Trung tâm phát triển Cộng đồng sinh thái (Center for Eco-community Development – ECODE)

Giới thiệu ECODE
Trung tâm Phát triển cộng đồng sinh thái (ECODE) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2015, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết định số 685/QD-LHHVN.

Trung tâm ECODE được phát triển từ Nhóm nghiên cứu liên ngành ECODE về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Nhóm được thành lập từ năm 2013 và bao gồm các cán bộ giảng dạy và học viên cao học của Khoa Sau đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tên tiếng Việt: Trung tâm Phát triển cộng đồng sinh thái
Tên tiếng Anh: Centre for Eco-community Development
Tên viết tắt tiếng Anh: ECODE
Website: www.ecode.vn

ECODE hướng tới sự phát triển bền vững cho Việt Nam với ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể trong việc xem xét vai trò của cộng đồng và những tác động môi trường sinh thái liên quan tới lĩnh vực này. ECODE là một đơn vị nghiên cứu và triển khai, đào tạo và tư vấn liên ngành, dựa trên hệ sinh thái về phát triển cộng đồng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bảo vệ tài nguyên – môi trường, góp phần triển bền vững đất nước. Sáng lập viên của ECODE bao gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội về các lĩnh vực biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững có cùng tâm huyết thúc đẩy sự phát triển Xanh, ít phát thải carbon và thân thiện với môi trường gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. ECODE tin tưởng rằng các giải pháp bền vững và có hiệu quả thiết thực cho những thách thức hiện nay chỉ có thể được thực hiện thành công khi có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương vào toàn bộ tiến trình từ lập kế hoạch cho tới việc thực thi.

Cách tiếp cận:
Mục đích của ECODE là phát triển các cộng đồng sinh thái theo cách tiếp cận hệ thống – liên ngành và tiếp cận dựa trên hệ sinh thái để đạt được mục tiêu và sứ mệnh của mình.

Giá trị và Nguyên tắc

  • Minh bạch: tất cả mọi người đều có quyền biết và tham gia vào những quyết định liên quan tới cuộc sống của mình.
  • Sáng tạo: luôn sẵn sàng, cởi mở tiếp nhận cái mới và các sáng kiến thay thế cần được xem xét thấu đáo trước khi đưa ra quyết định.
  • Xây dựng liên minh: hợp tác với các cá nhân và tổ chức khác cùng chia sẻ mục tiêu, giá trị chung để tăng cường ảnh hưởng, tác động của sự hợp lực.
  • Chuyên nghiệp: các khuyến nghị được đưa ra có cơ sở thông tin, kiến thức khoa học.
  • Bền vững: đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm mất cơ hội phát triển của các thế hệ tương lai.
  • Công bằng: Tất cả mọi người được hưởng lợi từ quá trình phát triển.

 

Liên hệ:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI

Địa chỉ: No. 101 – B6 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0462593247
Email: ecode.vietnam@gmail.com

Other Organisation

Freeland

Deadline: 01/01/1970

NEPCon

Deadline: 01/01/1970

WasteAid

Deadline: 01/01/1970

UNESCO

Deadline: 01/01/1970

Relief International

Deadline: 01/01/1970

The Global Coffee Platform (GCP)

Post date: 26/09/2020

The Global Coffee Platform (GCP)

01/01/1970

Freeland

Post date: 26/09/2020

Freeland

01/01/1970

Catholic Relief Services (CRS)

Post date: 26/09/2020

Catholic Relief Services (CRS)

01/01/1970

Patient Centered Collaborative Network (PCCN)

Post date: 26/09/2020

Patient Centered Collaborative Network (PCCN)

01/01/1970

Vietnam and Friends (VAF)

Post date: 26/09/2020

Vietnam and Friends

01/01/1970

Center for Social Organizations and Community Development (CSOD)

Post date: 26/09/2020

Center for Social Organizations and Community Development (CSOD)

01/01/1970

Worldwide Orphans (WWO)

Post date: 19/09/2020

Worldwide Orphans (WWO)

01/01/1970

Volunteer For Education (VEO)

Post date: 19/09/2020

Volunteer For Education (VEO)

01/01/1970

Solidarités Jeunesses Vietnam – SJ Vietnam

Post date: 19/09/2020

Solidarités Jeunesses Vietnam – SJ Vietnam

01/01/1970

NEPCon

Post date: 19/09/2020

NEPCon

01/01/1970

Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông vì sự phát triển bền vững (CSD)

Post date: 19/09/2020

Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông vì sự phát triển bền vững (CSD)

01/01/1970

Microfinance and Community Development Institute (MACDI)

Post date: 12/09/2020

MACDI

01/01/1970

Samaritan’s Purse International Relief (SPIR)

Post date: 12/09/2020

Samaritan’s Purse International Relief (SPIR)

01/01/1970

Humanity & Inclusion (HI)

Post date: 12/09/2020

Humanity and Inclusion (HI)

01/01/1970

Habitat for Humanity International

Post date: 12/09/2020

Habitat for Humanity International (HFH)

01/01/1970

Hinrich Foundation

Post date: 12/09/2020

The Hinrich Foundation

01/01/1970

WasteAid

Post date: 06/09/2020

WasteAid

01/01/1970

VIỆT NAM SẠCH & XANH

Post date: 04/09/2020

VIET NAM SACH & XANH

01/01/1970

CNV Internationaal

Post date: 04/09/2020

CNV Internationaal

01/01/1970

UNESCO

Post date: 04/09/2020

UNESCO

01/01/1970

Organisation