Thực tập sinh Văn phòng Phát triển Vùng

Link job to apply: https://teamchildfund.bamboohr.com/jobs/view.php?id=43 Deadline: 12/04/2021

Thông tin tổng quát về ChildFund Vietnam :

ChildFund Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia – một tổ chức phát triển quốc tế độc lập và phi tôn giáo hoạt động để giảm nghèo cho trẻ em trong các cộng đồng đang phát triển.

ChildFund Việt Nam đang tìm kiếm thực tập sinh Văn phòng Phát triển Vùng có trách nhiệm trợ giúp Điều phối Dự án và các Cán bộ Dự án khác tại VP Vùng trong việc duy trì vận hành thuận lợi các hoạt động triển khai dự án của ChildFund tại vùng, nhằm đảm bảo các hoạt động đạt chất lượng cao và ổn định và đóng góp vào tầm nhìn của ChildFund trong công cuộc giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống của trẻ em.

TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM CẦN THIẾT :

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xã hội hoặc chuyên ngành liên quan;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Sẵn sàng đi thực địa hỗ trợ cộng đồng.

TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM ƯU TIÊN :

- Có kinh nghiệm làm việc về hành chính

- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc trong tổ chức/công ty quốc tế.

Tham khảo thêm các thông tin chi tiết về việc làm TẠI ĐÂY:

https://childfund.org.vn/vi/lam-viec-cung-chung-toi/ Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Recent Job

Intern - HIV/TB

Hanoi
Deadline: 16/04/2021

Health Services Team Lead

Hanoi
Deadline: All year round

Digital Ambassador

Ho Chi Minh City
Deadline: 25/04/2021

Logistics Clerk

Turin, Italy
Deadline: 06/05/2021

Conservation Program Director

Phnom Penh, Cambodia
Deadline: 16/05/2021

Project coordinator

Danang, Vietnam
Deadline: 30/04/2021

Teaching Assistant

Hanoi, Vietnam
Deadline: 19/04/2021

IT Helper

Hanoi, Vietnam
Deadline: 21/04/2021

Consultancy Service

Hà Nội - Quảng Nam
Deadline: 23/04/2021

Research Assistant

Hanoi-Vietnam
Deadline: 01/05/2021

Research Assistant

Hanoi
Deadline: 01/05/2021

Public Health Specialist

Location United States
Deadline: 30/04/2021

HR Manager

India
Deadline: 05/05/2021

Research Assistant

Hanoi
Deadline: 01/05/2021

Development Associate

North America
Deadline: 30/04/2021

Project Manager

Clearwater, Florida
Deadline: All year round

Consultancy

Vietnam
Deadline: 12/04/2021

Director Assistant Intern

63A Nguyen Cu, Thao Dien ward, Dist 2, Ho Chi Minh city, Vietnam
Deadline: 15/04/2021

Senior Project Officer

Hanoi
Deadline: 18/04/2021

Consultant Team

Nghia Hanh district, Quang Ngai province
Deadline: 11/04/2021

Legal Advisor

Hanoi, Vietnam
Deadline: 01/05/2021

Project Intern

Ha Noi
Deadline: 15/04/2021