10/2020

Keep It Beautiful Vietnam (KIBV)

01/01/1970

Lawrence S. Ting Foundation (LSTF)

Post date: 02/10/2020

Lawrence S. Ting Foundation (LSTF)

01/01/1970

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Red Cross of Viet Nam)

Post date: 02/10/2020

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Red Cross of Viet Nam)

01/01/1970

HealthBridge

Post date: 02/10/2020

HealthBridge

01/01/1970

The Global Coffee Platform (GCP)

Post date: 26/09/2020

The Global Coffee Platform (GCP)

01/01/1970

Freeland

Post date: 26/09/2020

Freeland

01/01/1970

Catholic Relief Services (CRS)

Post date: 26/09/2020

Catholic Relief Services (CRS)

01/01/1970

Patient Centered Collaborative Network (PCCN)

Post date: 26/09/2020

Patient Centered Collaborative Network (PCCN)

01/01/1970

Vietnam and Friends (VAF)

Post date: 26/09/2020

Vietnam and Friends

01/01/1970

Center for Social Organizations and Community Development (CSOD)

Post date: 26/09/2020

Center for Social Organizations and Community Development (CSOD)

01/01/1970

Worldwide Orphans (WWO)

Post date: 19/09/2020

Worldwide Orphans (WWO)

01/01/1970

Volunteer For Education (VEO)

Post date: 19/09/2020

Volunteer For Education (VEO)

01/01/1970

Solidarités Jeunesses Vietnam – SJ Vietnam

Post date: 19/09/2020

Solidarités Jeunesses Vietnam – SJ Vietnam

01/01/1970

Organisation