Manager Programme Development

ActionAid là một tổ chức quốc tế chống đói nghèo làm việc tại hơn 40 quốc gia, sát cánh cùng người nghèo để chấm dứt đói nghèo và bất công. ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) là một bộ phận của ActionAid Quốc tế (AAI) và chuẩn bị trở thành thành viên đầy đủ của Liên đoàn toàn cầu này. AAV đã hoạt động tại Việt Nam được 20 năm với các chương trình phát triển dài hạn tại các khu vực (vùng núi) Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nghèo đô thị.

Website: http://actionaid.org/vi/vietnam

ActionAid is an international development agency whose aim is to fight poverty worldwide. ActionAid works to support the poorest and most excluded people in 47 countries in Africa, Asia, Europe and the Americas in eradicating poverty and injustice.

In Vietnam, ActionAid operates to advance rights to education, women’s rights, disaster preparedness, climate change, governance, and food rights.

ActionAid Vietnam (AAV) is seeking to recruit well-qualified and experienced Vietnamese individual for the following position:

01 MANAGER PROGRAMME DEVELOPMENT (PARTNERSHIP)

Starting date: As soon as possible

Written application in English, stating why you are suitable for the post, together with full curriculum vitae, certified copies of available degrees should be sent by 15th November 2020 to:

ActionAid Vietnam,
Attn.: Operations Department
E-mail: job.aav@actionaids.org
Subject: Application for MANAGER PROGRAMME DEVELOPMENT (PARTNERSHIP)– 2020

 

HẠN CUỐI: 15/11/2020

Recent Job

Marketing Intern

Ho Chi Minh city, Vietnam
Deadline: 31/12/2020

Technical Director

Hanoi
Deadline: 18/12/2020

Program Director

Hanoi
Deadline: 29/01/2021

AP Manager

Hoa Binh
Deadline: 25/01/2021

Asia Division Intern

Tokyo, Japan
Deadline: 03/01/2021

Finance Intern

Hà Nội
Deadline: 15/12/2020

Finance Manager

Hanoi
Deadline: 13/12/2020

Project Finance Assistant

Hà Nội
Deadline: 16/12/2020

Comunications Officer

Hanoi
Deadline: 31/12/2020

Consultancy

Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City
Deadline: 10/12/2020

Public Conversations Intern

HQ/New York, UNITED STATES OF AMERICA
Deadline: 06/12/2020

Programme Manager

Hanoi
Deadline: 25/12/2020

Accountant

Lao Cai
Deadline: 25/12/2020