Senior economic affairs officer

Lãnh sự quán Hà Lan tại Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng vị trí Senior economic affairs officer

We’re hiring, join our team!
Thông tin tuyển dụng, cơ hội trở thành đồng nghiệp của chúng tôi!

🤝 Bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại?
🎯 Bạn hiểu biết và đã thiết lập được các mối quan hệ tốt trong công việc tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long?
👍 Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động và thẳng thắn tại TP HCM?
Hãy nộp hồ sơ để trở thành đồng nghiệp của chúng tôi bằng cách gửi CV và thư nguyện vọng tới email HAN-LNV@minbuza.nl trước 16:00 ngày 19/2/2021.
Truy cập: https://drive.google.com/…/1Wk9PxoSsK0pmcPhE8t…/view… để có thêm thông tin về mô tả công việc và các yêu cầu cho ứng viên.

We’re hiring, join our team!
🤝 You have experience in trade promotion?
🎯 You have knowledge and a strong business network in the Mekong Delta?
👍 You want to work in a dynamic and straightforward environment in Ho Chi Minh city?
Join our team by sending your CV and motivation letter before 16:00 February 19, 2021 to HAN-LNV@minbuza.nl.
Read the JD for more information: https://drive.google.com/…/1Wk9PxoSsK0pmcPhE8t…/view…

Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Recent Job

AP Development Facilitator - Binh Chanh, HCM city

Binh Chanh, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Deadline: 31/03/2021

AP Coordinator - Thuong Xuan AP

Thuong Xuan, Thanh Hoa, Viet Nam
Deadline: 19/03/2021

AP Development Facilitator - Lam Binh AP

Lam Binh, Tuyen Quang, Viet Nam
Deadline: 01/05/2021

AP Bookkeeper

Dak Nong, Viet Nam
Deadline: 05/04/2021

Monitoring and Evaluation Officer

Hanoi or Hochiminh
Deadline: 25/03/2021

Consultancy

Hanoi, Vietnam
Deadline: 19/03/2021

Consultant

Cambodia and Vietnam
Deadline: 12/03/2021

National Consultant

Home-based, in Hanoi
Deadline: 20/03/2021

National Gender Consultant

Home-based
Deadline: 17/03/2021

AP Coordinator

Thanh Hoa
Deadline: 19/03/2021

Provider for Service

Hoa Binh, Lao Cai
Deadline: 12/03/2021