Technical Support Consultant to Implement Operation of “Selecting Project Recipients”

Tên dự án: Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam (EU/SỰ THAM GIA) Tổ chức điều phối: Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) – tp Yên Bái Loại hình công việc: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật triển khai hoạt động “Lựa chọn đơn vị thứ 3 tiếp nhận dự án ” Thời gian thực hiện: Tối đa 12 ngày làm việc, dự kiến từ 25/08/2020 – 15/10/2020 Địa điểm thực hiện: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 16/08/2020 I. GIỚI THIỆU CHUNG Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) cùng với Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) đang triển khai dự án: "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam". Dự án đặt mục tiêu đảm bảo nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể, đơn vị thực hiện dự án ở tỉnh Yên Bái có khả năng hỗ trợ năng lực khởi nghiệp, phát triển kinh tế và xã hội cho thanh niên dân tộc thiểu số, hỗ trợ họ tham gia tích cực vào việc thúc đẩy bình đẳng giới, thúc đẩy vai trò của thanh niên dân tộc trong các quá trình tham gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Nhằm đạt được mục tiêu trên, Dự án sẽ lựa chọn các đơn vị, tổ chức xã hội, đoàn thể tại địa phương để triển khai hai hợp phần quan trọng của dự án gồm: - Hợp phần 1: Hỗ trợ thanh niên dân tộc trong dự án khởi nghiệp. - Hợp phần 2: Đào tạo các thanh niên được chọn về các khóa học nghề, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, bao gồm kỹ năng kinh doanh và kết nối với thị trường. Hai hợp phần trên sẽ được thực hiện thông qua 3 dự án nhỏ và được thực hiện bởi 3 Đơn vị/ Tổ chức xã hội có năng lực, kinh nghiệm phù hợp. Điều khoản tham chiếu này nhằm tuyên chon một tư vân trong nươc có năng lực phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ SUDECOM và SC triển khai việc lựa chọn 3 đơn vị / tổ chức phù hợp nhất để triển khai hiệu quả hai hợp phần nêu trên. Quá trình lựa chọn 3 đơn vị này được xây dựng dựa theo hướng dẫn của SC và nhà tài trợ. Tư vấn có thể thực hiện nhiệm vụ tư vấn để để xuất điều chỉnh phù hợp với bối cảnh và tình hình địa phương, nhằm đảm bảo mục tiêu của dự án.   II. KẾT QUẢ MONG ĐỢI - Thực hiện quy trình lựa chọn đơn vị thứ 3 tiếp nhận dự án nhỏ đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch. - Phối hợp với SC và SUDECOM trong quá trình lựa chọn 3 đơn vị thứ 3 tiếp nhận dự án nhỏ phù hợp nhất nhằm đảm bảo mục tiêu chung của dự án.   III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lên kế hoạch chi tiết và hỗ trợ SC, SUDECOM để thực hiện hoạt động “Lựa chọn đơn vị thứ 3 tiếp nhận dự án” tuân thủ theo đúng Hướng dẫn triển khai hoạt động của Tổ chức SC và nhà tài trợ. - Hỗ trợ việc kiểm tra hành chính, thông tin các đơn vị nộp đề xuất dự án nhỏ - Soạn thảo thư thông báo kết quả kiểm tra hành chính, kết quả đánh giá cuối cùng (theo Mẫu) gửi Đơn vị nộp Đề xuất - Tham gia đánh giá Đề xuất Dự án, đánh giá năng lực của Đơn vị sẽ tiếp nhận dự án. - Xây dựng báo cáo Kết quả lựa chọn đơn vị thứ 3 tiếp nhận dự án bằng tiếng Anh và tiếng Việt.   IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN - Từ 25/08/2020 đến 15/10/2020, tối đa 12 ngày làm việc - Hoạt động có thể kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn, tùy thuộc vào kết quả và quá trình nộp Đề xuất dự án của các Đơn vị/ tổ chức XH tại Yên Bái   V. TỔ CHỨC QUẢN LÍ - Tư vân sẽ trực tiếp làm viêc và báo cáo cho Ban quản lí dự án EU/SỰ THAM GIA của SC và SUDECOM. - SCI và SUDECOM có trách nhiêm cung câp các thông tin liên quan và hỗ trợ kỹ thuât đê tư vân hoàn thành nhiêm vụ. - Tât cả sản phâm giao nộp thuộc quyên sở hưu cua SC và SUDECOM.   VI. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM, NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN - Có ít nhât 10 năm kinh nghiêm làm viêc vơi các tổ chức phi chính phu và các tổ chức xã hội Viêt Nam vê công tác phát triên cộng đông. - Có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực nâng cao năng lực cộng đồng, phát triên cộng đông, phát triên xã hội, các dự án khởi nghiêp, đào tạo, viêc làm dành cho thanh niên dân tộc thiêu số, phát triên nông nghiêp nông thôn. Cụ thể: + đánh giá, phân tích, tuyển chọn các đơn vị tham gia nộp đề xuất đấu thầu cạnh tranh, đánh giá đề xuất dự án, + viết đề xuất dự án, + đánh giá năng lực tổ chức, + quản lí dự án - Có kĩ năng, kinh nghiệm điều hành 1 nhóm làm việc. - Có khả năng đoc hiêu và viết báo cáo bằng tiếng Anh, tiếng Viêt. VIII. PHÍ TƯ VẤN SUDECOM sẽ thỏa thuận với tư vấn về mức phí dựa trên số ngày làm việc dự kiến của chuyên gia sau khi hồ sơ dự tuyển của tư vấn được SUDECOM và SC xét duyệt và lựa chọn. Định mức và tổng kinh phí tư vấn không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt. Các khoản công tác phí, ăn ở, đi lại sẽ được thanh toán theo quy định của tổ chức SC tại Viêt Nam. X. CÁCH NỘP HỒ SƠ Các cá nhân quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ gồm: (1) Email bày tỏ sự quan tâm; (2) Lý lịch khoa học, kinh nghiệm làm việc (CVs) của tư vấn; (3) Bản đề xuất thực hiện công việc (4) Bản đề xuất tài chính. Hồ sơ được gửi đến: - Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) – Ngõ 332, Đương Đinh Tiên Hoang, Tô 13, Phương Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái - Email: Le Thi Hong Hiep lethihonghiep@yahoo.com.vn, Chung Tran Thi Thanh tranthithanhchung@ymail.com - Điện thoại: 0216 3851 198, 0947188257   Điều khoản tham chiếu xem tại đây. Hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 16/08/2020                                                                        

