Sống Foundation

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

  • Giúp đỡ xây dựng nhà, cơ sở vật chất đảm bảo tính an toàn, vệ sinh môi trường, tiết kiệm và ứng dụng công nghệ mới, năng lượng mới
  • Hỗ trợ phát triển sinh kế ổn định và bền vững
  • Hỗ trợ các hoạt động văn hóa, xã hội, học thuật hướng tới phát triển cộng đồng
  • Giúp tổ chức các hoạt động giao lưu sáng tạo về khoa học, xã hội, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và văn học cho cộng đồng
  • Thúc đẩy và hỗ trợ các tài năng trong lĩnh vực sáng tạo, khoa học vì cộng đồng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Con người bền vững

Nâng cao năng lực đối phó với thiên tai và biến đổi khí hậu của người dân và cán bộ địa phương. Khuyến khích ý thức tôn trọng thiên nhiên và lối sống kết nối con người với thiên nhiên.

Cộng đồng bền vững

Giúp người dân địa phương chủ động tạo ra cuộc sống an toàn cho chính họ: Nhà an toàn (Nhà Chống Lũ), Nhà vệ sinh sạch, Nước sạch, Năng lượng mặt trời…

Môi trường bền vững

Đóng góp xây dựng môi trường xanh sạch và bền vững vì cuộc sống của chúng ta: Trồng rừng và che phủ cây (Hạnh Phúc Xanh), Phòng chống và kiểm soát xói mòn, Xử lý chất thải.

 

THÀNH TỰU 5 NĂM

Qua 5 năm phát triển từ năm 2013 – 2018, với trọng tâm là dự án Nhà Chống Lũ, Quỹ Sống đã xây được gần 700 căn nhà, giúp 3.500 người dân được an toàn trước thiên tai, tại 11 địa phương trên cả nước.

  • 700 căn nhà an toàn
  • 124 bể chứa nước sạch
  • 50 nhà vệ sinh mới
  • 6500 cây xanh đô thị

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 62 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, TP. HCM
Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6, từ 9:00 đến 18:00
Email: info@song.org.vn
Hotline: 0914 191513

Other Organisation

DEPOCEN

Deadline: 01/01/1970

Freeland

Deadline: 01/01/1970

NEPCon

Deadline: 01/01/1970

WasteAid

Deadline: 01/01/1970

UNESCO

Deadline: 01/01/1970

DEPOCEN

Post date: 17/10/2020

DEPOCEN

01/01/1970

Taiwan Fund for Children and Families

Post date: 17/10/2020

Taiwan Fund for Children and Families

01/01/1970

Alinea International

Post date: 17/10/2020

Alinea

01/01/1970

Center for Creativity and Sustainability Study and Consultancy (CCS)

Post date: 16/10/2020

Center for Creativity and Sustainability Study and Consultancy (CCS)

01/01/1970

Save Vietnam’s Wildlife

Post date: 16/10/2020

Save Vietnam’s Wildlife (SVW)

01/01/1970

The Northwest Cooperation and Development Center (NWD)

Post date: 16/10/2020

The Northwest Cooperation and Development Center (NWD)

01/01/1970

Hội Y tế Công Cộng Việt Nam (VPHA)

Post date: 10/10/2020

VPHA

01/01/1970

Keep It Beautiful Vietnam (KIBV)

Post date: 08/10/2020

Keep It Beautiful Vietnam (KIBV)

01/01/1970

Lawrence S. Ting Foundation (LSTF)

Post date: 02/10/2020

Lawrence S. Ting Foundation (LSTF)

01/01/1970

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Red Cross of Viet Nam)

Post date: 02/10/2020

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Red Cross of Viet Nam)

01/01/1970

HealthBridge

Post date: 02/10/2020

HealthBridge

01/01/1970

The Global Coffee Platform (GCP)

Post date: 26/09/2020

The Global Coffee Platform (GCP)

01/01/1970

Freeland

Post date: 26/09/2020

Freeland

01/01/1970

Catholic Relief Services (CRS)

Post date: 26/09/2020

Catholic Relief Services (CRS)

01/01/1970

Patient Centered Collaborative Network (PCCN)

Post date: 26/09/2020

Patient Centered Collaborative Network (PCCN)

01/01/1970

Vietnam and Friends (VAF)

Post date: 26/09/2020

Vietnam and Friends

01/01/1970

Center for Social Organizations and Community Development (CSOD)

Post date: 26/09/2020

Center for Social Organizations and Community Development (CSOD)

01/01/1970

Worldwide Orphans (WWO)

Post date: 19/09/2020

Worldwide Orphans (WWO)

01/01/1970

Volunteer For Education (VEO)

Post date: 19/09/2020

Volunteer For Education (VEO)

01/01/1970

Solidarités Jeunesses Vietnam – SJ Vietnam

Post date: 19/09/2020

Solidarités Jeunesses Vietnam – SJ Vietnam

01/01/1970

Organisation