Trợ lý văn phòng Đại sứ (The Embassy of Angola)

𝟏) 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬:

 • Thời gian làm việc: Full-time
 • Đầu mối liên hệ các cơ quan, địa phương
 • Soạn thảo, xử lý giấy tờ, văn bản
 • Biên phiên dịch giấy tờ, văn bản
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công

𝟐) 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬:

 • Tốt nghiệp đại học
 • Thành thạo tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh (là một lợi thế)
 • Nhiệt tình, chăm chỉ trong công việc

𝟑) 𝐇𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐲:

 • Interested qualified candidates are invited to send a detailed curriculum vitae (CV) and Cover letter, and copies of relevant Certificates please send your application package to: jobs.for.ngo.hanoi@gmail.com.
 • 𝐃𝐞𝐚𝐝𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟏𝟗/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟒  _ 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: “𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐲 𝐨𝐟 𝐀𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐢𝐧 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦_Trợ lý văn phòng Đại sứ_𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐧𝐚𝐦𝐞”
 • Applications will be treated in confidence. Due to the volume of applications we receive, only short-listed candidates will be contacted and CVs cannot be returned.
  Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

Project Manager (SNV)

Deadline: 28/07/2024

Inclusive Finance Specialist (USAID)

Dong Thap, Kien Giang, Ca Mau, Soc Trang, and Tra Vinh
Deadline: 24/07/2024

Project Officer Funding (FCM)

Hybrid
Deadline: 24/07/2024
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/