Reviewing and revising species identification information

Công việc: Rà soát và bổ sung thông tin nhận dạng loài động vật hoang dã (ĐVHD) Đại điểm: Việt Nam Thời gian: Tháng 3-4/2020 Báo cáo cho: Trưởng nhóm Nâng cao năng lực   I. THÔNG TIN CHUNG Wildlife Conservation Society (WCS) là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo tồn động vật và sinh cảnh hoang dã trên toàn thế giới thông qua các hoạt động khoa học, bảo tồn, giáo dục và khuyến khích mọi người nhận thức được giá trị của thiên nhiên. WCS đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006 thông qua hợp tác với các cơ quan chính phủ nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng chính sách để bảo vệ các loài động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý, hiếm. Giamdinhloai là công cụ hỗ trợ nhận dạng nhanh các loài ĐVHD và sản phẩm của ĐVHD thường bị buôn bán được WCS xây dựng dành riêng các cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam trong hoạt động đấu tranh chống tội phạm ĐVHD. Công cụ này gồm website giamdinhloai.vn và ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh, cho phép người dùng truy cập và tìm kiếm dữ liệu để xác định các loài và sản phẩm động vật hoang dã thường được buôn bán, sử dụng khi có kết nối internet hoặc không có internet. Các chức năng chính của công cụ giamdinhloai: · Nhận dạng các đặc điểm loài · Nhận dạng các sản phẩm động vật hoang dã · Tìm kiếm loài theo tên (Tên khoa học, tên tiếng Việt, tên địa phương và tên tiếng Anh) · Tìm kiếm loài theo hệ thống phân loại (Lớp, Thứ tự, Loài) · Tải lên hình ảnh loài / sản phẩm động vật hoang dã để hỗ trợ nhận dạng · Chia sẻ các tài liệu nhận dạng loài và các quy định pháp luật về bảo vệ, quản lý động vật hoang dã · Liên hệ với các chuyên gia có liên quan để được hỗ trợ nhận dạng và pháp luật Hiện tại cơ sở dữ liệu giamdinhloai bao gồm thông tin mô tả nhận dạng của 12 sản phẩm loài, 89 loài động vật có vú, 59 loài bò sát và 68 loài chim. Để sử dụng các chức năng của công cụ giamdinhloai, người dùng cần đăng ký tài khoản với WCS trên website hoặc ứng dụng để được cấp quyền sử dụng. Giamdinhloai đã được giới thiệu cho các lực lượng cảnh sát, hải quan, biên phòng và kiểm lâm ở một số tỉnh thông qua các khóa đào tạo do WCS và dự án Bảo tồn các loài doang dã (USS) tổ chức. Sau một thời gian sử dụng và ghi nhận ý kiến của người dùng cũng như các chuyên gia, cơ sở dữ liệu thông tin về nhận dạng loài cần phải được điều chỉnh, bổ sung và cập nhật thêm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của người dùng.   II. PHẠM VI CÔNG VIỆC Nhiệm vụ của tư vấn là rà soát cơ sở dữ liệu loài của công cụ giamdinhloai và bổ sung, cập nhật với những thông tin mới, đầy đủ hơn.   III. TRÁCH NHIỆM CHÍNH Tư vấn thực hiện các hoạt động cụ thể được mô tả như dưới đây: 1. Làm việc với cán bộ phụ trách của WCS để xác định và thống nhất các thông tin loài cần bổ sung; 2. Tiến hành thu thập thông tin và bổ sung, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của công cụ giamdinhloai.   IV. YÊU CẦU TƯ VẤN Tư vấn cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể như sau:
  • Là công dân Việt Nam;
  • Có bằng đại học hoặc cao hơn ngành Môi trường, Sinh học hoặc các ngành có liên quan;
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc cho các dự án, chương trình về nghiên cứu, bảo tồn động vật hoang dã.
  V. TIỀN CÔNG VÀ CHI PHÍ Tiền công tư vấn và các chi phí liên quan (ăn, ở, đi lại,… nếu có) trong thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn được áp dụng dựa trên đề xuất của tư vấn và theo định mức của WCS, trong phạm vi ngân sách hoạt động.   VI. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN Tư vấn quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển như mẫu đính kèm tới tổ chức WCS, địa chỉ email: vnprocurement@wcs.org trước 23:59 ngày 08/03/2020. Hoặc gửi hồ sơ ứng tuyển qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Tổ chức WCS, 106 nhà D, số 3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Phong bì ghi rõ: Hồ sơ ứng tuyển vị trí “Tư vấn Rà soát và bổ sung thông tin nhận dạng loài động vật hoang dã” Lưu ý: Chúng tôi chỉ gửi thông báo đến những tư vấn được lựa chọn. Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Recent Job

Intern - HIV/TB

Hanoi
Deadline: 16/04/2021

Health Services Team Lead

Hanoi
Deadline: All year round

Digital Ambassador

Ho Chi Minh City
Deadline: 25/04/2021

Logistics Clerk

Turin, Italy
Deadline: 06/05/2021

Conservation Program Director

Phnom Penh, Cambodia
Deadline: 16/05/2021

Project coordinator

Danang, Vietnam
Deadline: 30/04/2021

Teaching Assistant

Hanoi, Vietnam
Deadline: 19/04/2021

IT Helper

Hanoi, Vietnam
Deadline: 21/04/2021

Consultancy Service

Hà Nội - Quảng Nam
Deadline: 23/04/2021

Research Assistant

Hanoi-Vietnam
Deadline: 01/05/2021

Research Assistant

Hanoi
Deadline: 01/05/2021

Public Health Specialist

Location United States
Deadline: 30/04/2021

HR Manager

India
Deadline: 05/05/2021

Research Assistant

Hanoi
Deadline: 01/05/2021

Development Associate

North America
Deadline: 30/04/2021

Project Manager

Clearwater, Florida
Deadline: All year round

Consultancy

Vietnam
Deadline: 12/04/2021

Director Assistant Intern

63A Nguyen Cu, Thao Dien ward, Dist 2, Ho Chi Minh city, Vietnam
Deadline: 15/04/2021

Senior Project Officer

Hanoi
Deadline: 18/04/2021

Consultant Team

Nghia Hanh district, Quang Ngai province
Deadline: 11/04/2021

Legal Advisor

Hanoi, Vietnam
Deadline: 01/05/2021

Project Intern

Ha Noi
Deadline: 15/04/2021