Tập Huấn Kỹ Năng Tư Vấn Hỗ Trợ Ban Đầu Cho Người Khuyết Tật

Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (DP Hanoi), thành lập năm 2006, là một tổ chức xã hội của người khuyết tật thành phố, hoạt động vì mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật (NKT) hòa nhập cộng đồng.

Với mong muốn hỗ trợ tốt hơn cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tiếp cận với pháp luật và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, DP Hanoi triển khai dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tại 4 quận/huyện Hà Nội” với sự tài trợ bởi Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp – JIFF (trong khuôn khổ dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan đối tác của Việt Nam).

Trong khuôn khổ dự án, DP Hanoi đã thực hiện một số hoạt động nâng cao năng lực cho nhóm giảng viên nguồn và cán bộ nòng cốt của CLB Phụ nữ khuyết tật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới… Hiện nay, DP Hanoi có kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn và hỗ trợ ban đầu cho nhóm cán bộ nòng cốt trên.

DP Hanoi cần tìm giảng viên thực hiện khóa tập huấn này. Bản tham chiếu mô tả các điều khoản liên quan đến việc tổ chức và thực hiện khóa tập huấn.

Xem chi tiết công việc TẠI ĐÂY 

Ứng viên vui lòng gửi CV về địa chỉ:  admin@dphanoi.vn hoặc diult@dphanoi.vn

Hạn nộp hồ sơ: ngày 16/10/2020

Recent Job

M&E and Program Officer

Hà Nội
Deadline: 15/12/2020

Communication Officier

Jakarta, Indonesia
Deadline: 25/11/2020

M&E Consultant

Hanoi, Vietnam
Deadline: 02/12/2020

M&E and Program Officer

Hanoi or Hai Phong
Deadline: 15/12/2020

Marketing Intern

Poland, Poznań
Deadline: 29/11/2020

Project Assistant Intern

Hồ Chí Minh
Deadline: 07/12/2020

Project Finance Manager

Hanoi
Deadline: 06/12/2020

Receptionist (WWF)

Hanoi
Deadline: 29/11/2020

Community Programs Manager

Hanoi or Hai Phong
Deadline: 15/12/2020

Intern for Teacher Programme

Bangkok, Thailand
Deadline: 30/11/2020

Associate Project Officer For Education

Geneva, Switzerland
Deadline: 25/11/2020

Senior Adviser - Public Division

United States
Deadline: 30/11/2020

Individual Consultancy

Hà Nội
Deadline: 29/11/2020

Administrator

Hanoi, Vietnam
Deadline: 07/12/2020