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Cán Bộ Hỗ Trợ Dự Án (Bán Thời Gian)

20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Deadline: 06/12/2021

Project Coordinator

Hà Nội
Deadline: 20/12/2021

Strategic Communications Advisor (f/m/d)

Vienna (Austria) | Innsbruck | Addis Ababa | Nairobi | Dakar | Skopje | Tallinn
Deadline: 13/12/2021

Vetting Officer

Worldwide
Deadline: 08/12/2021

Communications Officer

Hanoi
Deadline: 18/12/2021

Fundraising Officer

Hanoi
Deadline: 15/12/2021

Operation Manager

Hồ Chí Minh
Deadline: 11/01/2022

Programme Specialist

Paris
Deadline: 04/12/2021

Technical Development Manager

Hồ Chí Minh City
Deadline: 27/12/2021

IELTS Speaking Examiners

Hanoi, Ho Chi Minh city
Deadline: 31/12/2021

Short-term Quality Infrastructure Expert

ARISE + Viet Nam

15/12/2021

Local Engagement Coordinator

The U.S Embassy Hanoi

10/12/2021

Lead Maintenance Technician

The U.S Embassy Hanoi

13/12/2021

Local Engagement Coordinator (LEC)

The U.S. Mission to Vietnam

10/12/2021

Administrative Assistant

FAO

11/12/2021

Lead Water Engineer

UNOPS, Paskitan

12/12/2021

Finance & Controlling Advisor

SOS Children’s Villages International

30/12/2021

Head of Programme Development

SOS Children’s Villages International

21/12/2021

Business Data Analyst

Save the Children

09/12/2021

National Communication Consultant for Child Protection

UNICEF - United Nations Children’s Fund

09/12/2021

International Market Development Lead

Save the Children

06/12/2021

Consultancy - Support Mental Health And Substance Abuse Unit

WHO - World Health Organization

10/12/2021

Roving Fleet Manager

Save the Children

08/12/2021

Nhân Viên Kế Toán

Làng Trẻ Em SOS Việt Nam

15/12/2021

Điều Phối Viên Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông

Làng Trẻ Em SOS Việt Nam

15/12/2021

Administrative Officer/Logistics “ESP”

GIZ Vietnam

09/12/2021

Project Admin And Finance Assistant

IOM

08/12/2021

Cán Bộ Điều Phối Hợp Phần - Toàn Thời Gian

Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương

10/12/2021

Cán Bộ Kế Toán - Tư Vấn Hỗ Trợ Công Tác Kế Toán - Hành Chính (Bán Thời Gian)

Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương

10/12/2021

Cán Bộ Hỗ Trợ Dự Án (Bán Thời Gian)

Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương

06/12/2021