Trung tâm phát triển Cộng đồng sinh thái (Center for Eco-community Development – ECODE)

Giới thiệu ECODE Trung tâm Phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2015, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 685/QD-LHHVN. Trung tâm ECODE được phát triển từ Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Nhóm được thành lập từ năm 2013 và bao gồm các cán bộ giảng dạy và học viên cao học của Khoa Sau đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội. Tên tiếng Việt: Trung tâm Phát triển cộng đồng sinh thái Tên tiếng Anh: Centre for Eco-community Development Tên viết tắt tiếng Anh: ECODE Website: www.ecode.vn ECODE hướng tới sự phát triển bền vững cho Việt Nam với ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể trong việc xem xét vai trò của cộng đồng và những tác động môi trường sinh thái liên quan tới lĩnh vực này. ECODE là một đơn vị nghiên cứu và triển khai, đào tạo và tư vấn liên ngành, dựa trên hệ sinh thái về phát triển cộng đồng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bảo vệ tài nguyên - môi trường, góp phần triển bền vững đất nước. Sáng lập viên của ECODE bao gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội về các lĩnh vực biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững có cùng tâm huyết thúc đẩy sự phát triển Xanh, ít phát thải carbon và thân thiện với môi trường gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. ECODE tin tưởng rằng các giải pháp bền vững và có hiệu quả thiết thực cho những thách thức hiện nay chỉ có thể được thực hiện thành công khi có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương vào toàn bộ tiến trình từ lập kế hoạch cho tới việc thực thi. Cách tiếp cận: Mục đích của ECODE là phát triển các cộng đồng sinh thái theo cách tiếp cận hệ thống - liên ngành và tiếp cận dựa trên hệ sinh thái để đạt được mục tiêu và sứ mệnh của mình. Giá trị và Nguyên tắc
  • Minh bạch: tất cả mọi người đều có quyền biết và tham gia vào những quyết định liên quan tới cuộc sống của mình.
  • Sáng tạo: luôn sẵn sàng, cởi mở tiếp nhận cái mới và các sáng kiến thay thế cần được xem xét thấu đáo trước khi đưa ra quyết định.
  • Xây dựng liên minh: hợp tác với các cá nhân và tổ chức khác cùng chia sẻ mục tiêu, giá trị chung để tăng cường ảnh hưởng, tác động của sự hợp lực.
  • Chuyên nghiệp: các khuyến nghị được đưa ra có cơ sở thông tin, kiến thức khoa học.
  • Bền vững: đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm mất cơ hội phát triển của các thế hệ tương lai.
  • Công bằng: Tất cả mọi người được hưởng lợi từ quá trình phát triển.
  Liên hệ: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI Địa chỉ: No. 101 - B6 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 0462593247 Email: ecode.vietnam@gmail.com Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Other Organisation

Ausvet

Deadline: 01/01/1970

TRAFFIC

Deadline: 01/01/1970

WildAct

Deadline: 01/01/1970

Care for Children

Deadline: 01/01/1970

The Union

Deadline: 01/01/1970

PeaceTrees VietNam

Deadline: 01/01/1970

Gret Vietnam

Deadline: 01/01/1970

Wateraid

Deadline: 01/01/1970

Newborns Vietnam

Deadline: 01/01/1970

DEPOCEN

Deadline: 01/01/1970

Freeland

Deadline: 01/01/1970

Ausvet

Post date: 07/06/2021

Ausvet

01/01/1970

TRAFFIC

Post date: 01/06/2021

TRAFFIC

01/01/1970

The VinaCapital Foundation (VCF)

Post date: 25/05/2021

01/01/1970

Friends for International Tuberculosis Relief (FIT)

Post date: 23/04/2021

Friends for International Tuberculosis Relief (FIT)

01/01/1970

WildAct

Post date: 16/04/2021

WildAct

01/01/1970

Free the Bears

Post date: 02/04/2021

Free the Bears

01/01/1970

Care for Children

Post date: 26/03/2021

01/01/1970

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Post date: 19/03/2021

01/01/1970

Operation Smile

Post date: 09/03/2021

Operation Smile

01/01/1970

The Union

Post date: 09/03/2021

The Union

01/01/1970

Marie Stopes International (MSI)

Post date: 05/03/2021

Marie Stopes International (MSI)

01/01/1970

Agrisud International

Post date: 05/03/2021

Agrisud

01/01/1970

The Asia Foundation

Post date: 11/03/2021

The Asia Foundation (TAF)

01/01/1970

PeaceTrees VietNam

Post date: 16/01/2021

01/01/1970

Clean Energy Investment Accelerator

Post date: 13/01/2021

clean

01/01/1970

Greenpeace

Post date: 30/12/2020

Greenpeace

01/01/1970

The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)

Post date: 25/12/2020

The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)

01/01/1970

Winrock International

Post date: 18/12/2020

Winrock International

01/01/1970

World Vision International - Vietnam

Post date: 06/12/2020

World Vision International – Vietnam (WVV)

01/01/1970

The Library Project

Post date: 03/12/2020

The Library Project

01/01/1970