Trợ Lý Giám Đốc (SVW)


Vị trí Trợ lý Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành các dự án, chương trình cũng như các hoạt động chung của Trung tâm. Đây là cơ hội thú vị để được làm việc cùng một tổ chức tiên phong trong ngành bảo tồn, dành cho những ai có đam mê, nhiệt huyết với ngành, mong muốn được mang tiếng nói của Việt Nam đóng góp vào hoạt động bảo tồn trên trên thế giới.

 • Địa điểm làm việc: Văn Phòng SVW tại Hà Nội hoặc VQG Cúc Phương.
 • Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định
 • Ngày bắt đầu làm việc: Đi làm ngay
 • Mức lương: Thỏa thuận

TRÁCH NHIỆM CỦA TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

 • Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của Trung tâm, các phòng ban và các bộ phận;
 • Hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành, giám sát, đôn đốc các phòng ban, bộ phận trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được phân công;
 • Tham vấn các trưởng phòng, trưởng nhóm, bộ phận trong việc lập mục tiêu, kế hoạch trong từng thời kỳ/giai đoạn;
 • Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Giám đốc;
 • Hỗ trợ các trưởng phòng, trưởng nhóm, bộ phận triển khai, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến các hoạt động, dự án nghiên cứu phát triển theo yêu cầu của Giám đốc;
 • Giúp Giám đốc lên lịch làm việc, công tác;
 • Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc;
 • Chuẩn bị tài liệu, tham gia cuộc họp, phiên dịch và làm biên bản cuộc họp khi có yêu cầu của Giám đốc;
 • Tổ chức các cuộc họp, tổng hợp kết luận cuộc họp, giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai các kết luận từ cuộc họp/ hoặc nhiệm vụ mới được giao và báo cáo kết quả theo dõi và tham mưu cho Giám đốc giải pháp (nếu cần);
 • Hỗ trợ các hoạt động xin tài trợ, viết đề xuất dự án, tìm kiếm nguồn đề xuất dự án;
 • Quản lý các dự án, thúc đẩy viết báo cáo hàng năm, báo cáo theo định kỳ của SVW, báo cáo cho các nhà tài trợ, tổng hợp các thông tin về SVW;
 • Thông báo các thông tin, quyết định, gửi email các vấn đề chung của SVW theo sự phân công của Giám đốc;
 • Tiếp đón khách và các đối tác theo yêu cầu của Giám đốc;
 • Email và chuẩn bị nội dung email, báo cáo tài trợ cho các đối tác tài trợ của cơ quan;
 • Trao đổi với Ban cố vấn (Board Members): Lên lịch họp với các thành viên Ban cố vấn, viết biên bản cuộc họp và hỗ trợ triển khai các yêu cầu của Ban cố vấn (khi được Giám đốc phân công);
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Yêu cầu

 • Là công dân Việt Nam;
 • Thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt;
 • Có bằng từ Đại học trở lên về các chuyên ngành liên quan;
 • Có kinh nghiệm trong công tác quản lý, thư ký, trợ lý;
 • Có tầm nhìn chiền lược và năng lực tổ chức công việc tốt;
 • Có khả năng điều phối tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt;
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, kỹ năng báo cáo tốt;
 • Kiên nhẫn, thái độ tích cực với công việc và thích nghi tốt với môi trường mới;
 • Có tính cách cẩn thận, chính xác, trung thực và nhiệt tình trong công việc;
 • Chịu được áp lực công việc, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian;
 • Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác thường xuyên;

Cơ hội

 • Làm việc trong môi trường NGO và giao tiếp bằng tiếng Anh;
 • Được làm việc trực tiếp với các chuyên gia tư vấn nước ngoài;
 • Cơ hội phát triển trong một tổ chức trẻ, năng động.

Nộp hồ sơ

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) nêu rõ vị trí ứng tuyển “Trợ lý Giám đốc” vào địa chỉ thư điện tử: jobs@svw.vn trước 17:00 ngày 15/10/2023.

Trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.

 • Điện thoại liên hệ: 02293 848 053
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 15/10/2023
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job


Agency to Utilize Zalo Cloud services for information dissemination to Friends (UNICEF)

UNICEF

30/06/2024

Thực Tập Sinh (Đại Sứ Quán Hoa Kỳ)

26/06/2024

Secondment criminal intelligence officer (INTERPOL)

12/08/2024

Cán bộ Cơ sở Dữ liệu (NPA)

25/06/2024

INTERNSHIP - CSCD CYBERCRIME (INTERPOL)

24/06/2024

Cộng Tác Viên Dự Án (Liên đoàn Thương mại Và Công nghiệp Việt Nam VCCI)

Liên đoàn Thương mại Và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

25/06/2024

Tư vấn thực hiện đánh giá ban đầu về sinh kế cho người khuyết tật (ACDC)

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC)

21/06/2024

Policy Reform Advisor (British Embassy Hanoi)

British Embassy Hanoi

27/06/2024

Tư vấn thực hiện đánh giá ban đầu về sinh kế cho người khuyết tật (ACDC)

21/06/2024

Senior Project Officer, Capacity Building (EpiC project)

All year round

CÁN BỘ TÀI CHÍNH DỰ ÁN (Save Vietnam’s Wildlife – SVW)

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam

20/06/2024

Senior Operations Assistant - ( ENV )

Education for Nature - Vietnam (ENV)

05/07/2024

Cố vấn Cải cách Chính sách (Đại sứ quán Anh tại Hà Nội)

27/06/2024

Visa Support Officer (British Embassy Hanoi)

19/06/2024

Assistant Program Officer (The Japan Foundation Center for Cultural Exchange)

The Japan Foundation Center for Cultural Exchange

24/06/2024

Tình Nguyện Viên Chương Trình Donation Box (GNI)

30/06/2024

Quản lý Truyền thông Gây quỹ (Save Vietnam's Wildlife)

26/06/2024

Education Project Officer (ASIF Foundation)

30/06/2024

(Health) Project Coordinator (ASIF Foundation)

30/06/2024

Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/