Solidarités Jeunesses Vietnam – SJ Vietnam

SJ Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ nhằm kết nối các tình nguyện viên quốc tế và Việt Nam cùng tham gia làm việc giúp đỡ những cộng đồng gặp khó khăn. SJ Việt Nam được thành lập vào năm 2004 dưới sự điều phối, hỗ trợ của bác Piere de Hanscutter và chị Đỗ Thị Phúc.

SJ Việt Nam hoàn toàn là thành viên của CCIVS trực thuộc UNESCO (CCIVS – Coordinating Committee for International Voluntary Service – Ủy ban Điều phối Dịch vụ tự nguyện quốc tế) và NVDA (Mạng lưới phát triển tình nguyện châu Á). Chúng tôi cũng là đối tác của YAP (Youth Action for Peace – Tuổi trẻ hành động vì hòa bình) và Alliance (Liên minh). Giao lưu quốc tế được quản lý riêng biệt trong mạng lưới của chúng tôi tại Việt Nam và với các đối tác quốc tế. Tới thời điểm hiện tại, SJ Việt Nam đã đưa 6000 lượt tình nguyện viên trên toàn thế giới đi khắp Việt Nam để giúp đỡ những trẻ em tại các gia đình khó khăn có được môi trường giáo dục và nuôi dạy tốt hơn.

Chúng tôi tổ chức thực hiện các dự án tình nguyện ngắn và dài hạn. Các tình nguyện viên trực tiếp ăn ở tại nơi làm việc, tham gia cải thiện, giải quyết các vấn đề xã hội cũng như phát triển các năng lực cá nhân, chuyên môn và các kỹ năng. SJ Việt Nam là một tổ chức độc lập, phi chính trị và phi tôn giáo, mở cửa cho tất cả mọi người người mà không có bất kỳ sự phân biệt quốc tịch, chủng tộc, triết học, tài chính, giáo dục hoặc giới tính nào.  Các dự án của chúng tôi hoạt động tron các lĩnh vực khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu của cộng đồng từ bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa đến phát triển nông thôn, giáo dục.

 

Thông tin liên hệ 

Hà Nội 

Addresse: Suite 903, N1 building Block Ba Hang A, 282 Linh Nam Street, Hoang Mai District, Hanoi, Viet Nam

Phone: +84  2422154993 / +84  2462845535
Hồ Chí Minh 
Addresse: 72/58 Nguyen Minh Hoang street, Tan Binh district, Ho Chi Minh city, Viet Nam
Phone: +84 1207715206
Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Other Organisation

PeaceTrees VietNam

Deadline: 01/01/1970

Gret Vietnam

Deadline: 01/01/1970

Wateraid

Deadline: 01/01/1970

Newborns Vietnam

Deadline: 01/01/1970

DEPOCEN

Deadline: 01/01/1970

Freeland

Deadline: 01/01/1970

NEPCon

Deadline: 01/01/1970

PeaceTrees VietNam

Post date: 16/01/2021

01/01/1970

Clean Energy Investment Accelerator

Post date: 13/01/2021

clean

01/01/1970

Greenpeace

Post date: 30/12/2020

Greenpeace

01/01/1970

The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)

Post date: 25/12/2020

The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)

01/01/1970

Winrock International

Post date: 18/12/2020

Winrock International

01/01/1970

World Vision International - Vietnam

Post date: 06/12/2020

World Vision International – Vietnam (WVV)

01/01/1970

The Library Project

Post date: 03/12/2020

The Library Project

01/01/1970

Medical Committee Netherlands-Vietnam

Post date: 27/11/2020

01/01/1970

Gret Vietnam

Post date: 14/11/2020

Gret

01/01/1970

Feeding America

Post date: 01/11/2020

Feeding America

01/01/1970

Wateraid

Post date: 01/11/2020

Wateraid

01/01/1970

CARE International in Vietnam

Post date: 01/11/2020

CARE International in Vietnam

01/01/1970

Newborns Vietnam

Post date: 31/10/2020

01/01/1970

DEPOCEN

Post date: 17/10/2020

DEPOCEN

01/01/1970

Taiwan Fund for Children and Families

Post date: 17/10/2020

Taiwan Fund for Children and Families

01/01/1970

Alinea International

Post date: 17/10/2020

Alinea

01/01/1970

Center for Creativity and Sustainability Study and Consultancy (CCS)

Post date: 16/10/2020

Center for Creativity and Sustainability Study and Consultancy (CCS)

01/01/1970

Save Vietnam’s Wildlife

Post date: 16/10/2020

Save Vietnam’s Wildlife (SVW)

01/01/1970

The Northwest Cooperation and Development Center (NWD)

Post date: 16/10/2020

The Northwest Cooperation and Development Center (NWD)

01/01/1970

Hội Y tế Công Cộng Việt Nam (VPHA)

Post date: 10/10/2020

VPHA

01/01/1970