Project Coodinator & Project Officer


Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tiền thân là Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra đời năm 2011 làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam, hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng ...

ACDC đang cần tuyển các vị trí sau:

I. 1 PROJECT COODINATOR - ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN (JD và Yêu cầu chi tiết: 20220623-dieu-phoi-du-an-qtri) 

 • Điều phối dự án chịu sự điều hành trực tiếp của Giám đốc và Phó giám đốc dự án, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các thành viên trong bộ phận dự án được phân công phụ trách.
 • Thực hiện và điều phối các hoạt động dự án, đồng thời cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật về nội dung thực hiện cho các mục tiêu phù hợp với các chương trình công tác được duyệt và các tài liệu dự án có liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện các hoạt động của dự án tại địa bàn phụ trách.
 • Tham gia với các bên liên quan để thu thập và quản lý các dữ liệu trọng yếu của các dự án tương ứng.
 • Đảm bảo chất lượng của các dữ liệu do các bên liên quan thu thập được.
 • Chịu trách nhiệm về các báo cáo sau mỗi hoạt động của dự án hoặc báo cáo giám sát và báo cáo công tác.
 • Thực hiện những điều chỉnh phù hợp việc thực hiện các hoạt động dự án thuộc phạm vi phụ trách tại thực địa nếu thấy thực sự quan trọng và khẩn cấp.
 • Đánh giá, giám sát và hỗ trợ đào tạo cán bộ dự án, trợ lý dự án trong dự án phụ trách.
 • Viết báo cáo các hoạt động hàng tháng, quý, năm cho Phó Giám đốc/Giám đốc dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Giám sát và phê duyệt các chi tiêu trong khuôn khổ hoạt động và ngân sách được phân công.
 • Duy trì và phát triển các mối quan hệ ngoại giao phục vụ cho công việc và tổ chức.
 • Hỗ trợ tổ chức các hoạt động truyên thông của dự án và tổ chức.
 • Chịu trách nhiệm về kế hoạch mua sắm, quản lý các tài sản, trang thiết bị tại văn phòng dự án tại địa bàn.

II. 1 PROJECT OFFICER - CÁN BỘ DỰ ÁN (JD và Yêu cầu chi tiết: 20220623-can-bo-du-an-qtri) 

 • Hỗ trợ điều phối và Giám đốc/Phó Giám đốc dự án trong việc lập kế hoạch dự án, tổ chức hoạt động đạt được các mục tiêu dự án. Phát hiện và đề xuất những điều chỉnh phù hợp hoạt động dự án.
 • Đảm bảo tiến độ và chất lượng các hoạt động dự án.
 • Giám sát ngân sách của các hoạt động đã được phê duyệt của dự án.
 • Phối hợp với kế toán kiểm tra các chứng từ thanh quyết toán và thực hiện các công việc hành chính liên quan tới dự án.
 • Lập các báo cáo hoạt động, báo cáo chi tiêu của dự án. Hỗ trợ viết báo cáo hoạt động hàng tháng, quý, năm cho Điều phối/Giám đốc dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Đi thực địa độc lập: giám sát theo dõi các hoạt động, và/hoặc làm việc cùng chuyên gia tư vấn, đối tác tại thực địa.
 • Thu thập các thông tin liên quan tới dự án tại địa bàn để phục vụ công tác quản lý và phát triển các hợp phần của dự án.
 • Duy trì mối quan hệ tích cực và thông tin thường xuyên với các đối tác, cơ quan địa phương và nhà tài trợ để hoàn thành tốt mục tiêu của dự án.
 • Hỗ trợ tổ chức các hoạt động truyên thông của dự án và tổ chức.
 • Lên kế hoạch mua sắm, chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý các tài sản, trang thiết bị tại văn phòng dự án tại địa bàn.
 • Hỗ trợ và tham gia các dự án mới khi có yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp hoặc Lãnh đạo tổ chức

📌  Vị trí: Quang Tri

III. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

Hồ sơ gửi qua emai hr@acdc.org.vn. Tiêu đề ghi rõ “07.2022_Vị trí ứng tuyển_Họ và tên ứng viên” (VD: 07/2022_Điều phối dự án tại Quảng Trị_Trần Văn A).

📌  Hạn chót ứng tuyển: 25/7/2022 

IV. Địa chỉ liên hệ

 • Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC)
 • P903, Tòa nhà Dream Center Home,11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Điện thoại: 024 6675 3946 - Email: hr@acdc.org.vn
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

Cán bộ Nghiên cứu (FIT)

Hồ Chí Minh
Deadline: 30/10/2023

Job Trainee (CIAT)

Deadline: 15/10/2023

Accountant (VietED Center)

Viet Rural Enterprise Development Center
Deadline: 30/09/2023

Senior Social Worker (Planète Enfants & Développement)

Hồ Chí Minh, Phan Thiết
Deadline: 30/10/2023

Sponsorship Service Officer (GNI)

17th Floor, Block A, Song Da Building, My Dinh I, Nam Tu Liem, Hanoi
Deadline: 15/10/2023

Programme Officer in Aquaculture (GIZ)

6th Floor Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Street, Hanoi, Vietnam
Deadline: 30/09/2023

Managing Director Assistant (KOTO)

Ngo Tat To Street, Van Mieu, Dong Da, Hanoi
Deadline: 10/10/2023
Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất