Tình nguyện viên Chương trình Trẻ em và thanh niên (SCDI)


Tình nguyện viên (TNV) Chương trình Trẻ em và thanh niên, sẽ làm việc dưới sự phân công của cán bộ chương trình đảm bảo triển khai hoạt động hiệu quả và đạt kết quả như mong đợi, được lựa chọn 1 trong 2 vị trí cụ thể như sau:

1. Tình nguyện viên Gia sư

 • Tham gia xây dựng kế hoạch gia sư cho trẻ em;
 • Trực tiếp gia sư cho trẻ tối thiểu 06 tháng;
 • Báo cáo và cập nhật tình hình học tập của trẻ trong suốt thời gian hỗ trợ theo quy định của Chương trình;
 • Lên kế hoạch và thực hiện phương pháp nâng cao kết quả học tập cho các ca được phân công;
 • Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất ý tưởng và triển khai sinh hoạt tập thể cho các trẻ, các gia đình được hỗ trợ ca;
 • Trao đổi thông tin, phối hợp với TNV Quản lý ca trong suốt thời gian hỗ trợ;
 • Tham gia các buổi tập huấn cho TNV và họp Chương trình hàng tháng.
2. Tình nguyện viên Quản lý ca

 • Tham gia tìm kiếm, tiếp cận và khai thác thông tin những ca trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp;
 • Đánh giá và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em dưới sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ chương trình;
 • Báo cáo và lập kế hoạch hỗ trợ ca;
 • Hỗ trợ và theo dõi ca tối thiểu 06 tháng;
 • Báo cáo và cập nhật tình hình ca trong suốt thời gian hỗ trợ theo quy định của Chương trình;
 • Kết nối gia trình trẻ với tổ chức, mở rộng các nguồn lực hỗ trợ trẻ cùng với cán bộ chương trình;
 • Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất ý tưởng và triển khai sinh hoạt tập thể cho các trẻ, các gia đình được hỗ trợ ca;
 • Tham gia xây dựng kế hoạch, đề xuất ý tưởng và triển khai truyền thông và gây quỹ cho hoạt động hỗ trợ ca;
 • Tham gia các buổi tập huấn cho TNV và họp Chương trình hàng tháng.

Yêu cầu

 • Trên 18 tuổi; quan tâm và nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện;
 • Phương tiện đi lại chủ động;
 • Các ứng viên đang là sinh viên các ngành tâm lý học, công tác xã hội, chính sách công, quản lý hành chính công, báo chí, luật, y tế công cộng và các ngành khác có liên quan là một lợi thế;
 • Có hiểu biết về các nhóm dễ bị tổn thương mà SCDI đang làm việc cùng như người sống chung với HIV, người sử dụng ma túy, LGBT... Hơn cả, có sự yêu thích làm việc với trẻ em, đặc biệt là trẻ thuộc nhóm dễ bị tổn thương;
 • Cam kết làm việc 12 giờ/tuần (gồm 2 giờ/tuần tại văn phòng).
 • Thời gian cam kết: tối thiểu 6 tháng.

Quyền lợi

 • Được học tập và làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, đặc biệt được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm bởi đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm;
 • Có cơ hội tìm hiểu và hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng hòa nhập xã hội của các cộng đồng này;
 • Được cung cấp tài liệu và tập huấn kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc với trẻ em dễ bị tổn thương, tham gia các khóa tập huấn khác của SCDI;
 • Có cơ hội giao lưu và học hỏi từ các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam và trên thế giới;
 • Có buổi hoạt động vui chơi ngoài trời để tăng năng lực kết nối trong tập thể và khả năng tự cân bằng cuộc sống;
 • Có cơ hội nâng cao năng lực trong hoạt động xã hội;
 • Ăn trưa vào các ngày làm việc tại văn phòng;
 • Được cấp giấy chứng nhận tham gia tình nguyện.

Cách thức ứng tuyển

Cá nhân quan tâm xin vui lòng liên hệ và gửi CV với tiêu đề: ỨNG TUYỂN_ TNV Gia sư + [Họ và tên] hoặc Ứng tuyển_TNV Hỗ trợ ca + [Họ và tên] đến địa chỉ email: nhansu@scdi.org.vnhongtran@scdi.org.vn đến hết ngày 22/05/2023.

Xin vui lòng truy cập vào website: www.scdi.org.vn hoặc Facebook www.facebook.com/scdivietnam để biết thêm thông tin về Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI).

Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với các ứng viên được lựa chọn để phỏng vấn.

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

Admin Intern (GIZ)

Hanoi
Deadline: 10/06/2023

National Intern (GIZ)

Can Tho
Deadline: 15/06/2023

Nhân viên Kỹ thuật - IT (FOUR PAWS)

Xam Village, Ky Phu commune, Nho Quan district, Ninh Binh province
Deadline: 31/07/2023

SDGs Intern (MSD)

Hanoi
Deadline: 09/06/2023

Global Procurement Officer (PATH)

Hà Nội, India
Deadline: 16/06/2023
Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất