Thực Tập Sinh Tài Chính

Quỹ Rosa Luxemburg Foudation Southeast Asia (RLS) Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Tài Chính 2021

Rosa Luxemburg (RLS) là một trong sáu Quỹ chính trị tại Cộng hòa liên bang Đức, có nhiệm vụ chủ yếu là giáo dục chính trị vì các mục tiêu phát triển xã hội tiến bộ ở trong và ngoài nước. Quỹ RLS có liên hệ chặt chẽ với Đảng cánh tả của Đức, hay còn gọi là Die Linke. Kể từ khi thành lập năm 1990, công việc chủ yếu của Quỹ gắn liền với di sản của người sáng lập, nhà lãnh đạo xã hội người Đức, bà Rosa Luxemburg. Quỹ cũng đại diện cho các tư tưởng tiên tiến và dân chủ xã hội có trọng tâm là chủ nghĩa quốc tế. Văn phòng tại Hà Nội của Quỹ RLS có nhiệm vụ hỗ trợ quá trình chuyển đổi và phát triển tại các quốc gia như Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Mi-an-ma trở thành những xã hội công bằng, bền vững về sinh thái và tham gia toàn diện. Văn phòng Đại diện Quỹ RLS tại Đông Nam Á tại Hà Nội được thành lập năm 2009, hiện đang hợp tác với 15 tổ chức đối tác, bao gồm các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức phi chính phủ, cơ quan chính phủ, cơ quan quốc hội và các tổ chức nghiên cứu chính sách.

DESCRIPTION

RLS SEA now seeks for a Finance Intern with the detailed information as follows:

A. SCOPE OF REQUIREMENT

1. Support to fulfill the accounting work for RLS SEA , including:

 • Support to check the correctness, properness and validity of all financial documents such as receipts, invoices, vouchers of expenditures, business trip claims, contracts of RLS SEA.
 • Support to collect all missing financial documents for the expenditures of RLS SEA to ensure the time target of monthly financial reports.
 • Support to translate financial documents from Vietnamese language into English language.
 • Support to file the financial documents in accordance with RLS’s filing structure.
 • Support to complete the reports and other required tasks related to finance, as well as budget plan for a certain period of time (quarterly, annually) for RLS SEA, if any.

2. Support to fulfill the project financial management of RLS’s cooperation partners in Vietnam and in Laos, Cambodia, including:

 • Support to check the correctness, properness and validity of all financial documents such as receipts, invoices, vouchers of expenditures of the RLS SEA’s cooperation partners in Vietnam, and in Laos, Cambodia.
 • Support to check the compatibility of the hard copies of financial documents with the financial reports of the cooperation partners in the excel files.
 • Support to check the compatibility of the financial reports in comparison with the budget breakdown of the cooperation partners.
 • Support to contact the cooperation partners for further discussion and requirements on their financial reports. Support to collect all missing financial documents from the cooperation partners.
 • Support to check and manage the data & balance of the cooperation partners’ financial reports.
 • Support to translate financial documents from Vietnamese language into English language.
 • Support to file the financial documents in accordance with RLS’s filing structure.

3. Effectively communicate relevant information to the Director and the team of RLS SEA to ensure the standard of the funding regulations of the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) are maintained.

4. Commit to comply to RLS SEA’s confidential terms & conditions.

B. QUALIFICATION, SKILL & COMPETENCES

Professional Qualifications

 • Bachelor in Economics, Accounting, Banking & Finance or similar field;
 • Professional experience in financial management, book keeping and accounting is an asset.

Skills and Competences

 • Proficient in English speaking, reading and writing;
 • Good skills in using MS Word, Excel, Power Point and Outlook;
 • Good communication skills and demonstrated ability to communicate difficult/sensitive information tactfully;
 • Team-oriented: proven ability and motivation to collaborate with other, find solutions and share successes together with colleagues and partners.

C. INTERSHIP AGREEMENT & DURATION

 • Type of agreement: Internship Agreement with payment of supporting fee.
 • Duration: Expected as of the 01 July 2021 to the 01 December 2021.
 • Location: Hanoi

D. APPLICATION

Interested people please submit application including most updated qualifications, motivation letter and curriculum vitae.

Application should be sent via email to Ms. Nguyen Le Hang at hanoi@rosalux.org and Ms. Dao Thi Huong at: huong.dao@rosalux.org, latest by 6PM of 24 June 2021.

Subject mail: [RLS - 062021] Finance Ịntern - Fullname

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Tags: , ,

Recent Job

Cộng tác viên trực Hotline và Fanpage tư vấn Bạo lực giới

Làm việc tại nhà hoặc văn phòng
Deadline: 30/09/2021

Accountant

Hanoi
Deadline: 15/10/2021

Programme Officer

Hanoi
Deadline: 27/09/2021

Programme Intern

Hanoi
Deadline: 27/09/2021

Finance Intern

Hanoi
Deadline: 27/09/2021

Intern, Programme Manager

work from home
Deadline: All year round

Operations Intern

work from home
Deadline: All year round

Intern, Communication Manager

Work from home
Deadline: All year round

Consultancy for Project Final Evaluation

Ha Giang; Quang Tri; Kon Tum
Deadline: 30/09/2021

Project Manager (ECCE)

Hanoi
Deadline: 30/09/2021

Lab Officer

Hanoi
Deadline: 30/09/2021