Thực tập sinh M&E/Research

PSI Việt Nam tìm kiếm ứng viên cho vị trí Thực tập sinh M&E/Research tham gia vào các hoạt động giám sát và đánh giá, bao gồm:

  •  Hỗ trợ việc nhập dữ liệu lệ hệ thống quản lý thông tin của PSI.
  • Hỗ trợ việc giám sát số liệu và xác minh bằng cách gọi điện, gửi email và các kênh khác khi được yêu cầu và tuân thủ chính sách, thực hành của PSI cũng như các nhà tài trợ.
  •  Dịch, kiểm tra và hỗ trợ việc xây dựng các tài liệu nghiên cứu.
  •  Tham gia vào việc thiết kế các nghiên cứu và thu thập số liệu theo yêu cầu
  •  Hỗ trợ viết báo cáo – khi có yêu cầu và phù hợp

Làm việc tại PSI, bạn sẽ được hưởng các QUYỀN LỢI bao gồm:

  • Có kinh nghiệm làm việc, tham gia vào các hoạt động giám sát, đánh giá và nghiên cứu. Làm quen với hệ thống quản lý dữ liệu chuyên nghiệp
  •  Có nền tảng tốt để bắt đầu sự nghiệp bao gồm thư giới thiệu về năng lực của bạn
  • Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp
  • Được hưởng trợ cấp hàng tháng lên tới $200, công tác phí khi thực hiện hoạt động ngoài địa bàn Hà Nội
  • Được hưởng bảo hiểm y tế tư nhân và bảo hiểm tai nạn 24/7

Địa điểm: Hà Nội

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư xin việc và CV vào email hr@psi.org.vn trước ngày 5/9/2021

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Recent Job

Project Manager (ECCE)

Hanoi
Deadline: 30/09/2021

Lab Officer

Hanoi
Deadline: 30/09/2021

Consultancy service for Comprehensive Model for Community Resilience

Thua Thien Hue, Quang Binh, Ha Giang, and Son La
Deadline: 30/09/2021

Project Intern

Hanoi
Deadline: 25/09/2021

Service Now Developer

Bangkok, Thailand, Manila Philippines, Vietnam or Nepal
Deadline: 23/09/2021

HR Manager

Hanoi
Deadline: 24/09/2021

Fundraising Officer

Hanoi
Deadline: 30/09/2021

Finance Assistant

Hanoi
Deadline: 10/10/2021

Administrative Officer

Hanoi
Deadline: 10/10/2021

Climate Change Specialist

Mandaluyong City (Philippines)
Deadline: 03/10/2021

Programme Intern

Hanoi
Deadline: 20/09/2021

Full-time Research Analysts

Hanoi
Deadline: All year round

Full-time Senior Researcher

Hanoi
Deadline: All year round