Quản lý nhân sự, hành chính và MIS /HR (Anh Chi Em)

VỀ TỔ CHỨC

Anh Chị Em (ACE) là Chương trình tài chính vi mô được thành lập năm 2007 tại tỉnh Điện Biên bởi Tổ chức Doanh nhân Thế Giới – một tổ chức phi chính phủ của Pháp năm 2007 tại tỉnh Điện Biên theo Văn bản thỏa thuận với UBND tỉnh Điện Biên. ACE cung cấp dịch vụ Kinh tế - Xã hội và dịch vụ Tài chính được thiết kế phù hợp với người nghèo và được kết hợp để thúc đẩy phương pháp tài chính vi mô xã hội nhằm nâng cao vị thế kinh tế, xã hội và đáp ứng nhu cầu phát triển của những người dễ bị tổn thương, chủ yếu là những phụ nữ người dân tộc Thái sống dựa vào các hoạt động nông nghiệp.

YÊU CẦU NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN/PROFESSIONAL CAPACITIES REQUIREMENT

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính / ngân hàng / kiểm toán / kinh tế / quản lý dự án hoặc các bằng cấp khác có liên quan.
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý dự án phát triển kinh tế - xã hội;
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính vi mô ở khu vực nông thôn hoặc trong INGO là một lợi thế;
 • Thể hiện mức độ đáng tin cậy và cam kết cao đối với các sứ mệnh xã hội;
 • Trình độ tin học tốt: MS office, vi tính MIS;
 • Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả giữa các cá nhân;
 • Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả giữa các cá nhân;
 • Kỹ năng giao tiếp & đào tạo tốt;
 • Thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp);
 • Khả năng tạo động lực cho nhân viên;
 • Sẵn sàng đi thực tế thường xuyên bằng xe máy tại các vùng sâu, vùng xa;

NHIỆM VỤ/TASKS

a) Hệ thống quản lý thông tin

 • Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển các quy trình và hướng dẫn sử dụng MIS, đảm bảo các kiểm soát được thực hiện trên dữ liệu được mã hóa theo quy trình và tất cả dữ liệu liên quan được lưu trữ một cách thích hợp...
 • Làm đầu mối hệ thống quản lý thông tin: quản lý, kiểm soát việc chuyển đổi hệ thống MIS nếu có (ví dụ chuyển đổi LPF - BIJLI 2021-2022) trong việc giám sát, điều phối ….
 • Giám sát tính toàn vẹn, tính bảo vệ và tính hiệu quả của cơ sở dữ liệu ACE; và đảm bảo các quy trình bảo vệ dữ liệu.
Phối hợp với IA và nhóm Vận hành trong việc cập nhật sổ tay hướng dẫn mã hóa bất cứ khi nào cần thiết.

b) Quản trị nguồn nhân lực

 • Tham vấn với PM giám sát tất cả các khía cạnh của quản lý nguồn nhân lực cho tất cả nhân viên bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xây dựng, sửa đổi chính sách, quy trình, quy định (trừ chính sách lương, thưởng, phụ cấp); tuyển dụng, giới thiệu, phát triển và chấm dứt, quản lý hiệu suất.
 • Tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ ngắn và dài hạn và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
 • Quản lý các xung đột và khuyến khích nhân viên
 • Tham gia đánh giá kết quả làm việc của các nhân viên chương trình.
 • Đại điện ACE để giải quyết các vấn đề thuộc về nhân sự với các chính quyền địa phương, luật sư, …

c) Quản lý hành chính

 • Giám sát tất cả các vấn đề của tổ chức trong khuôn khổ văn phòng (tài sản/ trang thiết bị/ công cụ lao động, tiền thuê, an ninh, mua, bảo trì, vệ sinh, lập hồ sơ, báo cáo, công văn, tài liệu hành chính, lưu trữ hồ sơ dữ liệu ở cả bản mềm và bản cứng, …)
 • Xây dựng, cập nhật các Chính sách, thủ tục mua sắm, quản lý đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế, luật định và các quy định khác (nếu có).
 • Thiết kế và cập nhật các sổ tay thủ tục và chính sách Quản trị một cách thường xuyên, bao gồm mọi thay đổi bất cứ khi nào cần thiết.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

 • Gửi hồ sơ qua email: ace@anhchiem.org
 • Nộp trực tiếp tại văn phòng chính
Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
 • Thư ứng tuyển (ghi rõ vị trí ứng tuyển)
 • Các văn bằng, chứng chỉ liên quan tới vị trí ứng tuyển
Hạn ứng tuyển: 31/07/2024
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

Project Manager (SNV)

Deadline: 28/07/2024

Inclusive Finance Specialist (USAID)

Dong Thap, Kien Giang, Ca Mau, Soc Trang, and Tra Vinh
Deadline: 24/07/2024

Project Officer Funding (FCM)

Hybrid
Deadline: 24/07/2024
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/