Project Coodinator & Project Officer


Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tiền thân là Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra đời năm 2011 làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam, hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng ...

ACDC đang cần tuyển các vị trí sau:

I. 1 PROJECT COODINATOR - ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN (JD và Yêu cầu chi tiết: 20220623-dieu-phoi-du-an-qtri) 

 • Điều phối dự án chịu sự điều hành trực tiếp của Giám đốc và Phó giám đốc dự án, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các thành viên trong bộ phận dự án được phân công phụ trách.
 • Thực hiện và điều phối các hoạt động dự án, đồng thời cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật về nội dung thực hiện cho các mục tiêu phù hợp với các chương trình công tác được duyệt và các tài liệu dự án có liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện các hoạt động của dự án tại địa bàn phụ trách.
 • Tham gia với các bên liên quan để thu thập và quản lý các dữ liệu trọng yếu của các dự án tương ứng.
 • Đảm bảo chất lượng của các dữ liệu do các bên liên quan thu thập được.
 • Chịu trách nhiệm về các báo cáo sau mỗi hoạt động của dự án hoặc báo cáo giám sát và báo cáo công tác.
 • Thực hiện những điều chỉnh phù hợp việc thực hiện các hoạt động dự án thuộc phạm vi phụ trách tại thực địa nếu thấy thực sự quan trọng và khẩn cấp.
 • Đánh giá, giám sát và hỗ trợ đào tạo cán bộ dự án, trợ lý dự án trong dự án phụ trách.
 • Viết báo cáo các hoạt động hàng tháng, quý, năm cho Phó Giám đốc/Giám đốc dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Giám sát và phê duyệt các chi tiêu trong khuôn khổ hoạt động và ngân sách được phân công.
 • Duy trì và phát triển các mối quan hệ ngoại giao phục vụ cho công việc và tổ chức.
 • Hỗ trợ tổ chức các hoạt động truyên thông của dự án và tổ chức.
 • Chịu trách nhiệm về kế hoạch mua sắm, quản lý các tài sản, trang thiết bị tại văn phòng dự án tại địa bàn.

II. 1 PROJECT OFFICER - CÁN BỘ DỰ ÁN (JD và Yêu cầu chi tiết: 20220623-can-bo-du-an-qtri) 

 • Hỗ trợ điều phối và Giám đốc/Phó Giám đốc dự án trong việc lập kế hoạch dự án, tổ chức hoạt động đạt được các mục tiêu dự án. Phát hiện và đề xuất những điều chỉnh phù hợp hoạt động dự án.
 • Đảm bảo tiến độ và chất lượng các hoạt động dự án.
 • Giám sát ngân sách của các hoạt động đã được phê duyệt của dự án.
 • Phối hợp với kế toán kiểm tra các chứng từ thanh quyết toán và thực hiện các công việc hành chính liên quan tới dự án.
 • Lập các báo cáo hoạt động, báo cáo chi tiêu của dự án. Hỗ trợ viết báo cáo hoạt động hàng tháng, quý, năm cho Điều phối/Giám đốc dự án (tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Đi thực địa độc lập: giám sát theo dõi các hoạt động, và/hoặc làm việc cùng chuyên gia tư vấn, đối tác tại thực địa.
 • Thu thập các thông tin liên quan tới dự án tại địa bàn để phục vụ công tác quản lý và phát triển các hợp phần của dự án.
 • Duy trì mối quan hệ tích cực và thông tin thường xuyên với các đối tác, cơ quan địa phương và nhà tài trợ để hoàn thành tốt mục tiêu của dự án.
 • Hỗ trợ tổ chức các hoạt động truyên thông của dự án và tổ chức.
 • Lên kế hoạch mua sắm, chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý các tài sản, trang thiết bị tại văn phòng dự án tại địa bàn.
 • Hỗ trợ và tham gia các dự án mới khi có yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp hoặc Lãnh đạo tổ chức

📌  Vị trí: Quang Tri

III. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

Hồ sơ gửi qua emai hr@acdc.org.vn. Tiêu đề ghi rõ “07.2022_Vị trí ứng tuyển_Họ và tên ứng viên” (VD: 07/2022_Điều phối dự án tại Quảng Trị_Trần Văn A).

📌  Hạn chót ứng tuyển: 25/7/2022 

IV. Địa chỉ liên hệ

 • Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC)
 • P903, Tòa nhà Dream Center Home,11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Điện thoại: 024 6675 3946 - Email: hr@acdc.org.vn
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job


Agency to Utilize Zalo Cloud services for information dissemination to Friends (UNICEF)

UNICEF

30/06/2024

Thực Tập Sinh (Đại Sứ Quán Hoa Kỳ)

26/06/2024

Secondment criminal intelligence officer (INTERPOL)

12/08/2024

Cán bộ Cơ sở Dữ liệu (NPA)

25/06/2024

INTERNSHIP - CSCD CYBERCRIME (INTERPOL)

24/06/2024

Cộng Tác Viên Dự Án (Liên đoàn Thương mại Và Công nghiệp Việt Nam VCCI)

Liên đoàn Thương mại Và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

25/06/2024

Tư vấn thực hiện đánh giá ban đầu về sinh kế cho người khuyết tật (ACDC)

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC)

21/06/2024

Policy Reform Advisor (British Embassy Hanoi)

British Embassy Hanoi

27/06/2024

Tư vấn thực hiện đánh giá ban đầu về sinh kế cho người khuyết tật (ACDC)

21/06/2024

Senior Project Officer, Capacity Building (EpiC project)

All year round

CÁN BỘ TÀI CHÍNH DỰ ÁN (Save Vietnam’s Wildlife – SVW)

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam

20/06/2024

Senior Operations Assistant - ( ENV )

Education for Nature - Vietnam (ENV)

05/07/2024

Cố vấn Cải cách Chính sách (Đại sứ quán Anh tại Hà Nội)

27/06/2024

Visa Support Officer (British Embassy Hanoi)

19/06/2024

Assistant Program Officer (The Japan Foundation Center for Cultural Exchange)

The Japan Foundation Center for Cultural Exchange

24/06/2024

Tình Nguyện Viên Chương Trình Donation Box (GNI)

30/06/2024

Quản lý Truyền thông Gây quỹ (Save Vietnam's Wildlife)

26/06/2024

Education Project Officer (ASIF Foundation)

30/06/2024

(Health) Project Coordinator (ASIF Foundation)

30/06/2024

Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/