Thực tập sinh Chương trình Dân tộc thiểu số (iSEE)


iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi người, bao gồm các nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Làm việc chủ yếu ở Hà Nội, trong môi trường thân thiện, học hỏi và đa dạng, Cán bộ Chương trình Dân tộc thiểu số chịu trách nhiệm thực hiện tốt các hoạt động, dự án của cơ quan về mảng dân tộc thiểu số: nghiên cứu, truyền thông, xây dựng cộng đồng...

Một số nhiệm vụ chính:

  • Hỗ trợ sự kiện của nhóm Chương trình Dân tộc thiểu số
  • Hỗ trợ Quỹ sáng kiến cộng đồng
(JD chi tiết: 20220831-em-intern )

Một số yêu cầu chính:

  • Có quan tâm tới vấn đề về dân tộc thiểu số hoặc các vấn đề xã hội liên quan;
  • Cam kết với các giá trị và nguyên tắc và cách thức làm việc của iSEE như bình đẳng giới, cách tiếp cận dựa trên quyền và tôn trọng sự đa dạng;
  • Có khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm và hoàn thành công việc theo thời hạn;
  • Nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt thông thạo;
  • Kỹ năng xử lý các công việc hành chính và hậu cần, cũng như kinh nghiệm làm việc với các tổ chức cộng đồng là một lợi thế.

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho chị Phùng Thị Tường Vân theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn.

  • Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ nhận qua email.
  • Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 12/09/2022.
  • Thông báo kết quả: Qua email chỉ với ứng viên được chọn, tối đa 15 ngày làm việc sau hạn chót nhận hồ sơ.

iSEE chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Tags:

Recent Job

Executive Director (CHANGE)

Ho Chi Minh
Deadline: 31/10/2022
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network