Tình Nguyện Viên Lớp Học Tiếng Anh

REACH là tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và hỗ trợ việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam.
 
REACH áp dụng mô hình đào tạo sáng tạo, thực tiễn và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Được thành lập năm 2008, tiền thân của REACH là "Dự án đào tạo và phát triển nghề theo định hướng thị trường" (LABS). Từ năm 2004 đến nay, REACH đã hỗ trợ đào tạo nghề và kỹ năng

REACH is looking for a volunteer for our Online English class for REACH Alumni

Class size: Maximum group of 10 students

Timing: 1.5 hours one day per week

Time: The class ideally would run between 7.00 – 8.30 PM in the evening

Student information: Basic level and some even lower

Class focus: Basic Communication English only

Course duration and day can be discussed with the teacher

If you want to apply for this position or want to ask for further information,  feel free to email us: leanne.dowler@reach.org.vn with title [REACH-0721] Position- Full name

DEADLINE 8 August 2021

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Tags: ,

Recent Job

Study Doctor

Hanoi
Deadline: 14/10/2021

Consultation for Coordination of IT Development Projects

Online and/or offline if applicable
Deadline: 29/09/2021

Cộng tác viên trực Hotline và Fanpage tư vấn Bạo lực giới

Làm việc tại nhà hoặc văn phòng
Deadline: 30/09/2021

Accountant

Hanoi
Deadline: 15/10/2021