Programme Assistant

[HÀ NỘI] UNODC – TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ CHƯƠNG TRÌNH

Deadline: 21/06/2021

UNODC đang tuyển dụng 1 Trợ lý Chương trình làm việc tại Hà Nội, Việt Nam để hỗ trợ việc triển khai các dự án của Chương trình Toàn cầu về Phòng chống Tội phạm trên biển (GMCP) cũng như các hoạt động khác của UNODC.

Loại hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ (SB-3 / SC-5) Chỉ dành cho công dân Việt Nam

Thời hạn hợp đồng: Một năm với khả năng gia hạn

Chi tiết công việc được miêu tả trong tài liệu JD đính kèm.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp các tài liệu sau:

a) Sơ yếu lý lịch Tiếng Anh (CV);

b) Mẫu lịch sử cá nhân UNODC (p.11), có thể tải xuống từ trang web của UNODC

c) Bản sao (các) bằng cấp học vấn có liên quan cùng với đơn xin việc bằng tiếng Anh;

d) Các tài liệu hỗ trợ khác nếu có;

e) Ghi rõ mã số thông báo tuyển dụng, vị trí tuyển dụng và tên Họ ở dòng tiêu đề email.

Thông tin thêm về nội dung tuyển dụng và mẫu lịch sử cá nhân của UN có thể tải tại đường link 

Vui lòng gửi đơn đăng ký qua e-mail đến: unodc-roseaprecruitment@un.org.

UNODC Office in Hanoi, Viet Nam is currently opening the position of Programme Assistant (Marine Crime) (Vietnamese national only)

Type of contract: SB3/SC5

Duration of the contract: 1 year with possible extension

Deadline of applications: Monday 21st June 2021

Instruction for applicants:

Those who are interested in the above position should submit their detailed;

a)       Curriculum Vitae (CV);

b)      UNODC personal history form (p.11), it can be downloaded at UNODC website:

c)       Copies of relevant academic degree(s) together with an application letter in English;

d)      Other supporting documents;

e)      Clearly stating the vacancy notice number, position title and your Last Name in the subject line.

Please visit UNODC website for downloading the document

And send email to: unodc-roseaprecruitment@un.org

Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Recent Job

Consultant(s)

Hanoi
Deadline: 10/07/2021

Consultancy Service

Vietnam
Deadline: 30/06/2021

Consultant

Lao Cai, Kon Tum
Deadline: 28/06/2021

National Consultant/Partner Coordinator

Homebased and Hanoi
Deadline: 27/06/2021

National Consultant/Gender Expert

Homebased and Hanoi
Deadline: 27/06/2021

National Consultant/Legal Expert

Homebased and Hanoi
Deadline: 27/06/2021

Project Coordinator

Ha Noi
Deadline: 04/07/2021

Research Consultants

Hanoi
Deadline: 29/06/2021

National Consultant

Hanoi
Deadline: 22/06/2021

Country Manager

Hanoi
Deadline: 22/06/2021

Programme Associate

Hanoi
Deadline: 24/06/2021

Regional Practical Guide

Bangkok, Jakarta and Home-based
Deadline: 27/06/2021

Programme Associate

Hanoi
Deadline: 05/07/2021

National Economist

Hanoi
Deadline: 29/06/2021

Training Development Consultant

Bangkok, Jakarta and Home-based
Deadline: 27/06/2021

Chief Conservation Officer

Vietnam
Deadline: 04/07/2021

Supplier

Vietnam
Deadline: 22/06/2021

HR Assistant

Hanoi
Deadline: 21/06/2021

External Audit Consultancy

Quang Binh
Deadline: 20/06/2021

Consultant(s)

Ninh Binh
Deadline: 22/06/2021

Consultancy Service

Hue
Deadline: 18/06/2021

Intern

Hanoi
Deadline: 25/06/2021

Consultants

Lai Chau, Ha Giang and Hanoi
Deadline: 22/06/2021