Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

PanNature được hình thành từ cuối năm 2004 bởi các sáng lập viên có cùng mong  muốn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận do chính người Việt Nam quản lý và điều hành. Mục tiêu đặt ra là hình thành tổ chức với lực lượng trẻ có tâm huyết để tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm cân bằng mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên đã và đang bị phá vỡ bởi các áp lực từ các hoạt động phát triển kinh tế và các nhân tố thị trường.  

Mục tiêu hoạt động

Tầm nhìn PanNature mong muốn Việt Nam sẽ là một xã hội bền vững và thân thiện với môi trường, tất cả mọi người có cuộc sống phồn vinh và hài hòa với thiên nhiên, những nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ được sử dụng hợp lý, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước cho hôm nay và mai sau. Sứ mệnh PanNature hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường. Giá trị Nền tảng giá trị cơ bản của tổ chức được phản ánh ở sáu khía cạnh (6P):
  • Con người (People): Chúng tôi đánh giá cao vai trò của người dân địa phương cũng như các nhóm, tổ chức và đoàn thể để làm việc cùng với họ trên tinh thần hợp tác và thân thiện. Tinh thần cầu thị giúp chúng tôi không ngừng phát triển nhờ những kinh nghiệm tích luỹ được, qua đó nâng cao và mở rộng năng lực của tổ chức.
  • Sự tham gia (Participation): Chúng tôi khuyến khích sự tham gia tối đa của đội ngũ cán bộ, các đối tác và người dân địa phương trong tất cả các hoạt động mà chúng tôi thực hiện. Phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng là mấu chốt cho thành công của chúng tôi.
  • Tâm huyết (Passion): Chúng tôi là một tổ chức nhỏ với đội ngũ bao gồm những cá nhân có tâm huyết, làm việc không chỉ với tài năng mà còn bằng cả trái tim.
  • Chuyên nghiệp (Professional): Là một tổ chức trong nước, chúng tôi mong muốn học hỏi, áp dụng những tiêu chuẩn, kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất từ các tổ chức trong nước và quốc tế khác. Hơn thế, chúng tôi phấn đấu luôn duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về mặt chuyên môn.
  • Vì môi trường (Pro-nature): Chúng tôi công nhận con người là một phần quan trọng của hệ sinh thái. Chúng tôi làm việc với mọi người để bảo vệ tính đa dạng của sự sống, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của chính họ, và cống hiến những thành quả đó cho Thiên Nhiên – người Mẹ vĩ đại của muôn loài.
  • Hợp tác (Partnership): Chúng tôi làm việc thông qua xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự, doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong tất cả những hoạt động mà chúng tôi thực hiện.
  Thông tin liên hệ:  Địa chỉ: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội SĐT: 024 3556-4001 | Fax: 024 3556-8941 Email: contact@nature.org.vn

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Other Organisation